A A A
drukuj

Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Data publikacji: 2019.08.09 godz. 14:37
OCENA
5.0/5

Zajęcie nieruchomości mieszkalnej przez komornika, jak i późniejsze jej zlicytowanie celem pokrycia długów to ostateczność, z którą jednak musi mierzyć się część nierzetelnych dłużników. W jakich przypadkach komornik rzeczywiście może zająć dom czy mieszkanie dłużnika?

Fot: Zajęcie nieruchomości przez komornika.

Zanim dojdzie do zajęcia nieruchomości przez komornika, wysyła on do dłużnika zawiadomienie o konieczności spłacenia długu, informując przy tym o możliwych konsekwencjach braku spłaty. 

Uprawnienia komornicze
Wszystkie warunki wykonywania zawodu komornika zostały uregulowane w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym.  Ma prawo wykonywać określone czynności komornicze oraz prowadzić egzekucję z majątku dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego. Przed zajęciem ruchomości lub nieruchomości dłużnika komornik ma obowiązek przedstawić mu dokument, na podstawie którego takie czynności są podejmowane oraz identyfikator Krajowej Rady Komorniczej z fotografią i danymi personalnymi. Musi też przedstawić formularz skargi na swoje postępowanie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kiedy dochodzi do zajęcia nieruchomości?
Jednym ze sposobów wyegzekwowania należności od dłużnika na rzecz wierzycieli jest zajęcie nieruchomości, która do niego należy. Takie działania między innymi wykonuje komornik z ramienia sądu rejonowego.
Może on wejść do nieruchomości dłużnika wtedy, gdy ma odpowiedni tytuł wykonawczy w ręku. W art. 814 Kodeksu cywilnego wskazano, że jeśli cel egzekucji tego wymaga, komornik może zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, przeszukać jego rzeczy, mieszkania i schowki. Jeśli i to nie wystarczy, komornik może przeszukać odzież, w którą dłużnik jest ubrany. Może to uczynić także wtedy, gdy dłużnik chce się oddalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Zanim dojdzie do fizycznego zajęcia nieruchomości dłużnika przez komornika, ten wzywa płatnika do uregulowania zaległości. Ma on na to 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia. Jeśli tego nie zrobi, komornik ma prawo przystąpić do opisu i oszacowania majątku dłużnika, łącznie z nieruchomością, która docelowo zostanie wystawiona na licytację. Wraz z wysłaniem do dłużnika wezwania do zapłaty, jednocześnie komornik przesyła do sądu właściwego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej o wszczęciu postępowania. Wówczas z chwilą doręczenia pisma komornik ma prawo wejść na teren posiadłości.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »