A A A
drukuj

Lokaty: praktyczne porady

Data publikacji: 2013.10.08 godz. 11:36

Opracowanie własne
OCENA
4,0/5

Lokata z całą pewnością nie jest skomplikowanym produktem bankowym. Mimo tego osoby wybierające depozyty terminowe dość często są rozczarowane skutkami swoich decyzji. W tym kontekście znaczenie mają nie tylko proponowane stawki oprocentowania. Wielu deponentów zbyt późno dowiaduje się o zasadach przedterminowej wypłaty kapitału i kosztach generowanych przez dołączone konta. Problemem są także reklamy promocyjnych lokat, które przedstawiają informacje w dość wybiórczy sposób. Wszystkich wymienionych „pułapek” można uniknąć dzięki znajomości kilku praktycznych porad. Przedstawiono je w ramach poniższej listy ...

Porada # 1: Staraj się wybierać depozyty, które są częściej kapitalizowane

Większa częstotliwość kapitalizacji dodatnio wpływa na rentowność lokaty. Tej zależności nie można jednak przeceniać. Dokładne obliczenia wskazują, że ostateczna zyskowność dwóch rocznych depozytów, które są kapitalizowane codziennie lub kwartalnie różni się o 0,01% (dane dla reklamowanej stopy oprocentowania na poziomie 3,50% w skali roku).

Z punktu widzenia statystycznego deponenta znacznie ważniejsza jest inna zaleta lokat o częstej kapitalizacji. Takie depozyty terminowe w przypadku przedwczesnej wypłaty zgromadzonego kapitału pozwalają na zachowanie większej kwoty wypracowanych odsetek.

Porada # 2: Pytaj o koszty obsługi dodatkowych ROR-ów

Wiele banków rezerwuje najbardziej atrakcyjne depozyty terminowe tylko dla klientów, którzy wcześniej skorzystali z ich oferty rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (tzw. ROR-ów). Wiele osób skuszonych atrakcyjną stawką oprocentowania lokaty godzi się na otwarcie dodatkowego konta. Przed podjęciem takiej decyzji trzeba sprawdzić, jakie są koszty obsługi ROR-u oraz dołączonej karty debetowej. Na uwagę zasługują również warunki ewentualnego zwolnienia z regularnych opłat. Wiele banków przewiduje możliwość bezpłatnej obsługi konta tylko dla klientów, którzy zrealizują miesięczny limit wpływów. W przypadku karty debetowej zwolnienie z okresowych kosztów może zależeć od wartości dokonanych transakcji bezgotówkowych.

Porada # 3: Weryfikuj informacje zawarte w reklamach

Internetowe reklamy nie są najlepszym źródłem wiedzy o lokatach. Wiele z nich przedstawia tylko stawki oprocentowania, które są stosowane dla wysokich wkładów. W materiałach promocyjnych trudno również znaleźć informacje dotyczące umownych „haczyków”. Najbardziej eksponowanym elementem reklam są hasła zachęcające do szybkiego założenia lokaty przez Internet.

W związku z powyższym deponent powinien powstrzymać się od szybkiej i bezrefleksyjnej decyzji. Przed założeniem każdej lokaty warto poszukać bardziej szczegółowych źródeł informacji. Odpowiedzi na prawie wszystkie pytania można znaleźć w oficjalnych dokumentach (np. tabelach oprocentowania i regulaminach proporcji). Alternatywne rozwiązanie polega na zasięgnięciu informacji od osób pracujących w bankowej infolinii.

Porada # 4: Środki, które mogą być potrzebne pozostaw na koncie oszczędnościowym

Ostatnia z zaprezentowanych wskazówek dotyczy sposobu zarządzania domowymi oszczędnościami. Osoby, które zamierzają je zdeponować na lokacie powinny uwzględnić nieoczekiwane wydatki. Kwota przeznaczona na zaspokojenie niespodziewanych potrzeb gotówkowych może być przechowywana na koncie oszczędnościowym.

Dzięki zastosowaniu takiego podziału środków nagłe zdarzenia (np. poważna awaria samochodu) nie będą zmuszały deponenta do zerwania lokaty. Każda rodzina musi samodzielnie oszacować kwotę, która zabezpieczy jej nieoczekiwane potrzeby. W tym kontekście warto pamiętać, że obecne oprocentowanie kont oszczędnościowych tylko nieznacznie różni się od stawek stosowanych w przypadku lokat.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »