« powrót do porównywarki zamów on-line

PEKAO S.A Kredyt hipoteczny

PEKAO S.A - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 3,81% PLN Stawka bazowa: 1,72% Marża: 2,09%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 4.25%
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista roczna stopa procentowa dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na dzień 02 maja 2016 r. wynosi 4,25% i wyliczone zostało przy założeniach: całkowita kwota kredytu – 186 tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 26 lat, wniesiony wkład własny - 33%, oprocentowanie kredytu – 3,76% wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego obowiązującej w Banku (1,67%) i marży Banku w wysokości 2,09%, podwyższona marża o 1% do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (wcześniejsze lub późniejsze uprawomocnienie wpisu spowoduje, odpowiednio, skrócenie lub wydłużenie okresu podwyższonej marży, a przez to ma wpływ na wysokość rzeczywistej rocznej stopy procentowej), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 937 zł, całkowity koszt kredytu – 115 834 zł przy uwzględnieniu kosztów: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 186 zł, opłata miesięczna za otwarcie i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne - 0 zł, opłata miesięczna za kartę debetową Debit Mobile wydaną do rachunku - 3,99 zł, opłata roczna za kartę kredytową MC Credit 30 zł, opłata za kontrolę nieruchomości - 137 zł, wpis hipoteki z podatkiem - 219 zł, prowizja od udzielenia kredytu 1,99% płatna gotówką.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 90%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 70 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1%
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
obowiązkowe
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 1.99%
Wycena nieruchomości: 137-832 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 1%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,06%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: -
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0-2%
Bez opłat do 10% kwoty kredytu rocznie, 2% jeżeli nadpłata powyżej 10% kredytu (min. 200 zł)
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0-2%
Bez opłat do 10% kwoty kredytu rocznie, 2% jeżeli nadpłata powyżej 10% kredytu (min. 200 zł)
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
Przewalutowanie - koszty:
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na finansowanej nieruchomości lub - hipoteka na innej nieruchomości Klienta lub - hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej - cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
Przejściowe: ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie przejściowym
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): Na co można wykorzystać kredyt mieszkaniowy?
na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • na nabycie prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • na nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu / prawo odrębnej własności lokalu,
 • na wykup mieszkalnego lokalu komunalnego lub zakładowego,
 • na zakup domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na działce rekreacyjnej,
 • na zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową, której powierzchnia nie przekracza 33% całkowitej powierzchni użytkowej nieruchomości,
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Kredytobiorcę w innym banku lub instytucji finansowej na cele mieszkaniowe,
 • na zakup nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe,
 • na zakup garażu lub miejsca postojowego.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Kredyt może być udzielony osobie, która ma:
 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • dowód osobisty lub kartę pobytu / kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce,
 • udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez Bank,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
Ogólne informacje
Czym się kierować przy wyborze kredytu? Jak wybrać dobrze? Nurtują Cię pytania o kredyt mieszkaniowy? Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi poniżej, skorzystaj z formularza kontaktowego lub przyjdź do jednej z naszych placówek. Nasz doradca postara się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.Chcesz kupić dom lub mieszkanie? A może przeprowadzić remont albo spłacić kredyt mieszkaniowy w innym banku? Skorzystaj z Prostego Kredytu Mieszkaniowego! Z naszym kredytem szybko zamieszkasz u siebie, a wysokość rat mile Cię zaskoczy!Uwzględniona marża jest przewidziana dla klientów, którzy posiadają lub założą rachunek typu Eurokonto z kartą oraz posiadają lub założą kartę kredytową oraz zawrą ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Oferta obowiązuje do 31 października.
 • Szybki kredyt gotówkowy w EnveloBank »
 • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »
 • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »
 • Konto Proste Zasady 18 do 26 lat w Getin Noble Bank »