A A A
drukuj

Czy można otrzymać kredyt na 500 plus?

Data publikacji: 2019.12.16 godz. 14:59
OCENA
5.0/5

Przyznanie wszystkim polskim rodzinom, w których jest co najmniej jedno dziecko, świadczenia miesięcznego 500 plus na każde dziecko w rodzinie, z pewnością poprawiło sytuację wielu gospodarstw domowych. Czy 500 plus jest brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

Fot: Kredyt na 500 Plus?

Kredyt na podstawie samego 500 plus nie zostanie udzielony, ale świadczenie to powiększa w wielu bankach kwotę łącznej puli dochodów klienta, dlatego będzie zwiększać szanse na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. 

Podstawy 500 plus
Świadczenie 500 plus jest najważniejszym elementem programu „Rodzina 500+”, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Obecnie zasady programu zmodyfikowano i przyznano kwotę 500 zł na każde dziecko w rodzinie, niezależnie od dochodów rodzica czy rodziców. Takie wsparcie finansowe ma na celu pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci. Pieniądze z programu „Rodzina 500+” z założenia mają być wypłacane do momentu osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko. Czy jednak wpłynęło to również na poprawę zdolności kredytowej potencjalnych klientów banków.

Scoring bankowy a 500 plus
W teorii 500 plus jest po prostu dodatkowym, regularnie uzyskiwanym przez klienta dochodem - nie ma problemu w uznaniu go za stałe źródło dochodu powiększające zdolność kredytową. W praktyce jednak wiele banków ma obiekcje przed doliczeniem takiego świadczenia do innych dochodów klienta.
Niektóre banki uznają świadczenie 500 plus jako dochód gospodarstwa domowego, zwłaszcza wtedy, gdy klient ubiega się o krótkoterminowy kredyt gotówkowy. Jest to zgodne z opinią wydaną w 2016 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, która uznała, że pieniądze z programu „Rodzina 500 plus” są dochodem rodziny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wliczyć je do zdolności kredytowej. Przy kredytach hipotecznych tylko nieliczne banki doliczą kwotę 500 plus do ogólnej puli dochodów. Takie świadczenia nie są wliczane do scoringu bankowego przede wszystkim z uwagi na długoterminowość trwania umów kredytowych. Zwykle umowy te zawierane są na ponad 20 lat i więcej, a beneficjent 500 plus nie będzie tak długo otrzymywać świadczenia 500 plus, nawet gdyby umowę kredytową podpisał w momencie, gdy jego dziecko dopiero co przyszło na świat.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Czy uzyskamy kredyt tylko na 500 plus?
Nawet w tych bankach, w których uznaje się 500 plus za dochód rodziny, najprawdopodobniej zostanie odrzucony wniosek kredytowy, w którym klient dokumentuje dochód jedynie z programu „Rodzina 500 plus”, bez innych dochodów np. z pracy zawodowej, z działalności gospodarczej czy z umów cywilnoprawnych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »