A A A
drukuj

Jak zmiana pracy wpływa na spłatę kredytu hipotecznego?

Data publikacji: 2019.11.19 godz. 10:08
OCENA
4,5/5

W trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny, banki wyliczają dla wnioskodawców wysokość zdolności kredytowej. Podstawą takich obliczeń jest wysokość dochodu klienta, potwierdzona np. na zaświadczeniu od pracodawcy. Jeśli zdolność kredytowa wnioskodawcy jest odpowiednio wysoka, ma on szansę na uzyskanie kredytu. Jednak co stanie się, jeśli w trakcie spłaty zobowiązania, kredytobiorca zmieni miejsce pracy?

Fot: Zmiana pracy przy kredycie hipotecznym

Zmiana pracy przez kredytobiorcę w trakcie spłaty kredytu hipotecznego może wymagać od klienta zgłoszenia tego faktu do banku kredytującego. Zwykle jednak nie jest to problemem, do kiedy klient regularnie spłaca raty kapitałowo-odsetkowe. 

Konieczność poinformowania kredytodawcy
Klienci, którzy otrzymali pozytywną decyzję kredytową i wypłacony został im kredyt hipoteczny, powinni wczytać się i zapoznać z wszelkimi wymaganiami nałożonymi na nich przez bank. Może okazać się bowiem, że znajdą się wśród nich zapisy obligujące kredytobiorcę do informowania instytucji kredytującej o wszelkich zmianach miejsca zatrudnienia. Dlatego zwolnienie z jednej pracy i podpisanie umowy z drugim pracodawcą może wymóc na kliencie zgłoszenie tego faktu do banku.
Zwykle zmiana pracy nie jest większym problemem dla banku, o ile raty kredytowe uiszczane są w dalszym ciągu przez kredytobiorcę w terminach wskazanych w harmonogramie spłaty zobowiązania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Co z osobami, które staną się bezrobotne?
Zmiana pracy w czasie spłaty kredytu hipotecznego dla banku nie jest istotna, dopóki klient ma środki na spłatę zobowiązania. Jednak, kiedy straci pracę, to wówczas może utracić dochód pozwalający mu na spłacanie rat kapitałowo-odsetkowych. Część banków udzielających kredytów hipotecznych wymaga przekazywania informacji w sytuacji całkowitej utraty dochodów bądź jego znacznego zmniejszenia do wysokości zaledwie 1/3 dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia, przy utracie lub zmianie miejsca zatrudnienia.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zmiana pracy etatowej na działalność gospodarczą
W czasie spłaty kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że kredytobiorca zrezygnuje z pracy na etacie i postanowi usamodzielnić się zawodowo, zakładając własną firmę. Nie każdy bank zaakceptuje taką sytuację na etapie ubiegania się o kredyt, ponieważ w większości przypadków wymagany jest określony, minimalny czas prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak jeśli taka zmiana zdarzy się już po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank nie będzie mógł zbyt wiele zrobić.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa w Citi Handlowy »
  • Konto Proste Zasady 18 do 26 lat w Getin Noble Bank »
  • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »