A A A
drukuj

Ile przerwy przysługuje pracownikowi w czasie pracy?

Data publikacji: 2016.09.23 godz. 14:15
OCENA
4,0/5

Palaczy może zaskoczyć fakt, że nie ma w Kodeksie pracy zapisanej „przerwy na papierosa”, choć w wielu zakładach pracy rzeczywiście jest ona praktykowana. Pracownik ma prawo do przerw, a tryb ich wykorzystania zależy tylko od niego, o ile zgodny jest z regulaminem pracy. Jakie przerwy ujęto w przepisach?

Fot: Pracownikowi przysługuje przerwa od pracy - ile?

Pracownikowi należy się przerwa w wymiarze 15 minut, jeśli pracuje w ciągu doby co najmniej 6 godzin. Matki karmiące, pracownicy młodociani oraz pracownicy pracujący w warunkach uciążliwych lub szkodliwych, mają prawo do dłuższej przerwy.

15 minut na każde 6 godzin
W Kodeksie pracy przewidziano prawo pracownika do przerwy w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami zawodowymi. Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia przerwy pracownikowi, ze względu na:

  • czas pracy,
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • uprawnienia grupy, do której należy pracownik.

Nadrzędną zasadą, która dotyczy wszystkich pracowników, jest prawo do przerwy trwającej 15 minut, jeśli pracownik w ciągu doby pracuje co najmniej 6 godzin. Przerwa taka jest przy tym włączana w całości do czasu pracy pracownika i przysługuje za nią wynagrodzenie. Nie ma przy tym znaczenia, na jaki wymiar czasu pracy jest zatrudniony pracownik.
Potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki? Weź darmową pożyczkę do 1 500 zł »

Regulamin pracy obowiązujący w danym zakładzie lub jego układ zbiorowy może wyznaczać liczbę i czas trwania przerw, które można stosować przy pracy monotonnej lub wykonywanej w ustalonym z góry tempie. Z pracą monotonną mamy do czynienia, jeśli jest to praca jednostajna, polegająca na wykonywaniu wciąż tych samych czynności, wywołująca stan znużenia. Praca w ustalonym tempie jest wykonywana wówczas, gdy na rytm pracy pracownik nie ma żadnego wpływu.

Przerwa na lunch
W wielu przedsiębiorstwach obowiązuje 30-minutowa lub nawet godzinna przerwa na posiłek. Na mocy Kodeksu pracy pracodawca może, ale nie musi wprowadzać w swoim zakładzie pracy jednej przerwy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Może być ona wykorzystana na spożycie posiłku lub załatwianie spraw osobistych pracowników.
Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
W przeciwieństwie do przerwy przewidzianej w Kodeksie pracy, w przypadku przerwy na lunch nie należy się pracownikowi wynagrodzenie i jej czas nie będzie wliczany do czasu pracy pracownika.

Szczególne grupy pracowników i ich prawo do przerwy
Pracownice, które wróciły do pracy po urodzeniu dziecka, karmionego piersią, mają prawo do przerwy na karmienie. W przypadku karmienia jednego dziecka przysługują dwie półgodzinne przerwy dla pracownicy, a jeśli karmi ona więcej niż jedno dziecko - dwie przerwy po 45 minut każda. Przerwy można połączyć i w efekcie młoda mama może wyjść z pracy po 7 lub 6,5 godziny. Za przerwy na karmienie przysługuje wynagrodzenie.
Jeśli matka karmiąca pracuje w wymiarze czasu krótszym niż 4 godziny, powyższe zasady jej nie dotyczą.
60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Pracownik wykonujący pracę w warunkach uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia ma prawo do przerw wliczanych do czasu pracy, za które przysługuje wynagrodzenie. Pracodawca ustala ich warunki po konsultacji z pracownikami i ich związkami.
Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika młodocianego, musi udzielić mu przerwy w czasie pracy. Młodociany, który nie ukończył 16 lat, może pracować maksymalnie 6 godzin dziennie, a powyżej 16 lat - nie dłużej niż 8 godzin na dobę. Kodeks pracy przewiduje przerwę dla takiego pracownika w wymiarze 30 minut, jeśli pracuje w ciągu doby powyżej 4,5 godziny.

Komentarze

comments powered by Disqus