A A A
drukuj

Czy i jak można uniknąć licytacji komorniczej nieruchomości?

Data publikacji: 2019.03.07 godz. 13:00
OCENA
1,0/5

Komornik może zająć ruchomości i nieruchomości dłużnika oraz jego dochody, na przykład wynagrodzenie z pracy zawodowej, za przeterminowane długi. Cenne rzeczy, mieszkania, domy i tym podobne podlegają wówczas licytacji komorniczej, pozwalającej na uzyskanie pieniędzy niezbędnych na spłatę długu. Czy można uniknąć takiej licytacji?

Fot: Jak uniknąć licytacji komorniczej?

W celu uniknięcia zlicytowania nieruchomości zajętej przez komornika, dłużnik jak najszybciej powinien spłacić swoje długi wraz z kosztami windykacji, a później powiadomić niezwłocznie o tym fakcie komornika. 

 

Kiedy komornik zaczyna interesować się dłużnikiem?
Nie jest tak, że długi danej osoby od razu powodują, że wierzyciele zwracają się do komornika celem skutecznego wyegzekwowania swoich wierzytelności. Nic podobnego, muszą bowiem skierować sprawę do sądu po nieskutecznej windykacji polubownej, aby móc otrzymać od sądu tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności.
Z takim dokumentem wierzyciel udaje się do kancelarii komorniczej i rozpoczyna się proces przymusowego odzyskania długu.

Co wolno robić komornikom?
W gestii komornika znajduje się pozyskanie od dłużnika pieniędzy czy rzeczy i nieruchomości, które można spieniężyć, aby zaspokoić żądania wierzycieli oraz pokryć koszty działań komorniczych. Na podstawie wskazań wierzyciela oraz podjętych własnych czynności operacyjnych, komornik ustala majątek dłużnika i może dokonać jego zajęcia w związku z koniecznością zapewnienia spłaty długu. Komornik może zająć m.in.:

  • wynagrodzenie z pracy dłużnika,
  • środki zdeponowane na rachunku bankowym,
  • oszczędności dłużnika,
  • ruchomości,
  • nieruchomości.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Nie może jednak dokonać zajęcia 100 proc. wysokości pensji dłużnika, a jedynie połowę pensji z tytułu umowy o pracę. Wolna od potrąceń pozostaje kwota wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej na dany rok. Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych podlega w całości zajęciu komorniczemu, o ile nie jest ono jedynym źródłem utrzymania dłużnika. W przeciwnym wypadku komornik zajmie nie więcej niż połowę takiej kwoty.

Jak uniknąć zlicytowania majątku przez komornika?
Po zajęciu przez komornika ruchomości i nieruchomości dłużnika ogłasza on licytację komorniczą. Chce spieniężyć rzeczy i nieruchomości celem pozyskania środków pieniężnych dla wierzycieli.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Licytacji można uniknąć - najprostszym sposobem na to będzie spłacenie w całości długu wierzycielom. Jeśli należność będzie uiszczona łącznie z kosztami windykacji przed zamknięciem przetargu, wówczas komornik na podstawie art. 981 Kodeksu postępowania cywilnego umorzy egzekucję po zawiadomieniu o tym fakcie przez dłużnika.

Komentarze

comments powered by Disqus