A A A
drukuj

Kiedy fiskus zwróci podatek za 2013 rok?

Data publikacji: 2014.03.05 godz. 16:03

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,8/5

Ze względu na zaliczkowy system pobierania podatku dochodowego fiskus często oddaje nadpłacone kwoty. Na zwrot PIT-u mogą liczyć m.in. osoby korzystające z ulg podatkowych i pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Większość podatników z niecierpliwością oczekuje na przelew od fiskusa. Niestety część z nich dopiero w drugiej połowie bieżącego roku otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

"summary"> Pożyczka bez BIK do 25 tysięcy zł! Sprawdź teraz

Oczekiwanie podatnika może być bezskuteczne …

Na wstępie warto wspomnieć, że nie każdy podatnik, który wykazał nadpłatę w swojej deklaracji PIT uzyska zwrot od fiskusa. Według obowiązujących przepisów taka nadwyżka za 2013 rok powinna być zaliczona na poczet innych zobowiązań podatnika (np. z tytułu VAT). To oznacza, że dłużnicy fiskusa nie mogą liczyć na odzyskanie nadpłaty.

Zwrotu z podatku PIT nie otrzymają również osoby, które dobrowolnie wnioskowały o rozliczenie nadpłaty w kolejnym roku. Z oczywistych względów niewielu podatników wybiera taki wariant.

W dość nietypowej sytuacji znajdują się osoby, których nadpłata nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 11,60 zł). Fiskus nie przekazuje takiej sumy za pośrednictwem poczty lub banku. Jeśli podatnik nie wnioskował o zwrot niewielkiej nadpłaty w kasie urzędu skarbowego urzędnicy zaliczają ją na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Graniczny termin wypłaty to trzy miesiące

Fiskus zwracający nadpłaconą sumę musi przestrzegać zasad, które zostały określone w ustawie ordynacja podatkowa. Wspomniany akt prawny mówi, że urząd skarbowy powinien przekazać nadwyżkowy podatek przed upływem trzech miesięcy. Ustawowy termin zwrotu trzeba naliczać z uwzględnieniem dnia, w którym podatnik złożył właściwie wypełniony formularz PIT. Orzecznictwo krajowych sądów wskazuje, że datą złożenia deklaracji jest dzień jej wpłynięcia do urzędu skarbowego (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2011 roku - sygnatura akt I SA/Kr 1753/10). W związku z powyższym przykładowy podatnik, który 15 marca na adres urzędu skarbowego wysłał prawidłowo wypełniony PIT powinien otrzymać swój zwrot po trzech miesiącach od daty doręczenia listu.

Trzymiesięczny okres wypłaty dotyczy także osób, które musiały skorygować swoją deklarację podatkową. W opisywanej sytuacji fiskus nalicza termin zwrotu z uwzględnieniem daty złożenia poprawionego formularza.

Warto również wiedzieć, że urzędnicy „skarbówki” mogą samodzielnie wprowadzić niewielkie zmiany do złożonej deklaracji. Po zakończeniu takiej procedury fiskus wysyła kopię skorygowanego formularza. W trakcie 14 dni od otrzymania poprawionej deklaracji podatnik może wnieść sprzeciw. W przeciwnym razie naniesione zmiany stają się wiążące. Od dnia, w którym podatnik stracił prawo do sprzeciwu jest naliczany trzymiesięczny termin zwrotu nadwyżki.

Internauci mają szansę na szybszy zwrot podatku …

Osoby, które chcą jak najszybciej odzyskać nadpłacony podatek dochodowy powinny zainteresować się możliwością przesyłania deklaracji przez Internet. W poprzednich latach internauci często otrzymywali zwrot PIT-u już po kilku lub kilkunastu dniach.

Forma zleconej wypłaty też może mieć wpływ na termin przekazania nadwyżkowego podatku. Dlatego osoby, które jeszcze nie podały fiskusowi swojego numeru konta do składanych deklaracji powinny załączyć formularz ZAP-3. Wspomniany dokument trzeba również złożyć, jeżeli podatnik zmienił numer swojego ROR-u.

Potrzebujesz gotówki? Pożycz do 3 000 złotych

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »