A A A
drukuj

Branża leasingu po I półroczu 2013 r.

Data publikacji: 2013.08.14 godz. 13:20

Opracowanie własne
OCENA
0/5

Pierwsze półrocze 2013 r. było pomyślne dla branży leasingowej. Na koniec czerwca, łączna wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe środków trwałych wyniosła ok. 16 mld zł. Wynik ten jest odzwierciedleniem poprawy wyników zarówno na rynku leasingu nieruchomości, jak i ruchomości, które w II kwartale roku, wzrosły odpowiednio o: 183,7% i 5,6%.

Rynek nieruchomości

Pierwsze półrocze tego roku było szczególnie pomyślne dla leasingu nieruchomości, których finansowanie wzrosło w stosunku do I półrocza 2012 r. o 115,2%. Oznacza to, że na koniec czerwca, wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe nieruchomości wyniosła 888,9 mln zł(w I połowie 2012 r. wynosiła 413 mln zł). Jak wynika z raportu Związku Leasingu Polskiego, wynik ten był determinowany przez realizowanie transakcji o wyższych niż dotychczas wartościach. Nie jest to zatem wynik, który będzie utrzymywał się na obecnym poziomie w nieskończoność. Rynek nieruchomości jest rynkiem trudnym do przewidzenia, także kolejne kwartały mogą przynieść wyniki znacznie odbiegające od obecnych.

W strukturze przedmiotowej rynku leasingu nieruchomości dominują obiekty biurowe(stanowią 43% leasingowanych nieruchomości). Kolejną grupą są obiekty handlowe i i biurowe(21%) oraz hotele i obiekty rekreacyjne(20%).

Rynek ruchomości

Od stycznia do czerwca 2013 r. firmy leasingowe sfinansowały ruchomości na łączną kwotę niewiele ponad 15 mld zł(wzrost o 2,4%). Największy udział w powyższej sumie miały pojazdy, których wartość wyniosła 9 mld zł(wzrost o 7,3% w stos. do I półrocza 2012 r.). Poprawę na rynku ruchomości zawdzięcza się przede wszystkim pojazdom osobowym i użytkowym, które stanowią ok. 60% rynku. Do wzrostów odnotowanych w segmencie pojazdów, przyczyniło się też- „odnawianie masowych umów na leasing aut z „kratką” z lat 2009-2010”.

Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe

I-VI 2012

I-VI 2013

I-VI 13 /I-VI 12

Ruchomości razem

14 712,90

15 065,90

2,40%

Nieruchomości

413,00

888,90

115,20%

Finansowanie ogółem

15 125,90

15 954,80

5,50%

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZLPNieco odmienne tendencje wystąpiły w segmencie maszyn., których finansowanie zmniejszyło się o 2,2%, co dało wynik 5,24 mld zł. Na spadki przełożyło się przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie na maszyny budowlane oraz urządzenia dla przemysłu spożywczego. Największe wzrosty wykazał sprzęt poligraficzny(30% wzrost w stos. do I półrocza 2012 r.), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obrabiarek(wzrost o 9%) oraz maszyny rolnicze(wzrost 6%).

Wyniki spółek Związku Leasingu Polskiego

Spośród firm, które przekazały swoje wyniki Związkowi Leasingu Polskiego, 17 podmiotów odnotowało dodatnią dynamikę sfinansowanych aktywów natomiast 12 zakończyło półrocze na minusie. W ujęciu rocznym dziewięć na dziesięć leasingodawców odnotowało wzrosty ze sprzedaży. Największe wzrosty należały do: BRE(42%), Getin(27%) oraz ING Lease(26%). Najwięcej aktywów sfinansował EFL, BRE, Raiffeisen, Millenium oraz PKO Leasing.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »