A A A
drukuj

Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy?

Data publikacji: 2018.03.20 godz. 15:32
OCENA
4.5/5

Dochód słusznie kojarzy się z wykonywaną pracą - jako przedsiębiorca czy podwładny. Jednak postępująca automatyzacja, widoczna w szczególności w dużych fabrykach powoduje, że praca człowieka jest wypierana przez pracę maszyn. Dlatego w przyszłości może zaistnieć potrzeba wprowadzenia w życie bezwarunkowego dochodu podstawowego, w skrócie BDP. Czym on jest?

Fot: Na czym polega bezwarunkowy dochód podstawowy?

Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie wypłacane wszystkim obywatelom danego kraju, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, w związku z postępującą automatyzacją pracy i pogłębiającą się przepaścią pomiędzy ludźmi biednymi i bogatymi. 

Pojęcie bezwarunkowego dochodu podstawowego
Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego zakłada likwidację ekonomicznego przymusu pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu populacji powszechnego świadczenia w ustalonej wysokości. Bez względu na status społeczny i poziom osiąganych dochodów, państwo wypłacałoby bezwarunkowy dochód podstawowy każdemu. Dzieci, młodzież i seniorzy także mogą być objęte BDP, ale to zależy od funkcjonujących w danym kraju programów wsparcia rodziny i systemów emerytalnych.
Najważniejszą cechą BDP jest jego bezwarunkowość, co oznacza, że nikt nie musi spełnić żadnych dodatkowych warunków, aby stać się beneficjentem takiego dochodu podstawowego. Wystarczy, że będzie się obywatelem danego kraju.
BDP jako dochód powinien mieć formę pieniężną, indywidualną, tj. wypłacaną poszczególnym obywatelom regularnie, zwykle co miesiąc.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Argumenty uzasadniające wprowadzenie BDP
Współczesna automatyzacja pracy powoduje, że część stanowisk pracy w perspektywie kolejnej dekady lub dwóch przestanie istnieć. Nastąpi faktyczne zastąpienie człowieka przez maszynę. Pracy będzie mniej, co niesie za sobą konsekwencje z niesprawiedliwym podziałem dochodu. Malejące zapotrzebowanie na pracę spowoduje, że część społeczeństwa stanie się przymusowo bezrobotna i wykluczona z rynku pracy, ze względu na wykonywany zawód, który przestał istnieć. Dochód zostanie przejęty zaś przez właścicieli dzisiejszych fabryk i zakładów produkcyjnych, którzy będą dysponowali maszynami. Podział na biednych i bogatych w całej populacji światowej, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, w przyszłości będzie się pogłębiał.
Dlatego tak potrzebne stanie się wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego, który przyczyni się do rozwiązania tego problemu społecznego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Wysokość BDP
Rząd danego państwa, przy podejmowaniu decyzji o wypłacaniu obywatelom bezwarunkowego dochodu podstawowego, musi zdecydować też o jego wysokości. Z definicji BDP wynika, że powinien on zaspokajać podstawowe potrzeby człowieka na minimalnym poziomie. Trochę przypomina on więc minimum egzystencji i minimum socjalne, funkcjonujące w Polsce. Wysokość takiego minimum szacowana jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Przy obecnych realiach polskiej gospodarki, gdzie minimum egzystencji w 2016 roku mieściło się w przedziale od 485 zł do 555 zł miesięcznie, a minimum socjalne od 855 zł do 1098 zł miesięcznie, BDP powinien wynosić od 500 do 1000 zł miesięcznie.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »