A A A
drukuj

Jak zmiana stóp procentowych w kraju wpływa na domowy budżet?

Data publikacji: 2018.10.26 godz. 10:15
OCENA
5.0/5

Kształtowaniem poziomu głównych stóp procentowych w Polsce zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej. To ona ustala, ile będzie wynosiła stopa lombardowa, redyskonta weksli czy stopa referencyjna i depozytowa. Czy decyzje RPP wpływają w jakikolwiek sposób na budżet domowy Polaków?

Fot: Jak wzrost stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytów?

Podwyżka stóp procentowych powoduje, że rosną koszty kredytowe zaciągniętych przez Polaków zobowiązań, ale i ma ona wymiar pozytywny. Rośnie wraz z nią oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, dzięki czemu osoby lokujące na nich swoje pieniądze wypracowują większe zyski. 

 

Historycznie niskie stopy procentowe
Kiedy w marcu 2015 roku RPP przy Narodowym Banku Polskim ustaliła główne stopy procentowe (stopę referencyjną) na poziomie 1,50 proc., w mediach nie milkły głosy, że to rekordowo niskie stopy i długo nie zostaną utrzymane. Tymczasem mamy już koniec października 2018 roku i nadal takie stopy obowiązują. Wynikały one głównie z bardzo niskiej inflacji, a okresowo nawet deflacji. Dziś powoli zbliżamy się do wyczekiwanych podwyżek stóp procentowych przez RPP, ponieważ inflacja rośnie.
Wysokość stóp procentowych to nie jedynie pewien wskaźnik ekonomiczny, ale ich poziom realnie wpływa na domowe finanse Polaków. W jaki sposób?

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Na co wpływa wysokość stóp procentowych?
Ustalone przez RPP stopy procentowe mają jednocześnie wpływ na wysokość stóp procentowych na rynku międzybankowym, m.in. na wskaźnik WIBOR w odpowiednim horyzoncie czasowym. WIBOR z kolei wpływa na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych, dlatego nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji finansowej tych gospodarstw domowych, które albo mają zaciągnięte kredyty i pożyczki, albo zamierzają zaciągnąć jakieś zobowiązanie.
Warto podkreślić też, że rosnące stopy procentowe mogą mieć istotny wpływ na codzienne życie każdego z nas. Jeśli stopy spadają, to płacimy mniejsze odsetki od pożyczonego kapitału, a jeśli rosną - analogicznie kredyty i pożyczki kosztują nas więcej, ponieważ wyższy jest WIBOR. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie koszt kredytu i miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa od zaciągniętego zobowiązania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Rosnące lub spadające stopy procentowe oddziałują na nas nie tylko w sferze kredytowej, ale również mają znaczenie dla oszczędzających na bezpiecznych lokatach bankowych lub na kontach oszczędnościowych. Oprocentowanie takich produktów depozytowych uzależnione jest bowiem od wysokości właśnie stóp procentowych. Jeśli pozostają niskie, niewiele zarobimy na lokacie. Pamiętać należy, że od zysku z depozytów bankowych trzeba opłacić jeszcze podatek Belki.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »