A A A
drukuj

Ile wyniosą koszty komornicze w 2019 roku?

Data publikacji: 2018.12.21 godz. 14:18
OCENA
5.0/5

Wraz z nowym rokiem wejdzie w życie w Polsce nowa ustawa o kosztach komorniczych. Co się zmieni? Jak wysokie opłaty będzie trzeba ponieść w związku z prowadzeniem przez komornika postępowania i wykonywaniem odpowiednich czynności?

Fot: Opłaty dla komorników w 2019 roku.

Komornicze opłaty stosunkowe w 2019 roku zgodnie z nową ustawą z 2018 roku wyniosą od 150 zł do 50 000 zł. Zaledwie 40 zł trzeba będzie zapłacić komornikowi za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych itp. 

 

 

Jak i kiedy naliczane są opłaty komornicze?
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych określa ich wysokość i zasady ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. Koszty komornicze zgodnie z przepisami obejmują wydatki komornika sądowego, które ponoszone są w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności. Obejmują one m.in.:

 • należności biegłych i tłumaczy,
 • koszty ogłoszeń,
 • koszty transportu specjalistycznego,
 • koszty uzyskania dokumentów lub informacji,
 • koszty doręczenia korespondencji,
 • pozostałe koszty komornicze.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komornik zobowiązany jest w postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych do oznaczenia ich wysokości z rozbiciem na poszczególne rodzaj opłat i wydatków. Musi on również wskazać, do jakiej wysokości i przez kogo zostały one uiszczone. Jeśli jeszcze ich nie zapłacono, to komornik w tym samym piśmie wskazuje osobę, która będzie musiała je pokryć.
Generalnie opłaty komornicze są dzielone na dwie grupy:

 • opłat egzekucyjnych,
 • opłat za przeprowadzenie innego postępowania bądź czynności.

Opłaty egzekucyjne pobierane są przez komornika za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Komornik nie ma możliwości pobierania opłat komorniczych poza tymi, które określono w ustawie.

Ile trzeba będzie płacić komornikom?
Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą wykraczać poza granicę od 150 zł do 50 000 zł. Pozostałe opłaty komornicze określono kwotowo:

 • 1000 zł opłaty stałej od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego,
 • 400 zł opłaty stałej od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku oraz za sporządzenie spisu inwentarza,
 • 400 zł opłaty stałej od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego,
 • 100 zł opłaty stałej za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela,
 • 40 zł za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komornik wydaje raz do roku, chyba że postępowanie trwa krócej, odrębne postanowienie określające wysokość opłat ściągniętych i należnych.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »