A A A
drukuj

Jakie będą obowiązywać kwoty wolne od potrąceń z umów cywilnoprawnych w 2019 roku?

Data publikacji: 2018.12.28 godz. 10:11
OCENA
3.7/5

Dłużnicy muszą liczyć się ze ściąganiem przez komorników wierzytelności z ich wynagrodzenia, w ramach odpowiednich potrąceń. Od 2019 roku zmienią się zasady ochrony dochodów tych dłużników, którzy uzyskiwali je z tytułu realizowanych umów cywilnoprawnych.

Fot: Zwolnienia w umowach cywilnoprawnych w 2019 roku.

Zleceniobiorcy będą od 1 stycznia 2019 roku korzystać z ochrony przed nadmiernymi potrąceniami z ich wynagrodzenia, które jest ich jedynym źródłem przychodów. Kwota wolna od potrąceń będzie obliczana dla nich od pełnej kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

 

Zleceniobiorcy z nową ochroną
Dotychczas tylko pracodawcy korzystali z ochrony przed nadmiernymi potrąceniami z wynagrodzenia w związku z postępowaniem komorniczym. Od 1 stycznia 2019 roku uruchomiona zostanie ochrona przed nadmiernymi potrąceniami dla zleceniobiorców i innych osób fizycznych będących dłużnikami. Ochrona dotyczyć będzie uzyskiwanych przez nich świadczeń okresowych, które zapewniają im utrzymanie lub stanowią dla nich jedyne źródło przychodów. Będzie ona realizowana właściwie na zbliżonych zasadach do tych, jakie przysługują pracownikom etatowym.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zmiany potrąceń z wynagrodzenia
Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne będą mogły mieć potrącane z wynagrodzenia wierzytelności, ale nie większe niż:

  • 60 proc. wynagrodzenia netto - w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
  • 50 proc. wynagrodzenia netto - w razie egzekucji innych należności.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kwotę wolną od potrąceń z wierzytelności przysługujących takim osobom będzie trzeba stosować tylko w przypadku dokonywania egzekucji innych należności. Podstawą do jej ustalenia będzie minimalne wynagrodzenie należne pracownikowi, które zostanie pomniejszone proporcjonalnie, jeśli wierzytelność przysługiwała za niepełny miesiąc. W 2019 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 2250 zł brutto w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Od niej będzie trzeba odliczyć należności publicznoprawne, w tym zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u.
Warto podkreślić również, że osoby uzyskujące świadczenia nieodpowiadające warunkom objęcia wskazaną ochroną przed potrąceniami, będą mogły mieć zajęte świadczenia w całości z tytułu długów lub do wysokości zadłużenia. Nie mają w takim przypadku bowiem zastosowania granice potrącenia i kwota wolna od potrąceń.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »