A A A
drukuj

Ile wyniesie w przyszłym roku podatek za posiadanie psa?

Data publikacji: 2019.10.25 godz. 16:24
OCENA
5,0/5

Każdy właściciel czworonoga wie, że posiadanie pupila to nie tylko przyjemności, ale i obowiązki. Nie chodzi tu wyłącznie o konieczność sprzątania po zwierzęciu, wyprowadzania go regularnie na spacery, czy też o szczepieniach oraz wizytach u weterynarza. Psa należy również zarejestrować i zapłacić stosowny podatek za jego posiadanie. Ile wynosi on obecnie, a o ile wzrośnie w 2020 roku?

Fot: Kto musi zapłacić podatek od posiadania psa?

Maksymalna stawka opłaty naliczanej przez gminy z tytułu posiadania psa wyniesie w 2020 roku 125,40 zł. 

Podatek od psa
Właściciele psów mają obowiązek ich zarejestrowania. Ponadto ich posiadanie podlega opodatkowaniu. Jeśli właściciel tego nie dopełni, może zostać obłożony grzywną w wysokości do 150 zł.
Podatek płatny jest w gminie zamieszkania właściciela pupila. Jednakże trzeba wiedzieć, że nie wszystkie gminy pobierają opłatę za posiadanie psa. Decyduje o tym rada, ale jeśli okaże się, że taka opłata została wprowadzona, to właściciele czworonogów będą obowiązani ją uiszczać.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Stawki podatku od psa w 2019 i 2020 roku
W 2019 roku właściciele psów musieli opłacać opłatę z tytułu posiadania czworonoga w wysokości maksymalnie 123,18 zł. Taka opłata jest naliczana zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W 2020 roku opłata za psa nie będzie mogła przekroczyć stawki 125,40 zł za każdego posiadanego czworonoga.

Kto nie zapłaci podatku od psa?
Przepisy wskazują, w przypadku jakich osób nie pobiera się podatku od psa. Do grona zwolnionych z tej opłaty w 2020 roku zalicza się:

  • osoby w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, choć tylko przy posiadaniu jednego psa;
  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie przepisów ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, o ile nie mają polskiego obywatelstwa i nie mają stałego miejsca pobytu na terenie RP - pod warunkiem wzajemności;
  • osoby niepełnosprawne, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), ale tylko przy posiadaniu jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - z tytułu posiadania psa asystującego,
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Nie wszyscy zapłacą podatek od psa, a w niektórych gminach w ogóle nie będzie on pobierany.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »