A A A
drukuj

Czy posiadanie firmy spowoduje utratę dopłaty z programu MdM?

Data publikacji: 2019.11.06 godz. 13:10

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Pojawiają się pytania, czy rejestracja firmy w mieszkaniu dofinansowanym z programu MdM spowoduje utratę rządowego wsparcia. Postanowiliśmy rozwiać wątpliwości.

Fot: Własna działalność na mieszkaniu z MDM-u to ryzyko.

Dofinansowania wkadu własnego kredytów hipotecznych z programu Mieszkanie dla Młodych (MdM) definitywnie przeszły już do historii. Wspomniany program nadal budzi jednak kontrowersje. Nie można zaprzeczyć, że pozwolił on dużej liczbie młodych Polaków na zakup własnego „M” lub obniżenie kosztów kredytowych. Wśród młodych kredytobiorców coraz bardziej popularne staje się samozatrudnienie. Właśnie dlatego pojawiają się pytania, czy rejestracja firmy w domu lub lokalu kupionym z pomocą programu Mieszkanie dla Młodych skutkuje koniecznością częściowego zwrotu przyznanego dofinansowania. Postanowiliśmy dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przepisy ustawy o MdM nie są precyzyjne.

Nie tylko zmiana sposobu korzystania z „M” jest karana
W ramach wstępu warto przypomnieć, że pomysłodawcy programu MdM wprowadzili pewne ograniczenia związane ze sposobem użytkowania i zbywania lokum kupowanego dzięki państwowemu wsparciu. Chodziło przede wszystkim o to, żeby zamożniejsze osoby nie kupowały „mieszkań dla młodych” z myślą o ich zyskownej odsprzedaży. Ustawa o MdM (oficjalnie: ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - Dz.U. 2013 poz. 1304) wymienia kilka sytuacji, w których beneficjent rządowego wsparcia zostanie ukarany koniecznością częściowego zwrotu otrzymanej pomocy (dopłaty do wkładu własnego).
Zgodnie z ustawą o MdM, częściowy zwrot rządowego wsparcia powinien zostać naliczony jeśli przed upływem pięciu lat od zakupu lokum beneficjent programu:

  1. zmienił sposób wykorzystania całości lub części dotowanego domu/lokalu, uniemożliwiając tym samym zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych
  2. zbył prawo własności lub współwłasności dofinansowanego lokalu albo domu (uwaga: darowizna również jest przykładem zbycia)
  3. wynajął lub użyczył w całości albo części dotowany dom/lokal
  4. nabył w całości lub części prawo do innego lokum (również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) w sposób inny niż poprzez spadek
  5. nadpłacił preferencyjny kredyt kwotą większą niż suma otrzymanego dofinansowania (uwaga: to ograniczenie w nadpłacie dotyczy tylko umów kredytowych zawartych po wejściu w życie nowelizacji zasad programu MdM - to znaczy od 1 września 2015 r.)

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

W każdej z wymienionych powyżej sytuacji, beneficjent programu MdM powinien zwrócić proporcjonalną część otrzymanej dopłaty do wkładu własnego. Mowa o zwrocie uwzględniającym liczbę pełnych miesięcy, które pozostały do upływu pięcioletniego terminu.

Biuro w jednym z pokoi nie powinno stanowić problemu
Wątpliwości beneficjentów programu MdM dotyczące ewentualnej kary za prowadzenie w domu lub lokalu firmy, dotyczą oczywiście pierwszego z powyższych punktów. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. niestety jest mało konkretna w kwestii wyjaśnienia tego, na czym polega zmiana sposobu wykorzystania domu lub lokalu.

W związku z powyższym, trzeba powołać się na wyjaśnienia, których w odpowiedzi na liczne pytania kredytobiorców udzieliło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wspomniany resort poinformował, że ustawowa sankcja (częściowy zwrot dopłaty z MdM) dotyczy wyłącznie sytuacji, w których beneficjent programu przekształcił całość lub część lokum w pomieszczenie użytkowe. Obowiązkiem zwrotu dofinansowania nie skutkuje natomiast samo zarejestrowanie firmy w dotowanym lokalu lub domu. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dopuszczalne jest także ewentualne prowadzenie obsługi techniczno - biurowej firmy w jednym z pomieszczeń i wykonywanie określonych czynności o charakterze biurowym.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Powyższe wyjaśnienia sugerują, że beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych może w swoim domu lub lokalu zarejestrować firmę i prowadzić działalność biurową. Problemy będą natomiast dotyczyły sytuacji, w której jedno z pomieszczeń zupełnie straci funkcję mieszkaniową i zostanie przeznaczone np. do przyjmowania pacjentów lub klientów firmy. Jeżeli taka całkowita zmiana sposobu wykorzystania lokum ma miejsce, to beneficjent MdM-u będzie zobowiązany do poinformowania banku w ciągu następnych 30 dni. Kolejny obowiązek kredytobiorcy polega na wpłaceniu do banku karnego zwrotu dopłaty przed upływem 60 dni (począwszy od dnia, w którym nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania domu lub lokalu). Jeżeli beneficjent MdM-u nie wypełnił wspomnianych obowiązków, a bank wykrył przesłanki do naliczenia karnego zwrotu dopłaty, to dodatkową karą będą ustawowe odsetki od zaległej kwoty.
Nadal można uzyskać zwrot podatku VAT z programu MdM. Sprawdź na czym on polega »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »