A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Jak banki radzą sobie bez BTE?

Data publikacji: 2019.05.08 godz. 11:34

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Krajowe banki nie mogą już korzystać z dobrodziejstw, jakie dawał im BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny). Sprawdzamy jak kredytodawcy zabezpieczają się po likwidacji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Fot: Banki bez Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Przed likwidacją Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) krajowi kredytodawcy ostrzegali, że zmiany prawne utrudnią im dochodzenie należności z tytułu kredytów. Brak BTE rzeczywiście skutkował pewnymi zmianami z punktu widzenia banków. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że po wykluczeniu możliwości wystawiania nowych BTE (od 27 listopada 2015 r.), banki nadal posiadają w zanadrzu kilka innych rozwiązań. Postanowiliśmy je omówić z myślą o osobach, które już posiadają kredyt bankowy albo zamierzają dopiero go zaciągnąć. Nasz artykuł może zainteresować również klientów firm pożyczkowych. Trzeba bowiem wiedzieć, że pożyczkodawcy często stosują podobne rozwiązania zabezpieczające spłatę jak banki. Różnica polega na tym, że pożyczkowe firmy pozabankowe (podobnie jak SKOK-i) nigdy nie mogły korzystać z BTE. 

Kodeksowe „trzy siódemki” to bardzo skuteczne rozwiązanie
Po likwidacji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, wielu specjalistów przewidywało, że w odpowiedzi banki zaczną częściej używać rozwiązania potocznie określanego jako „trzy siódemki” albo „trzy kosy”. Takie określenia są związane z artykułem 777 kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika. Jeżeli dłużnik dobrowolnie podda się egzekucji i złoży notarialne oświadczenie, to wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich roszczeń bez konieczności uruchamiania postępowania procesowego (związanego ze skierowaniem do sądu pozwu o zapłatę). Do rozpoczęcia egzekucji przez wierzyciela dysponującego notarialnym oświadczeniem dłużnika, wystarczy jedynie nadanie przez sąd klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (oświadczeniu notarialnemu).
Notarialne oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla wierzyciela (np. banku) pod warunkiem, że zostaną spełnione pewne wymogi. We wspomnianym oświadczeniu, które musi zostać sporządzone z pomocą notariusza, powinny znaleźć się konkretne informacje dotyczące:

  • wymagalnej sumy (określonej kwotowo lub przy pomocy klauzuli waloryzacyjnej)
  • zdarzenia uprawniającego wierzyciela do złożenia wniosku o nadanie aktowi notarialnemu (oświadczeniu dłużnika) klauzuli wykonalności
  • granicznego terminu uprawniającego wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności notarialnemu oświadczeniu (stanowiącemu jednocześnie tytuł egzekucyjny)

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Istnieje bardzo mała szansa, że dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które zostało przygotowane przy pomocy notariusza, nie będzie zawierało jednego z wymienionych powyżej elementów.

Poręczenie bardzo dobrze zabezpiecza interes kredytodawcy
Kredytodawca lub pożyczkodawca może również uzależniać swoją decyzję dotyczącą kredytu/pożyczki od ustanowienia poręczyciela. Na naszym portalu opisywaliśmy już zasady działania poręczenia udzielanego według przepisów kodeksu cywilnego oraz poręczenia wekslowego (tzw. awalu). Najważniejsza różnica pomiędzy tymi dwoma wariantami poręczeń polega na tym, że w ramach awalu nie trzeba z góry określać zakresu odpowiedzialności poręczyciela. Poręczenie cywilne różni się też tym, że poręczyciel (potocznie zwany żyrantem) w pewnych okolicznościach może uwolnić się od długu. Pomimo wymienionych różnic, coraz trudniej jest znaleźć osobę, która zgodzi się na cywilne poręczenie kredytu lub pożyczki (nie wspominając już o awalu). Wynika to z faktu, że Polacy lepiej zdają sobie sprawę z konsekwencji poręczenia oraz zasad solidarnej odpowiedzialności za długi.
Przeczytaj więcej na eBroker.pl o zasadach poręczenia cywilnego i awalu »

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się więcej i innych rodzajach zastawów »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »