A A A
drukuj

Czym się może skończyć oszukiwanie ubezpieczyciela?

Data publikacji: 2017.01.30 godz. 13:42

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.6/5

Niektóre osoby poprzez podawanie nierzetelnych informacji, próbują obniżyć składki ubezpieczenia OC i innych. W przypadku wykrycia oszustwa, takie praktyki mogą być bardzo drogie.

Fot: Co grozi za oszukanie ubezpieczyciela?

Wzrost cen obowizkowego ubezpieczenia OC dla kierowców, skłania niektóre osoby do źle rozumianej kreatywności. Mowa o właścicielach aut, którzy próbują obniżyć swoją roczną składkę poprzez przekazywanie informacji niezgodnych z rzeczywistością. Przykładem jest kierowca podający inny adres zamieszkania (np. na wsi), w celu obniżenia składki za OC. Taka próba oszukania ubezpieczyciela nie ujdzie na sucho, w razie spowodowania wypadku. Konsekwencje oszustwa mogą być jeszcze poważniejsze w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń (np. Autocasco). Warto również wiedzieć, że specjalne regulacje związane z nieprawdziwymi danymi klienta, dotyczą ubezpieczeń na życie.

W przypadku obowiązkowego OC nierzetelność skutkuje dopłatą do składki
Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dla kierowców, są najbardziej popularnymi polisami w naszym kraju. Takie ubezpieczenia muszą posiadać właściciele ponad 20 milionów pojazdów poruszających się po polskich drogach. W związku z powszechnością OC, problem nieprawdziwych informacji podanych przez klienta, najczęściej dotyczy właśnie takich polis. Warto wiedzieć, że krajowe przepisy w szczególny sposób określają zasady odpowiedzialności kierowcy za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Odpowiednie regulacje można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Artykuł 8a tej ustawy obowiązujący od 2012 roku wskazuje, że w przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych przez kierowcę z rzeczywistością, ubezpieczyciel może domagać się odpowiedniej dopłaty do składki. Warto zwrócić uwagę, że nierzetelny kierowca musi dokonać dopłaty nawet wtedy, gdy wypadek jeszcze się nie wydarzył. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia jeśli klient w formularzu ubezpieczyciela zatai niedawno spowodowany wypadek. Obecnie taka próba oszustwa nie ma już szans powodzenia, bo ubezpieczyciele i agenci ubezpieczeniowi mają dostęp do szczegółowej bazy danych, w której zostały wyszczególnione szkody komunikacyjne. Warto wiedzieć, że od niedawna kierowca też może dokładnie sprawdzić swoją historię szkód. Taka darmowa usługa jest dostępna na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zobacz, o ile w 2017 roku wzrosły kary za brak polisy OC dla kierowców »

Odszkodowanie z dobrowolnej polisy majątkowej będzie pomniejszone …
W przypadku obowiązkowej polisy OC dla kierowców, zakład ubezpieczeń nie może pomniejszyć wypłacanego świadczenia, bo takie działanie zaszkodziłoby osobie poszkodowanej w wypadku, a nie klientowi podającemu nierzetelne informacje. Właśnie dlatego ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje tylko dopłatę składki jako karę za nierzetelność ubezpieczającego. Wspomniana ustawa nie obowiązuje w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. popularnego ubezpieczenia Autocasco). Obecni i przyszli posiadacze dobrowolnych polis po przeczytaniu umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia, dowiedzą się o konsekwencjach podania nieprawdziwych informacji. Sankcją za nieuczciwość przy zakupie ubezpieczenia jest pomniejszenie wypłaconego odszkodowania lub uwolnienie się zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności (po wystąpieniu szkody) albo wypowiedzenie umowy przez ubezpieczyciela (przed wystąpieniem szkody).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
W kontekście popularnych polis Autocasco (AC) warto nadmienić, że ubezpieczyciel nie może traktować dowolnej niezgodności informacji podanych przez kierowcę jako powodu do uchylenia się od wypłaty odszkodowania (zobacz Wyrok Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r. - sygn. akt I CK 168/02). Redukcja odszkodowania z AC jako kara za podanie nieprawdziwych danych, może być zastosowana jeśli nieprawdziwa informacja (np. dotycząca sposobu wykorzystania auta), miała wpływ na ryzyko wystąpienia wypadku. W takiej sytuacji, odszkodowanie z Autocasco jest pomniejszane proporcjonalnie do części składki, jaką kierowca nie zapłacił na wskutek złej oceny ryzyka przez ubezpieczyciela. Jeśli przykładowy właściciel auta dzięki podaniu nieprawdziwych informacji zapłacił składkę niższą o 10%, to wypłacone odszkodowanie również może zostać obniżone o jedną dziesiątą. Możliwość zastosowania takiej sankcji, potwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 22 maja 2002 r. (sygn. akt I CKN 70/00).

Szczególne zasady odpowiedzialności klienta dotyczą ubezpieczeń na życie
W nawiązaniu do problemu nierzetelnych klientów firm ubezpieczeniowych, trzeba również wspomnieć o polisach na życie. Towarzystwa sprzedające takie ubezpieczenia, często są narażone na kłopoty wynikające z nieuczciwości klientów. Z drugiej strony, polisy na życie mają szczególny charakter i mogą chronić np. dzieci ubezpieczającego. W związku z powyższym, ustawodawca wprowadził wyjątkowe zasady dotyczące ubezpieczeń życiowych. Zgodnie z artykułem 834 kodeksu cywilnego (KC), ubezpieczyciel po trzech latach od zawarcia umowy, nie powinien się już powoływać na podanie nieprawdziwych informacji przez klienta. Umowa ubezpieczenia może przewidywać skrócenie tego trzyletniego terminu. W kontekście ubezpieczeń na życie oraz innych polis warto dodać, że po zawarciu umowy ubezpieczenia z klientem, który nie podał pewnych danych w formularzu, zakład ubezpieczeń nie może się powoływać na brak wymaganych informacji. Ubezpieczyciel może zobowiązać klienta do informowania o zmianach wpływających na ryzyko wypadku, ale taki obowiązek nie dotyczy ubezpieczeń na życie (patrz art. 815 KC).
Sprawdź, czy opłaca się wykupić dwa ubezpieczenia na życie »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »