A A A
drukuj

Czy podatnicy stracą prawo do podatku liniowego?

Data publikacji: 2018.04.17 godz. 13:57
OCENA
5.0/5

Podatek liniowy jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w której obowiązuje jedna stawka naliczania należnego fiskusowi podatku, bez względu na wysokość podstawy opodatkowania. Ministerstwo Finansów planuje jednak takie zmiany w prawie podatkowym, że część lub wszyscy podatnicy mogą stracić prawo do korzystania z podatku liniowego.

Fot: Co dalej z podatkiem liniowym?

Ministerstwo Finansów proponuje ograniczenie stosowania podatku liniowego w ramach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatku w taki sposób mieliby nie móc opłacać samozatrudnieni. 

Zasady opodatkowania liniowego
Podatek liniowy jest jedną z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, obok ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz skali podatkowej. Podstawą opodatkowania w przypadku metody liniowej jest dochód podatnika, rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Od powstałej kwoty dochodu oblicza się 19 proc. podatku dochodowego należnego fiskusowi.
Prawo do odprowadzania podatku liniowego do urzędu skarbowego mają wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale muszą przy tym spełniać określone prawem warunki.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Podatku liniowego nie mogą odprowadzać przedsiębiorcy, który uzyskują z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu bycia udziałowcem w spółce niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Charakter pracy, za którą jest pozyskiwany przychód, musi przy tym odpowiadać czynnościom, które podatnik lub wspólnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Utrata prawa do podatku liniowego
Największe korzyści z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy mają wysokie dochody. Nie ma tu znaczenia, jak wiele zarobi przedsiębiorca - zawsze zapłaci podatek w wysokości 19 proc. na rzecz fiskusa.
Wkrótce jednak może się to zmienić, ponieważ resort finansów proponuje zmianę przepisów polegającą na tym, że prawo do rozliczania się liniowo straciłyby osoby, które mają tylko jednego klienta. Siłą rzeczy opcja wyboru podatku liniowego jako jednej z form opodatkowania byłaby samozatrudnionym odebrana. Pozostałaby ona dostępna dla przedsiębiorców.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
Ostatecznie do służb KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) miałoby należeć rozstrzyganie, kto ma prawo rozliczać się jako przedsiębiorca, w tym m.in. przy użyciu podatku liniowego, a kto takiego prawa zostanie pozbawiony.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »