A A A
drukuj

Podatki:
Kto zapłaci podatek od spadków i darowizn?

Data publikacji: 2016.03.22 godz. 12:12
OCENA
4.0/5

Dochody z tytułu spadków i darowizn są obciążone specjalnym podatkiem. Otrzymujące darowiznę lub spadek od członka najbliższej rodziny, mogą dość uniknąć opodatkowania, ale inni...

Fot: Podatek od spadków i darowizn - kto musi zapłacić?

Niewiele źródeł dochodu jest zupełnie zwolnionych z podatku. Do tej grupy nie zaliczają się spadki oraz darowizny. Wartość darowanego lub odziedziczonego majątku, stanowi podstawę dla specjalnego podatku. Stawki podatku od spadków i darowizn są relatywnie wysokie. Fiskus przewidział dwie formy zwolnienia podatkowego dla członków najbliższej rodziny. Jedno z tych rozwiązań pozwala na zupełne uniknięcie podatku. Skorzystanie z nielimitowanej ulgi podatkowej, wymaga jednak złożenia dokumentów w odpowiednim terminie. Nasz artykuł wyjaśnia, jakie wymagania musi spełnić osoba wnioskująca o zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Kto zapłaci podatek?
Informacje o zasadach opodatkowania spadków i darowizn, znajdziemy w ustawie z 28 lipca 1983 r. Wspomniany akt prawny mówi, że do zapłaty podatku jest zobowiązana osoba fizyczna, która otrzymała majątek w formie spadku lub darowizny. Warto wspomnieć, że opodatkowaniu na podstawie ustawy z 28 lipca 1983 r. podlega również zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, otrzymanie pieniędzy z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek funduszu inwestycyjnego w wyniku śmierci darczyńcy. Opisywanego podatku nie zapłacą m.in. osoby nabywające w drodze spadku środki z OFE, IKE, IKZE, subkonta ZUS lub pracowniczego programu emerytalnego.
Zobacz, na czym polega dyspozycja wkładem na wypadek śmierci »
Sprawdź, jak można odzyskać pieniądze z konta zmarłej osoby »

Najbliższej rodziny dotyczy zupełne i częściowe zwolnienie podatkowe …
Stawki podatku od spadków i darowizn są uzależnione od wartości otrzymanego majątku. Fiskus stosuje dość skomplikowany sposób naliczania podatku. Przykładowy podatek od spadku o wartości 30 000 zł (np. samochodu) wynosi 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł (razem: 1483,28 zł), jeżeli przekazany majątek wcześniej należał do ojca podatnika. W przypadku takiego spadku od niespokrewnionej osoby, analogiczny podatek to 2877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł (razem: 4766,70 zł). Podatek z tytułu zasiedzenia wynosi 7% wartości rzeczy.
Na szczęście, fiskus przewiduje limitowane zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Na potrzeby wspomnianego zwolnienia, zostały wyróżnione trzy grupy podatkowe (patrz poniżej).

  • Grupa pierwsza (darczyńca/spadkodawca: małżonek, ojciec, matka, dziadek, babka, pradziadek, prababka, syn, córka, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym, macocha, brat, siostra, teść, teściowa, zięć, synowa)
  • Grupa druga (darczyńca/spadkodawca: syn brata, córka brata, syn siostry, córka siostry, wnuk brata, wuj, ciotka, zstępni krewni i małżonkowie pasierbów, maż siostry, żona brata, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, małżonkowie rodzeństwa małżonków - np. mąż siostry żony, małżonkowie innych zstępnych krewnych - np. żona wnuczka)
  • Grupa trzecia (darczyńca/spadkodawca: inny członek rodziny lub osoba niespokrewniona z podatnikiem)

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jakie są limity zwolnień z podatku »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus