A A A
drukuj

Dlaczego lepiej unikać pożyczek na weksel?

Data publikacji: 2019.03.08 godz. 10:31
OCENA
5,0/5

Weksel jest papierem wartościowym, wykorzystywanym m.in. do zabezpieczania wierzytelności. Zdarza się, że pożyczkodawca żąda wydania weksla w celu udzielenia pożyczki. Sprawdźmy, dlaczego taka oferta jest co najmniej podejrzana?

Fot: Dlaczego pożyczki na weksel sto zły wybór?

Pożyczając pieniądze na weksel, trzeba uważać, czy wpisana w wekslu kwota odpowiada tej widniejącej na umowie pożyczki. Największe ryzyko pożyczkobiorca ponosi przy wekslach in blanco, na których nie ma kwoty. Uzupełnia ją samodzielnie pożyczkodawca. 

 

Weksel w polskim prawie
W przepisach ustawy Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku można znaleźć dokładne przesłanki, jakie musi spełniać weksel. To papier wartościowy, który zabezpiecza spłatę m.in. pożyczki. Według prawa weksel w przypadku braku spłaty zobowiązania finansowego pozwala dochodzić swoich praw skutecznie w sądzie i na drodze egzekucyjnej. Dokument weksla powinien mieć formę pisemną.
W art. 1 wspominanej ustawy określono, że weksel trasowany musi zawierać elementy:

 • określenie, że jest to weksel (w języku, w którym wystawiany jest weksel),
 • polecenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej,
 • nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty (trasata),
 • oznaczenie terminu płatności,
 • oznaczenie miejsca płatności,
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie ma być dokonana zapłata,
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
 • podpis wystawcy weksla.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Istnieje również weksel in blanco, którego cechą charakterystyczną jest brak oznaczenia kwoty zobowiązania. Taki papier wartościowy daje możliwość dochodzenia dowolnej kwoty zobowiązania i stanowi poważne zagrożenie dla trasata.

Pożyczka zabezpieczona wekslem
Przy niskiej zdolności kredytowej pożyczkodawcy muszą ponieść wysokie ryzyko braku spłaty zobowiązania finansowego, jeśli zdecydują się go udzielić pożyczkobiorcy. Jednak mogą je zniwelować przez różnego rodzaju zabezpieczenia spłaty, m.in. weksel.
Pożyczka na weksel zabezpieczy interesy pożyczkodawcy, ale może być ryzykowna dla pożyczkobiorcy. Wszystko zależy od tego, z jakim wekslem będziemy mieli do czynienia. Jeśli będzie to weksel in blanco, to w praktyce klient podpisze go bez sprecyzowanej kwoty zobowiązania. Przez to nieuczciwi pożyczkodawcy mogą wiele zyskać. Zgodnie z prawem będą mogli wpisać wówczas na wekslu dowolną kwotę, która może znacznie przekraczać wartość udzielonej pożyczki. Nawet skierowanie wówczas sprawy do sądu nic nie da klientowi. Sąd sprawdzi jedynie, czy przedstawiony weksel spełnia wymogi formalne. Nie będzie przy tym analizował zasadności wskazania na wekslu takiej, a nie innej kwoty.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Dlatego należy uważać, jaki weksel podpisuje się przy zaciąganiu pożyczki. Decydując się na weksel in blanco, pożyczkobiorca ryzykuje nawet utratę całego swojego majątku.

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »