A A A
drukuj

Czy wypłaty z bankomatów będą droższe w wyniku działania UE?

Data publikacji: 2019.10.15 godz. 10:24
OCENA
5.0/5

Unia Europejska chciała obniżyć opłaty za płatności transgraniczne w euro, aby były tożsame z cenami za operacje krajowe. Jednak taka decyzja doprowadziła do wzrostu niektórych opłat w Polsce, m.in. za wypłaty z bankomatów. Jak to możliwe?

Fot: Wzrosną ceny za wypłaty z bankomatów?

Klienci muszą liczyć się z tym, że do 15 grudnia 2019 roku banki podwyższą opłaty za transakcje krajowe w bankomatach obcych, aby zrównać je z opłatami za transakcje w bankomatach w UE. 

Rozporządzenie PE i RE
Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Jego celem było obniżenie płatności transgranicznych w euro do poziomu cen za operacje krajowe. W wyniku tego do 15 grudnia 2019 roku banki i inni dostawcy usług płatniczych zobowiązani są do wprowadzenia w życie pewnych zmian.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
Jak wskazano w przytoczonym rozporządzeniu, opłaty pobierane przez dostawcę usług płatniczych od ich użytkownika z tytułu płatności transgranicznych w euro są takie same jak opłaty pobierane przez tego dostawcę z tytułu odpowiadających im płatności krajowych o tej samej wartości w walucie krajowej państwa członkowskiego, w którym znajduje się dostawca usług płatniczych użytkownika usług płatniczych.
W efekcie także i polskie banki muszą do połowy grudnia tego roku zmienić swoje cenniki dotyczące przelewów europejskich czy przelewów SEPA. Zrównanie opłat za płatności transgraniczne w euro ułatwi przepływ kapitału.

Co z wypłatami z bankomatów?
Unijne rozporządzenie dotyczy nie tylko polecenia przelewu i polecenia zapłaty. Również płatności oparte na kartach płatniczych oraz wypłaty gotówki w bankomatach zostały w nim ujęte. Wypłaty z bankomatów poza Polską są zwykle drogie, jeśli klient nie ma w ofercie „darmowych wypłat z bankomatów na terenie Unii Europejskiej”. Za jednorazową wypłatę można zapłacić nawet 10 zł.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
Niemniej do 15 grudnia tego roku banki będą zobowiązane doprowadzić do sytuacji, w której przy wypłacie kwoty 50 euro w bankomacie w kraju UE klient będzie płacić tyle samo, ile wynosiłaby opłata za wypłatę takiej samej kwoty w złotych w bankomacie w Polsce. Banki z pewnością będą przyjmować, co jest zgodne z rozporządzeniem, że bankomat zagraniczny to tzw. bankomat obcy, nienależący do sieci bankowej. Zrównanie opłat będzie dotyczyło operacji w krajowych bankomatach obcych, czyli tych, które nie są opatrzone szyldem banku lub logo współpracującej sieci.
Banki mogą albo obniżyć opłaty za wypłaty w euro w krajach UE, albo zdecydować się na podwyższenie opłat za transakcje krajowe w bankomatach obcych. Alternatywą jest zrównanie zasad obowiązujących przy takich operacjach w Unii Europejskiej i w kraju. Znacznie bardziej prawdopodobne są wzrosty opłat za wypłaty w bankomatach w kraju.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »