A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Jak szybko bank musi odpowiedzieć na reklamację?

Data publikacji: 2019.06.28 godz. 14:53

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Banki oraz pozostałe instytucje finansowe muszą odpowiadać na reklamacje klienta. W przeciwnym razie, będą musiały bezwarunkowo przyznać mu rację.

Fot: Ile się czeka na odpowiedź na reklamację w banku?

Niektórzy klienci sceptycznie odnoszą się do tematu reklamacji w bankach oraz pozostałych instytucjach finansowych. Wspomniane osoby „z góry” zakładają, że druga strona sporu nie przyzna im racji. Taki punkt widzenia obecnie jest nieuzasadniony. Interwencje Rzecznika Finansowego sprawiły, że banki oraz podobne instytucje teraz częściej biorą pod uwagę interes konsumenta (zwłaszcza w sprawach o stosunkowo niewielkiej wartości). Na korzyść klientów sektora finansowego działają również aktualne przepisy dotyczące terminów i zasad rozpatrywania reklamacji. W ramach kolejnego artykułu z naszego cyklu „Poznaj swoje prawa”, postanowiliśmy opisać te przepisy. Są one restrykcyjne dla instytucji finansowych, które z opóźnieniem odpowiadają na reklamacje.

Na pisma szybko muszą odpowiadać również pożyczkodawcy
Sytuacja klientów instytucji finansowych w kontekście reklamacji poprawiła się jesienią 2015 r. Wtedy weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348). Wspomniany akt prawny oprócz preferencyjnych zasad reklamacji dla osób fizycznych, uregulował również działalność nowej instytucji - Rzecznika Finansowego (będącego dawniej Rzecznikiem Ubezpieczonych).
Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. wskazuje, że szczególne zasady rozpatrywania reklamacji osób fizycznych powinny stosować między innymi następujące instytucje finansowe/osoby:

 • banki (w tym oddziały banków zagranicznych działające na terenie Polski)
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK-i)
 • krajowi ubezpieczyciele i zagraniczne zakłady ubezpieczeń działające na terenie Polski
 • firmy pożyczkowe
 • powszechne towarzystwa emerytalne (PTE)
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI)
 • biura maklerskie
 • krajowe instytucje płatnicze
 • krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
 • biura usług płatniczych
 • pośrednicy kredytowi
 • brokerzy i agenci ubezpieczeniowi

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Analizowana ustawa dodatkowo informuje, że jej przepisy dotyczące reklamacji powinny być stosowane wobec osób poszkodowanych, które dochodzą swoich praw (wynikających z obowiązkowych polis) od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) albo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Przepisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. znajdują zastosowanie również wtedy, gdy reklamację składa do ubezpieczyciela osoba ubezpieczająca, ubezpieczona, uprawniona lub uposażona (na podstawie umowy ubezpieczenia).
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się ile czasu mają instytucje finansowe na opowiedź »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »