A A A
drukuj

Kiedy dłużnika można wpisać do BIG-ów?

Data publikacji: 2018.06.14 godz. 09:53
OCENA
5.0/5

Kiedy kontrahent spóźnia się ze spłatą swoich długów wobec przedsiębiorcy, ten ma możliwość wpisania go na listę Biura Informacji Gospodarczej. Jakie warunki trzeba przy tym spełniać?

Fot: Kiedy dłużnik zostanie wpisany do BIG?

Nierzetelny dłużnik może zostać wpisany do rejestru wybranego biura informacji gospodarczej już po 30 dniach od chwili, gdy jego dług stał się wymagalny. Nie wpisuje się do BIG-ów natomiast długów starszych niż 10 lat. 

Zasady wpisywania do BIG dłużników
Zasady funkcjonowania biur informacji gospodarczych wyznaczają przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Od 13 listopada 2017 roku zmieniły się kryteria, jakie decydują, czy wierzyciel może wpisać do BIG nierzetelnego dłużnika. Wpisu można dokonać po upływie minimum 30 dni od terminu płatności. Wcześniej było to 60 dni. Dzięki temu można szybciej zdyscyplinować kontrahenta i odzyskać swoje pieniądze, zmniejszając ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową przedsiębiorstwa.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Wierzyciel musi przy tym poinformować dłużnika o prawie do złożenia sprzeciwu. Wystarczy wysłać mu pismo - wezwanie do zapłaty z klauzulą informacyjną, że jeśli opóźnienie w uiszczeniu należność wyniesie ponad 30 dni, dłużnik może zostać wpisany do BIG-u. Nie można wpisywać do BIG-ów długów starszych od 10 lat

Prawa dłużnika
Nie jest tak, że dłużnik biernie musi się przyglądać procedurze wpisania jego danych do baz biur informacji gospodarczych. Ma prawo zgłosić sprzeciw przeciwko wpisowi, jeśli jest on nieuprawniony. Musi jednak uzasadnić, że nie jest nierzetelnym płatnikiem i terminowo reguluje swoje wymagalne długi.

Cenne bazy danych
Przy nawiązywaniu nowych kontraktów handlowych i innych, podobnych, przedsiębiorcy zabezpieczają swoje interesy i sprawdzają zdolność płatniczą firm, z którymi mają współpracować. W tym celu mogą sięgnąć po informacje z BIG-ów. Obecnie każdy BIG dysponuje szerszym zakresem informacji, niż jeszcze przed 13 listopada 2017 roku, ponieważ biura są zobowiązane do wymiany informacji.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Z BIG-ów można dowiedzieć się, jak w przeszłości dany podmiot regulował swoje zobowiązania i czy obecnie spłaca je terminowo, czy też zalega z płatnościami. W ten sposób można stworzyć obraz wiarygodności kontrahenta.
Istotną rolę w zapobieganiu przypadkom podejmowania współpracy z nieuczciwymi bądź niewypłacalnymi podmiotami pełnią różnego rodzaju bazy informacji, w których przedsiębiorca może sprawdzić wypłacalność kontrahenta.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »