« powrót do porównywarki zamów on-line

PEKAO S.A Kredyt hipoteczny

PEKAO S.A - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 3,27% PLN Stawka bazowa: 0,27% Marża: 3,00%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 5.17
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/budowlano-hipotecznego wynosi 5,17% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 230 423 zł, kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 rat do spłaty, wniesiony wkład własny 27%, zmienne oprocentowanie kredytu 4,64% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1 327,98 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1202,99zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 359 242,34 zł, całkowity koszt kredytu 128 819,34 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 230,42 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,99% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na 2 stycznia 2020 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych. Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego i kredytu hipotecznego udzielanego w ramach pakietu Eurokonto Hipoteczne Plus jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 90%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 70 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1%
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
obowiązkowe
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 1.99%
Wycena nieruchomości: 137-832 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 1%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,06%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: -
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0-2%
Bez opłat do 10% kwoty kredytu rocznie, 2% jeżeli nadpłata powyżej 10% kredytu (min. 200 zł)
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0-2%
Bez opłat do 10% kwoty kredytu rocznie, 2% jeżeli nadpłata powyżej 10% kredytu (min. 200 zł)
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
Przewalutowanie - koszty:
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na finansowanej nieruchomości lub - hipoteka na innej nieruchomości Klienta lub - hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej - cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
Przejściowe: ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie przejściowym
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): Na co można wykorzystać kredyt mieszkaniowy?
na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • na nabycie prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • na nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu / prawo odrębnej własności lokalu,
 • na wykup mieszkalnego lokalu komunalnego lub zakładowego,
 • na zakup domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na działce rekreacyjnej,
 • na zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową, której powierzchnia nie przekracza 33% całkowitej powierzchni użytkowej nieruchomości,
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Kredytobiorcę w innym banku lub instytucji finansowej na cele mieszkaniowe,
 • na zakup nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe,
 • na zakup garażu lub miejsca postojowego.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Kredyt może być udzielony osobie, która ma:
 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • dowód osobisty lub kartę pobytu / kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce,
 • udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez Bank,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
Ogólne informacje
Czym się kierować przy wyborze kredytu? Jak wybrać dobrze? Nurtują Cię pytania o kredyt mieszkaniowy? Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi poniżej, skorzystaj z formularza kontaktowego lub przyjdź do jednej z naszych placówek. Nasz doradca postara się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.Chcesz kupić dom lub mieszkanie? A może przeprowadzić remont albo spłacić kredyt mieszkaniowy w innym banku? Skorzystaj z Prostego Kredytu Mieszkaniowego! Z naszym kredytem szybko zamieszkasz u siebie, a wysokość rat mile Cię zaskoczy!Uwzględniona marża jest przewidziana dla klientów, którzy posiadają lub założą rachunek typu Eurokonto z kartą oraz posiadają lub założą kartę kredytową oraz zawrą ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Oferta obowiązuje do 31 października.
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »