A A A
drukuj

Rząd szykuje nam następne OFE?

Data publikacji: 2018.08.14 godz. 14:59
OCENA
5.0/5

Wkrótce mają zacząć działać Pracownicze Plany Kapitałowe. Postanowiliśmy wyjaśnić najważniejsze zasady tego rozwiązania. Czy szykuje nam się kolejne OFE?

Fot: Czym są Pracownicze Programy Emerytalne?

Ju od pewnego czasu pojawiają się informacje o wprowadzeniu nowej formy gromadzenia kapitału emerytalnego. Chodzi o tak zwane Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które mają promować oszczędzanie na emeryturę oraz stanowić wsparcie dla niedomagającego systemu repartycyjnego. Dodatkowym celem PPK jest zwiększenie zdolności polskiej gospodarki do gromadzenia kapitału. Utworzenie wspomnianych planów wydaje się już praktycznie przesądzone, a odpowiednia ustawa niebawem zostanie zaakceptowana przez rząd. Właśnie dlatego postanowiliśmy pokrótce opisać najważniejsze cechy nowego rozwiązania, które rząd zamierza wprowadzić do systemu emerytalnego.

Nowe plany to dobrowolna i całkowicie prywatna opcja
Na samym wstępie warto uspokoić wszystkich czytelników, którzy obawiają się, że w ramach planowanych zmian zostanie wprowadzony kolejny element przymusowego oszczędzania na emeryturę. Tacy zwolennicy samodzielnego gromadzenia oszczędności, mogą odetchnąć z ulgą, bo Pracownicze Plany Kapitałowe zostały zaprojektowane jako całkowicie dobrowolne oraz prywatne rozwiązanie. Koncepcja PPK wpisuje się w plan rozbudowy trzeciego filaru systemu emerytalnego, czyli rozwiązań zakładających dobrowolne oszczędzanie na emeryturę (w ramach propozycji przygotowanych przez państwo). Dotychczas trzeci filar nie wzbudzał dużego zainteresowania Polaków, a wprowadzenie takich rozwiązań jak IKZE oraz IKE nie zakończyło się sukcesem.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli rządu, osoba oszczędzająca przy pomocy Pracowniczych Planów Kapitałowych, bez problemu będzie mogła zrezygnować z takiego rozwiązania (pomimo automatycznego zapisu do nowego systemu wszystkich pracowników w wieku do 55 lat). Zostaną jednak wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące wykorzystania zaoszczędzonych pieniędzy. Całość zgromadzonych środków ma być dostępna po ukończeniu 60 roku życia przez pracownika. Wcześniej będzie można wykorzystać oszczędności tylko na wkład własny przy zakupie mieszkania i leczenie związane z poważnymi problemami zdrowotnymi (do 25% oszczędności możliwych do wykorzystania na wydatki medyczne).
Kluczowa wydaje się możliwość dziedziczenia środków zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (również wtedy gdy pracownik nie dożyje emerytury). Spore znaczenie ma mieć również prywatny status środków gromadzonych poprzez PPK i prowadzenie wspomnianych planów przez komercyjne instytucje nie podlegające państwu (towarzystwa funduszy inwestycyjnych - TFI).

Rząd co roku dołoży oszczędzającemu kolejne 240 zł …
Zgodnie z koncepcją rządu, Polacy mają się przekonać do PPK dzięki pewnym bonusom. Państwo do końca 2020 r. będzie przekazywać 250 zł jednorazowej nagrody (składki powitalnej) każdej osobie zaczynającej oszczędzanie w ramach nowych planów. Dodatkowo pracownicy dobrowolnie oszczędzający na swoją emeryturę, otrzymają roczną dopłatę od państwa w wysokości 240 zł. Podstawowym źródłem gromadzenia środków w PPK mają być jednak wpłaty pracodawców oraz składki odliczane od wynagrodzenia netto pracowników zatrudnionych w ramach etatu lub umów cywilnoprawnych. Poziom wpłat na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie następujący:

  • podstawowa składka od pracodawcy - 1,5% podstawy składek ZUS (składki emerytalnej oraz rentowej)
  • dodatkowa składka od pracodawcy - do 2,5% podstawy składek ZUS (składki emerytalnej oraz rentowej)
  • podstawowa składka od pracownika - 2,0% podstawy składek ZUS (składki emerytalnej oraz rentowej)
  • dodatkowa składka od pracownika - do 2,0% podstawy składek ZUS (składki emerytalnej oraz rentowej)

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Jak nietrudno obliczyć, maksymalna składka na rzecz PPK wyniesie 8,0% podstawy. Pracodawcy na dwa sposoby będą zachęcani do inwestowania w emeryturę swoich pracowników. Po pierwsze, wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych mają być odliczane od podatku dochodowego pracodawcy (jako koszty uzyskania przychodu). Po drugie, firma zatrudniająca pracownika, nie zapłaci składek ZUS od kwoty przekazanej na rzecz PPK. Dla oszczędzającego pracownika przewidziano inną preferencję podatkową. Chodzi o nieobjęcie zysków z PPK podatkiem Belki (pod pewnymi warunkami).
Zgodnie z rządowymi szacunkami, w nowym systemie oszczędzania na emeryturę ma uczestniczyć około 8,6 miliona polskich pracowników (osób zatrudnionych przez prywatne firmy oraz tzw. „budżetówkę”). Taki wynik zakłada, że z możliwości oszczędzania przy pomocy PPK zrezygnuje tylko 25% zatrudnionych.
Warto podkreślić, że system nowych planów pracowniczych nie będzie do razu wprowadzany we wszystkich przedsiębiorstwach. Od początku 2019 r. do systemu PPK przystąpią firmy zatrudniające ponad 250 osób oraz ich pracownicy. W przypadku firm z zatrudnieniem wynoszącym 50 osób - 249 osób, start nowego systemu zaplanowano na lipiec 2019 r. Wraz z początkiem 2020 r. nastąpi automatyczny zapis do PPK pracowników firm zatrudniających od 20 osób do 49 osób. Pół roku później (to znaczy w lipcu 2020 r.) do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpią pozostałe osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Chodzi tutaj o pracowników „budżetówki” i najmniejszych przedsiębiorstw. Ewentualne opóźnienia we wprowadzaniu systemu PPK mogą wynikać z przedłużających się prac w Sejmie lub Senacie. Na razie wydaje się jednak, że Pracownicze Plany Kapitałowe ruszą zgodnie z zakładanym harmonogramem (to znaczy na początku 2019 r.).

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »