A A A
drukuj

Czasowe umowy o pracę tylko na maksymalnie 33 miesiące

Data publikacji: 2016.02.24 godz. 15:56
OCENA
2.8/5

Nowelizacja Kodeksu pracy, wchodząca w życie 22 lutego 2016 roku sprawiła, że umowy czasowe zostały w Polsce ograniczone do łącznej długości 33 miesięcy. Powyżej tej granicy oraz każda czwarta czasowa umowa o pracę jest automatycznie uważana za umowę bezterminową.

Fot: Umowa o pracę na czas określony tylko przez 33 miesiące

22 lutego 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy, dotyczące między innymi zawierania umów na czas określony pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Ustawodawca poprzez nowelizację chciał wyeliminować zjawisko przedłużania w nieskończoność umów czasowych.

Tylko na 33 miesiące
Na podstawie Kodeksu pracy pracodawca może nawiązać stosunek pracy z pracownikiem, podpisując z nim umowę o pracę. Do wyboru zwykle ma dwa rodzaje umów:

  • umowę o pracę na czas określony,
  • umowę o pracę na czas nieokreślony.

Umowy czasowe nie są stabilne, jeśli chodzi o utrzymanie zatrudnienia, ale trudno oczekiwać, aby pracodawca podpisał z nieznanym sobie pracownikiem od razu bezterminową umowę o pracę, dając mu tym samym wiele przywilejów wynikających z prawa pracy.
Nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 22 lutego 2015 roku, ograniczają możliwości przedłużania zatrudnienia czasowego na wiele lat. Są one związane ze znowelizowaną w czerwcu 2015 roku ustawą Kodeks pracy. Ustawodawca dał pracodawcom półroczne vacatio legis, aby mogli przygotować się do nowych regulacji.
Największą zmianą, jaka ma miejsce na mocy nowelizacji, jest ograniczenie łącznej długości trwania umów czasowych, zawieranych z tym samym pracownikiem, bez względu na długość przerw pomiędzy kolejnymi umowami, do 33 miesięcy. Do tego można doliczyć maksymalnie 3 miesiące trwania umowy na okres próbny.
W efekcie umowa czasowa może być zawierana na okres do 3 lat. Później będzie przekształcana na umowę bezterminową.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Ciekawostka
Według OECD, 27 proc. Polaków zatrudnionych jest na podstawie umów terminowych. Przykładowo, w Czechach jest to 9,6 proc. pracujących, a na Słowacji zaledwie 7 proc.

Z korzyścią dla pracowników
Dzięki skróceniu okresu obowiązywania umów na czas określony, pracownicy zyskają większy komfort z gwarancji zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie bezterminowo. Celem nowelizacji było ograniczenie nieuzasadnionego stosowania umów na czas określony przez polskich pracodawców.
Co do zasady, pracodawca może podpisać z pracownikiem tylko 3 umowy czasowe o pracę, a czwarta musi już być umową zawartą na czas nieokreślony.
Obecnie zmienia się też tryb wypowiadania umów czasowych o pracę. Będzie stosowany w ich przypadku ten sam termin wypowiedzenia, jaki jest właściwy dla umów bezterminowych. Wypowiedzenie będzie dokonywane więc:

  • z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia, jeśli pracownik będzie zatrudniony krócej niż przez pół roku;
  • z miesięcznym wypowiedzeniem, jeśli pracownik będzie zatrudniony nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata;
  • z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli pracownik będzie pracował w danej firmie dłużej niż 3 lata.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »