A A A
drukuj

Ile dla siebie zabierze komornik?

Data publikacji: 2016.01.07 godz. 08:52
OCENA
4,2/5

Wynagrodzenie komornika zawsze jest tematem, który wzbudza kontrowersje. W większości przypadków, osoba prowadzącą egzekucję zatrzymuje dla siebie 8% lub 15% „ściąganego” długu. Koszty wynagrodzenia komornika, w ostatecznym rozrachunku ponosi niewypłacalny dłużnik.

Fot: Ile dla siebie zabierze komornik?

W polskich warunkach, komornicy posiadają specyficzny status. Takie osoby są funkcjonariuszami publicznymi, ale równocześnie mają prawo do wykonywania czynności egzekucyjnych na własny rachunek. Swoboda w prowadzeniu działalności, upodabnia komornika do typowego przedsiębiorcy. Każdy komornik prowadzi swoją kancelarię, a koszty jej utrzymania (np. czynsz za najem lokalu i pensje pracowników) są pokrywane z tzw. opłat egzekucyjnych. Pozostała część uzyskanej kwoty (po opłaceniu podatków) jest „czystym” zyskiem dla właściciela kancelarii komorniczej. Przy ustalaniu opłat pobieranych za egzekucję długów, komornik powinien przestrzegać obowiązujących przepisów. Zatem warto sprawdzić, co na temat wynagrodzenia komorników mówi krajowe prawo.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Po egzekucji z konta i wynagrodzenia komornik nalicza niższą stawkę
Informacje o wysokości opłat egzekucyjnych (stałych i stosunkowych), znajdziemy w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Wspomniany akt prawny mówi, że przy egzekucji świadczeń pieniężnych komornik w ramach tzw. opłaty stosunkowej pobiera 15,00% uzyskanej kwoty (od 10,00% do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Rozliczenie następuje poprzez pomniejszenie kwoty wyegzekwowanej od dłużnika. Warto zwrócić uwagę, że za egzekucję z rachunku bankowego, zasiłku dla bezrobotnych oraz renty, emerytury i wynagrodzenia za pracę, obowiązuje niższa stawka opłaty stosunkowej (8,00% świadczenia, od 5,00% do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Warto pamiętać, że podstawą do naliczenia opłat stosunkowych (8,00%/15,00%) jest wartość świadczenia pieniężnego (długu), powiększona o odsetki oraz inne obciążenia dłużnika (jednak bez kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego). Przy ustalaniu łącznej wartości długu, każde rozpoczęte 10 zł jest traktowane jako pełna suma. To znaczy, że zadłużenie o wartości 5000,35 zł zostanie zaokrąglone do 5010,00 zł. Dopiero od tej kwoty, komornik naliczy opłatę stosunkową. Trzeba podkreślić, że komornik jest wynagradzany tylko za kwotę, którą faktycznie wyegzekwował.

Na omówienie zasługują również opłaty stałe, które komornik pobiera od wierzyciela przed egzekucją świadczeń niepieniężnych i zabezpieczeniem roszczeń niepieniężnych. Trzeba pamiętać, że przekazanie opłaty stałej przez osobę lub firmę zlecającą egzekucję (wierzyciela), ma tylko charakter zaliczkowy. Później to dłużnik musi uregulować wspomnianą opłatę na rzecz wierzyciela. Takie rozwiązanie jest zgodne z ogólną zasadą, według której osoba niespłacająca długu, powinna zostać obciążona kosztem egzekucji. Wierzyciel poniesie koszty (opłaty stosunkowe) tylko wtedy, gdy czynności komornika były niecelowe (np. podjęte po uregulowaniu długu). Warto również pamiętać, że dłużnik opłaca koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu, które zostało umorzone na wniosek wierzyciela albo ze względu na bezczynność wierzyciela. W takiej sytuacji, podstawowa stawka opłaty egzekucyjnej wynosi 5,00% świadczenia pieniężnego pozostałego do wyegzekwowania (od 5,00% do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). W pewnych sytuacjach, dłużnik może jednak uchronić się przed taką opłatą stosunkową i „przerzucić” ją na wierzyciela (patrz art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Komentarze

comments powered by Disqus