A A A
drukuj

Czy można sprzedać auto w leasingu?

Data publikacji: 2019.02.05 godz. 15:09
OCENA
4,8/5

Leasing jest jedną z form finansowania nabycia pojazdu, łatwiejszą do uzyskania niż kredyt samochodowy w banku. Zdarza się jednak, że w czasie trwania umowy leasingowej leasingobiorca nie chce jej kontynuować. Czy w takim przypadku może sprzedać auto?

Fot: Jak sprzedać samochód wzięty w leasing?

Sprzedaż auta w leasingu w rzeczywistości może polegać na cesji umowy leasingowej lub znalezienia osoby czy firmy, której będzie można przedstawić ofertę zakupu leasingowanego auta za pośrednictwem leasingodawcy. 

Własność pojazdu w leasingu
Leasing jest umową, w ramach której leasingodawca przekazuje podmiot leasingu, np. samochód na rzecz leasingobiorcy, na określony czas, w zamian za opłaty miesięczne - czynsz leasingowy. Można zrealizować leasing w formie leasingu finansowego czy operacyjnego. Pierwszy nazywany jest również leasingiem kapitałowym i jest regulowany Kodeksem cywilnym. W ramach umowy finansujący nabywa rzecz i przekazuje ją leasingobiorcy do korzystania przez czas oznaczony, za opłatą w ratach wynagrodzenia odpowiadającego wartości rzeczy w chwili jej nabycia.
Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego mamy do czynienia z umową nienazwaną, zakładającą podobnie jak przy leasingu finansowym, czasowe udostępnienie przedmiotu leasingu korzystającemu, który zobowiązuje się w zamian za używanie rzeczy do zapłaty rat leasingowych. Po zakończeniu umowy możliwy jest wykup przedmiotu leasingu za odpowiednią cenę.
Trzeba podkreślić, że wzięty w leasing samochód nigdy nie jest własnością leasingobiorcy w czasie trwania umowy leasingu. Dopiero po jej zakończeniu może przejść na własność korzystającego - automatycznie przy leasingu finansowym lub po wykupie w leasingu operacyjnym.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Sprzedaż auta w leasingu - czy jest możliwa?
Okazuje się, że pomimo braku własności samochodu w leasingu, leasingobiorca może go sprzedać, a właściwie scedować umowę leasingową na inną osobę lub podmiot, który będzie też miał możliwość nabycia pojazdu z chwilą upływu umowy.
Cała procedura cesji leasingu jest skomplikowana, ale możliwa do przeprowadzenia. Zmienia się wówczas osoba leasingobiorcy. O cesję trzeba wnioskować do firmy leasingowej, a nowy kandydat na korzystającego musi dostarczyć do leasingodawcy odpowiednie dokumenty. Jeśli jego zdolność kredytowa i wiarygodność finansowa zostaną ocenione pozytywnie, cesja będzie możliwa do realizacji.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy leasingowej zobowiązania leasingobiorcy wobec leasingodawcy są większe lub podobne do wartości rynkowej pojazdu, dobrym rozwiązaniem będzie wystąpienie o rozwiązanie umowy przy jednoczesnym wykupieniu jej przez wskazaną firmę. Znalezienie nabywcy na samochód w leasingu wówczas będzie leżało w gestii sprzedającego pojazd - dotychczasowego leasingobiorcy.
Korzystającemu opłaca się dokonanie sprzedaży samochodu w leasingu dopiero po upływie okresu odpowiadającego co najmniej 40 proc. okresu amortyzacji przedmiotu leasingu - jeśli chodzi o samochody osobowe, będą to 2 lata. W przeciwnym wypadku sprzedaż będzie odbywać się po cenie równej jego wartości rynkowej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »