A A A
drukuj

Kiedy rząd podniesie płacę minimalną do 12 zł/h?

Data publikacji: 2016.05.12 godz. 15:09
OCENA
3.5/5

Wprowadzenie płacy minimalnej brutto dla osób zatrudnionych na umowie zlecenia, było jednym z ważnych postulatów wyborczych. Niedawno porozumienie w tej sprawie osiągnęli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców oraz rządu. Zgodnie z planami rządzącej partii, minimalna stawka nie będzie dotyczyła wszystkich pracowników.

Fot: Nowa płaca minimalna już od września 2016?

Minimalna stawka godzinowa dla osb zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, miała zostać wprowadzona na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r. Rzeczywistość szybko zweryfikowała te zapowiedzi. Obecnie najbardziej prawdopodobnym terminem wdrożenia nowych przepisów jest wrzesień 2016 r. albo styczeń 2017 r. Warto zdawać sobie sprawę, że minimalny limit płacy w ramach umowy zlecenia (12 zł brutto/godzinę), nie obejmie wszystkich pracowników. Część z nich, prawdopodobnie zacznie pracować bez umowy. Projektowane regulacje przewidują wyłączenie dwóch profesji z przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. W wielu innych przypadkach, możliwe będzie obchodzenie przepisów poprzez odpowiednią konstrukcję umowy.

Minimalna stawka ma dotyczyć tylko umów zastępujących etat …
Projektowane przepisy mają chronić interesy najgorzej wynagradzanych pracowników. Wprowadzenie dodatkowych regulacji jest związane z doniesieniami o bardzo niskich stawkach, które proponują przedsiębiorcy (np. 5 - 6 zł brutto za godzinę pracy). Taki problem dotyczy przede wszystkim branży ochroniarskiej oraz gastronomicznej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, najniższa stawka godzinowa za wykonanie zlecenia będzie wynosić 12 zł brutto. Po uwzględnieniu wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotnej, kosztów uzyskania przychodu na poziomie 20% oraz podatku dochodowego, najniższe wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia, nie przekroczy 8,50 zł „na rękę” za godzinę pracy. Tę kwotę raczej trudno uznać za wysoką. Jej wzrost będzie możliwy po 31 grudnia 2017 r. Wtedy dokona się pierwsza waloryzacja minimalnej stawki. Roczna zmiana ma być taka sama, jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego wzrost „najniższej krajowej” np. o 7% będzie skutkował taką samą podwyżką minimalnej stawki godzinowej z umowy zlecenia. W kontekście najniższej płacy na etacie warto dodać, że planowane regulacje wykluczają możliwość jej obniżki o 20% w pierwszym roku zatrudnienia. Taka zmiana zostanie wprowadzona przy okazji ustalenia minimalnych stawek godzinowych dla umów zlecenia. Rząd stwierdził bowiem, że mniejszy limit najniższej płacy przez pierwszy rok (obecnie: 80% z 1850 zł brutto) jest dyskryminujący dla pracowników z krótkim stażem.
Opracowywane zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, przewidują zastosowanie granicznych stawek dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia oraz przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników i wykonują zlecenia/usługi na rzecz innej firmy. Ustawowy limit płacy godzinowej będzie obowiązywał niezależnie od systemu rozliczania wynagrodzenia (za godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc). Przepisy dotyczące minimalnej stawki nie obejmą jednak:

  • osób, którym pracodawca nie wyznaczył czasu oraz miejsca wykonywania pracy
  • usług dotyczących prowadzenia rodzinnego domu pomocy
  • usług pilotów i przewodników wycieczek, które są wykonywane nieprzerwanie przez czas dłuższy niż jedna doba

Co ważne, planowane regulacje mają dotyczyć tylko zleceń, które są używane do zastępowania umów o pracę. Można się spodziewać, że niektórzy przedsiębiorcy będą wykorzystywali brak określonego czasu i miejsca pracy w umowie, do omijania obowiązujących przepisów. Nadużycia będą możliwe również w odniesieniu do ewidencji czasu pracy. W przypadku zleceń i usług objętych nowymi regulacjami, konieczne będzie prowadzenie takiej dokumentacji czasowej. Jeżeli strony umowy nie ustalą własnego sposobu rozliczeń i ewidencji, to zleceniobiorca przed wypłatą wynagrodzenia, przedstawi informację o liczbie przepracowanych godzin.

Gdy kontrola Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzi, że przedsiębiorca naruszył przepisy związane z minimalną stawką godzinową w ramach umowy zlecenia, to sankcja dla firmy będzie polegała na zapłacie grzywny. Jednorazowa wysokość takiej grzywny ma wynosić od 1000 zł do 30 000 zł.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Nowe przepisy na pewno nie rozwiążą problemu „pracy na czarno”
Regulacje, które mają zostać wprowadzone we wrześniu 2016 roku lub styczniu 2017 roku, powinny poprawić sytuację niektórych zleceniobiorców. Nie można jednak oczekiwać, że przy pomocy jednej ustawy zostaną zlikwidowane wszystkie patologie na krajowym rynku pracy. Niekiedy wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej będzie skutkowało przeniesieniem zatrudnienia do „szarej strefy”. Taka sytuacja może być częsta w przypadku najniżej wynagradzanych prac. Niestety „praca na czarno” nadal stanowi spory problem polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2014 r. poza oficjalnym rynkiem pracy, było zatrudnionych około 710 tysięcy osób (mniej więcej 4,5% wszystkich pracowników). W 2004 r. analogiczny wynik był znacznie wyższy. Wówczas „na czarno” pracowało około 1,3 miliona osób.
Efekty wprowadzenia nowych regulacji będą zależały od tego, jak przepisy zostaną wyegzekwowane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Warto pamiętać, że kontrole PIP-u dotyczą również osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz danej firmy. Państwowa Inspekcja Pracy na początku 2016 r. zapowiedziała rozpoczęcie niezapowiedzianych kontroli. Czas pokaże, czy te działania PIP-u przyniosą wymierne skutki.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »