A A A
drukuj

Dofinansowanie do mieszkania – dla kogo i co się należy?

Data publikacji: 2019.05.07 godz. 16:24
OCENA
5.0/5

Od 1 stycznia 2019 roku zaczął w Polsce obowiązywać nowy rządowy program pod hasłem „Mieszkanie na start”. Zakłada on dopłaty do najmu mieszkań. Jak starać się o takie dofinansowanie mieszkania?

Fot: Dofinansowanie do mieszkań.

Dofinansowanie do wynajmowanego mieszkania w formie dopłat z „Mieszkania na start” przysługuje najemcą nowych mieszkań, którzy mają niskie dochody, niepozwalające m.in. na zakup mieszkania. 

Bezzwrotne wsparcie finansowe
Od stycznia bieżącego roku można już ubiegać się o dopłaty do najmu w Polsce, zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Mieszkanie na Start: Dopłaty do najmu zakłada, że udzielone zostaną beneficjentom dopłaty do czynszu płaconego w przypadku najmu, przez nawet 15 kolejnych lat.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Kto może liczyć na dopłaty?
Nie tylko obywatele polscy, ale i cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie np. zezwolenia na wykonywanie pracy, mogą otrzymać dopłatę do najmu z rządowego programu. Warunkiem rozpatrzenia prośby o dopłatę jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy.
Istnieją także i inne kryteria, jakie należy spełnić, aby skutecznie starać się o rzeczone dofinansowanie. Wśród nich wymienić należy warunki:

  • bycie najemcą mieszkania oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez podmiot, który uprzednio zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą, tj. bycie najemcą mieszkania nowo utworzonego lub poddanego rewitalizacji,
  • zasiedlenie mieszkania po raz pierwszy od 12 miesięcy od zakończenia inwestycji,
  • posiadanie zdolności czynszowej,
  • zawarcie umowy najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,
  • spełnienie kryterium dochodowego, majątkowego, a także związanego z użytkowaniem mieszkania.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Kryterium dochodowe, o jakim mowa w warunkach udzielania dopłat, wskazuje, że na dofinansowanie mogą liczyć osoby, których dochody są na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku. Co więcej, beneficjentem może być tylko osoba, która nie jest właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania, a mieszkanie, z którego korzysta, nie jest objęte prawem dopłat.
Dopłaty przysługują najemcom przez okres nie dłuższy niż 15 lat, ale co roku gmina będzie weryfikować, czy nadal spełniają one kryteria dochodowe. W przeciwnym wypadku świadczenie zostanie im zabrane, z możliwością jego przywrócenia w przyszłości.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »