A A A
drukuj

14 lat pracy to za mało na otrzymanie emerytury z ZUSu?

Data publikacji: 2017.02.22 godz. 15:44

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.3/5

Po obniżeniu wieku przechodzenia na emeryturę, szykują się kolejne zmiany dotyczące systemu emerytalnego. Kilka z nich może być niekorzystnych dla przyszłych emerytów.

Fot: Emerytura z ZUS tylko dla wybranych?

W ostatnim czasie, to obniżenie wieku emerytalnego (od 1 października 2017 r.), było najbardziej popularnym tematem dotyczącym emerytur. Dopiero niedawno do opinii publicznej zaczęły docierać informacje wskazujące, że dodatkowe restrykcje i ograniczenia będą ceną za szybsze przechodzenie na emeryturę. W ramach prac nad zmianami w systemie emerytalnym, padła między innymi propozycja, zgodnie z którą osoby wpłacające do ZUS-u składki przez okres krótszy niż 15 lat, nie będą miały prawa do żadnej emerytury (i dodatkowo nie otrzymają zwrotu składek). Równie kontrowersyjny wydaje się plan totalnego demontażu Otwartych Funduszy Emerytalnych i przekazania 25% zgromadzonych środków na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Pozostałe pieniądze z OFE, mają trafić do zreformowanego III filaru. Opisywane przesunięcie środków, powinno się dokonać już w 2018 r.

Obecnie ważą się losy przyszłych emerytów z małą liczbą lat składkowych
W połowie lutego 2017 r. duże kontrowersje wzbudziły pomysły rządu dotyczące osób z krótkim okresem pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, pracownicy i przedsiębiorcy urodzeni po 31 stycznia 1948 roku, mogą ubiegać się o emeryturę przyznawaną na ogólnych zasadach jeśli kiedykolwiek podlegali ubezpieczeniom społecznym i osiągnęli wymagany wiek emerytalny. Minimalny staż pracy nie jest wymagany w przypadku wnioskowania o emeryturę na ogólnych zasadach.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że osoby z krótkim stażem pracy otrzymają emerytury o symbolicznej wartości. Już teraz zdarzają się przypadki wypłacania kilkuzłotowych świadczeń. W tym kontekście trzeba pamiętać, że gwarancja minimalnej emerytury z ZUS-u dotyczy tylko osób posiadających odpowiednią długość okresów składkowych i nieskładkowych (mężczyźni - przynajmniej 25 lat, kobiety - przynajmniej 22 lata). Osoby posiadające prawo do minimalnej emerytury, na początku marca 2017 r. odczują podwyżkę. Najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, po zmianach wyniesie 1000 zł brutto. Świadczenie rentowe związane z częściową niezdolnością do pracy, wzrośnie natomiast do 750 zł brutto. Dodatkowo wraz z początkiem października 2017 roku, minimalna długość okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet (dotycząca minimalnej emerytury), zostanie skrócona do 20 lat.
Dowiedz się więcej o powszechnym wieku emerytalnym na eBroker.pl »

Wątpliwości rządu wzbudziła sytuacja osób, które ze względu na brak wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, obecnie otrzymują bardzo niskie emerytury (np. 100 zł/m-c). Dość często okazuje się, że koszty comiesięcznej wypłaty takich „mini - emerytur” są nieproporcjonalne do wysokości przekazywanych świadczeń. Dlatego najpierw padła propozycja jednorazowej wypłaty bardzo niskich emerytur (po osiągnięciu wieku emerytalnego przez uprawnionego). W ten sposób, ZUS mógłby zaoszczędzić na kosztach regularnego przekazywania niewielkich wypłat.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Niestety dyskusja na temat osób z krótkim okresem składkowym, ostatnio zaczęła podążać w niepokojącym kierunku. Podczas prac nad zmianami systemu emerytalnego, padła m.in. propozycja pozbawienia jakichkolwiek praw do emerytury tych pracowników i przedsiębiorców, których okres składkowy nie przekracza 15 lat. Taka bardzo kontrowersyjna koncepcja, budzi wątpliwości dotyczące zgodności z Konstytucją (m.in. ze względu na brak możliwości zwrócenia składek przez ZUS). Na razie nie wiemy, jakie będą dalsze losy pomysłu, który niedawno wzburzył wielu przyszłych emerytów. Podobna sytuacja dotyczy zakazu dorabiania na emeryturze, który również pojawił się jako propozycja podczas prac nad reformą emerytalną.
Przeczytaj o pomyśle wprowadzenia zakazu dorabiania na emeryturze »

W 2018 r. nastąpi przeniesienie środków z drugiego do trzeciego filaru …
Zmiany dotyczące Otwartych Funduszy Emerytalnych, są o wiele bardziej prawdopodobne. Minister Rozwoju i Finansów niedawno potwierdził, że całkowity demontaż Otwartych Funduszy Emerytalnych ma się dokonać w 2018 r. Niestety na razie znamy tylko ogólne zarysy tej kluczowej reformy systemu emerytalnego.
Zgodnie z zapowiedziami Wicepremiera Morawieckiego, 75% środków pozostających jeszcze w OFE (ok. 100 mld zł pod postacią akcji), ma zasilić Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Te zmodyfikowane IKE będą inwestować w akcje polskich przedsiębiorstw. Zarządzaniem inwestycjami zajmą się fundusze powstałe na bazie OFE. Reszta pieniędzy pochodzących z demontażu OFE (25% puli), trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej, który będzie zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju. Dodatkowo w ramach III filaru mają się pojawić powszechne i dobrowolne plany oszczędzania na emeryturę (tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe). Warto wspomnieć, że koncepcja Ministra Rozwoju i Finansów jest dość umiarkowana w porównaniu z wcześniejszymi pomysłami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało przeniesienie wszystkich środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Zasilenie trzeciego filaru przez środki ze zlikwidowanych OFE ma zachęcać Polaków do dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i przywrócić zaufanie do systemu emerytalnego. To drugie zadanie wydaje się bardzo trudne, bo częste zmiany zasad działania systemu emerytalnego, powodują obawy dotyczące możliwego przeniesienia środków z III filaru do ZUS-u.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »