« powrót do porównywarki zamów on-line

PEKAO S.A Kredyt hipoteczny

PEKAO S.A - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 9,18% PLN Stawka bazowa: 7,34% Marża: 1,84%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 10.25
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 10,25% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300 126 złotych (zł) (nieobejmujących kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lata, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 9,40% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 652,49 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 803 900,31 zł, całkowity koszt kredytu 503 774,31 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 489 722,28 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 5 899,28 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 306,03 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości (innego przedmiotu) 479 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 10 listopada 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 90%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 70 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1%
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
obowiązkowe
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 0%
Wycena nieruchomości: 137-832 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 1%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,06%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: -
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0-2%
Bez opłat do 10% kwoty kredytu rocznie, 2% jeżeli nadpłata powyżej 10% kredytu (min. 200 zł)
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0-2%
Bez opłat do 10% kwoty kredytu rocznie, 2% jeżeli nadpłata powyżej 10% kredytu (min. 200 zł)
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
Przewalutowanie - koszty:
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na finansowanej nieruchomości lub - hipoteka na innej nieruchomości Klienta lub - hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej - cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
Przejściowe: ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie przejściowym
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): Na co można wykorzystać kredyt mieszkaniowy?
na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • na nabycie prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • na nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu / prawo odrębnej własności lokalu,
 • na wykup mieszkalnego lokalu komunalnego lub zakładowego,
 • na zakup domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na działce rekreacyjnej,
 • na zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową, której powierzchnia nie przekracza 33% całkowitej powierzchni użytkowej nieruchomości,
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Kredytobiorcę w innym banku lub instytucji finansowej na cele mieszkaniowe,
 • na zakup nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe,
 • na zakup garażu lub miejsca postojowego.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Kredyt może być udzielony osobie, która ma:
 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • dowód osobisty lub kartę pobytu / kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce,
 • udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez Bank,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
Ogólne informacje
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »