A A A
drukuj

Jak wnioskować o umorzenie odsetek karnych i kapitałowych przy kredycie?

Data publikacji: 2018.10.08 godz. 12:02
OCENA
5.0/5

Przy zaciąganiu kredytu w banku klient musi liczyć się z tym, że zostanie obciążony odsetkami kapitałowymi. Dodatkowo, jeśli nie będzie terminowo spłacać zobowiązania, bank będzie miał prawo obciążyć go odsetkami karnymi. W obu przypadkach istnieje niewielka szansa na to, że bank zgodzi się na ich umorzenie.

Fot: Odsetki karne i kapitałowe w kredycie.

Podstawą umorzenia odsetek karnych i odsetek kapitałowych od zobowiązania jest wniosek dłużnika, z odpowiednim uzasadnieniem. Wierzyciel może, ale nie musi przychylić się do prośby swojego dłużnika. 

Należne wynagrodzenie
Wierzyciel, pożyczając pieniądze danej osobie, zarabia na odsetkach, które są dla klienta kosztem, a dla pożyczkodawcy lub kredytodawcy - wynagrodzeniem. Wysokość odsetek kapitałowych zależna jest od:

  • wysokości pożyczki czy kredytu,
  • wysokości stopy procentowej, według której obliczane są odsetki,
  • okresu kredytowania,
  • rodzaju zobowiązania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Odsetki kapitałowe naliczane w związku z udzielanym zobowiązaniem zwykle nie mogą być windowane do granic możliwości. Przy wszystkich kredytach i pożyczkach mieszczących się w pojęciu kredytu konsumenckiego, odsetki ograniczone są ustawowo do wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Aktualnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., przez co kredyty konsumpcyjne mogą być oprocentowane na maksymalnie 10 proc. w skali roku.

Odsetki karne
Dodatkowo za nieterminową płatność rat kapitałowo-odsetkowych kredytobiorca lub pożyczkobiorca obciążany jest odsetkami za opóźnienie, czyli odsetkami karnymi. One również są limitowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Odsetki karne, o ile nie zostały określone w umowie pożyczkowej czy kredytowej, mogą wynosić zgodnie z w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego tyle, co suma stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych, czyli obecnie 7 proc. w skali roku. Kodeksy cywilny wskazuje maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie, jakie można zastrzec w umowie, i jest to 14 proc. w skali roku.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kiedy możliwe jest umorzenie odsetek?
Naliczone odsetki od zobowiązania nie zawsze będą musiały być obowiązkowo spłacone, ponieważ można wnioskować do wierzyciela o ich umorzenie, zarówno jeśli chodzi o odsetki kapitałowe, jak i odsetki karne. Dłużnik może wystąpić ze stosownym wnioskiem, w którym zawrze uzasadnienie chęci umorzenia odsetek, a wierzyciel może przychylić się do jego prośby lub nie. Jest to tylko kwestia uznaniowa. Najważniejszy jest motyw, który uzasadnia to, że dłużnik obiektywnie rzecz ujmując nie jest i w najbliższym czasie na pewno nie będzie w stanie spłacać odsetek od długu. Przy umorzeniu odsetek bardzo ważne jest, aby dłużnik regularnie i systematycznie wywiązywał się z obowiązku płatności rat kapitałowych od długu.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »