A A A
drukuj

Prąd znów podrożeje?

Data publikacji: 2017.03.06 godz. 14:40

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Wszystko wskazuje na to, że czekają nas kolejne podwyżki cen prądu. Od 1999 r. do 2015 r. energia elektryczna dla gospodarstw domowych średnio podrożała o 141%.

Fot: O ile wzrosną ceny ceny prądu w 2017 roku?

Waściciele lokali i domów często narzekają na podwyżki cen prądu. Trudno się temu dziwić, gdyż koszty energii elektrycznej systematycznie rosły przez kilkanaście lat z rzędu. W 2014 r. i 2015 r. mieliśmy do czynienia ze stabilizacją cen oraz niewielkimi spadkami. Koszty zakupu prądu były stabilne również w minionym roku. Po przyjęciu nowych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki, możemy już być pewni, że 2017 r. będzie mniej korzystny dla detalicznych odbiorców prądu. Niestety wszystko wskazuje na długoterminowe podwyżki kosztów energii elektrycznej dostarczanej gospodarstwom domowym. Jedną z głównych przyczyn będzie konieczność modernizowania polskich elektrociepłowni, które muszą spełniać coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące np. emisji dwutlenku węgla.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W 1999 roku za 1 kWh prądu trzeba było zapłacić o wiele mniej niż 30 groszy …
Konieczność stopniowej modernizacji elektrowni była jednym z czynników, które już wcześniej skutkowały wzrostem cen energii elektrycznej. Ten wzrost można prześledzić na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wspomniana instytucja podaje średni koszt zakupu 1 kWh prądu przez gospodarstwa domowe (w taryfie G - 11). Wynik publikowany przez GUS-u, oprócz ceny samego prądu uwzględnia również wszystkie dodatkowe koszty ponoszone przez odbiorcę (np. opłatę przesyłową).
Taka średnia cena 1 kWh prądu obliczona przez GUS, od 1999 r. do 2015 r. wzrosła aż o 141% (patrz poniższa tabela). W 1999 r. za 1 kWh prądu przeciętne gospodarstwo domowe płaciło mniej niż 30 groszy. Analogiczny wynik z 2015 r. wynosił już 0,65 zł. Dwa lata wcześniej (2013 r.), średnia stawka (0,67 zł za 1 kWh) była jeszcze wyższa. W nawiązaniu do analizowanych podwyżek, trzeba wspomnieć, że średnie wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej z 1999 r. wystarczało wówczas do nabycia 6321 kWh prądu (taryfa G - 11). Porównywalny wynik dla 2015 r. wyniósł 6000 kWh. To oznacza, że pogorszyła się relacja pomiędzy poziomem wynagrodzeń i kosztami zakupu prądu przez gospodarstwa domowe

Zmiany średniej ceny prądu dla gospodarstw domowych (1999 r. - 2015 r.)
Rok Średnia cena za 1 kWh prądu
dla gospodarstw domowych
(taryfa G - 11)
Zmiana średniej ceny prądu
w
taryfie G11
(1999 r. = 100%)
1999 r. 0,27 zł 100 %
2000 r. 0,29 zł 107%
2001 r. 0,36 zł 133%
2002 r. 0,38 zł 141%
2003 r. 0,40 zł 148%
2004 r. 0,41 zł 152%
2005 r. 0,42 zł 156%
2006 r. 0,44 zł 163%
2007 r. 0,45 zł 167%
2008 r. 0,50 zł 185%
2009 r. 0,56 zł 207%
2010 r. 0,59 zł 219%
2011 r. 0,63 zł 233%
2012 r. 0,66 zł 244%
2013 r. 0,67 zł 248%
2014 r. 0,64 zł 237%
2015 r. 0,65 zł 241%

Najnowsze podwyżki wiążą się między innymi ze wzrostem opłaty przejściowej
Informacje o tegorocznych podwyżkach cen prądu, pojawiły się już kilka miesięcy wcześniej. Wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej był praktycznie przesądzony już wtedy, gdy posłowie zadecydowali o podniesieniu tzw. opłaty przejściowej. Geneza tej opłaty jest dość skomplikowana. W największym skrócie można powiedzieć, że opłata przejściowa zapewnia elektrowniom pieniądze potrzebne do sfinansowania kosztownych inwestycji (np. wymiany bloków energetycznych). Podobnie jak w wielu innych przypadkach, koszt modernizacji infrastruktury został przerzucony na gospodarstwa domowe. Pewien wpływ na ceny prądu w 2017 r. ma też wzrost tzw. opłaty OZE, która finansuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Tegoroczny wzrost opłaty przejściowej (z 3,87 zł/m-c do 8,00 zł/m-c) był największy od 2008 roku. Równocześnie mieliśmy do czynienia z czynnikami, które nieco złagodziły wzrosty wspomnianej opłaty. Od połowy grudnia 2016 r. już wiadomo, jaka będzie ostateczna skala podwyżek, gdyż Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaakceptował nowe taryfy dla gospodarstw domowych na 2017 r. Skutki decyzji URE najłatwiej zaprezentować na przykładzie gospodarstwa domowego, które w taryfie G - 11 zużywa 1777 kWh prądu rocznie. Tacy przykładowi odbiorcy w zależności od lokalnego dystrybutora zapłacą za energię elektryczną kwotę większą o:

  • ENEA Operator Sp. z o.o. - 1,70% (przy sprzedaży realizowanej przez ENEA SA)
  • ENERGA Operator SA - 2,14% (przy sprzedaży realizowanej przez ENERGA Obrót SA)
  • PGE Dystrybucja SA - 2,56% - 3,86% (przy sprzedaży realizowanej przez PGE Obrót SA)
  • TAURON Dystrybucja SA - 1,43% - 2,13% (przy sprzedaży realizowanej przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto zdawać sobie sprawę, że skala tegorocznej podwyżki zależy również od polityki cenowej sprzedawcy niebędącym tzw. sprzedawcą z urzędu. W obecnych warunkach, można bowiem kupić prąd od firmy niepowiązanej z lokalnym dystrybutorem.
Dowiedz się więcej o tym, jak można zmienić swojego sprzedawcę prądu »

Prace przy modernizacji elektrowni spowodują kolejne podwyżki cen prądu …
Niewykluczone, że po tegorocznej podwyżce, nastąpią bardziej dotkliwe zmiany kosztów prądu. Wielu analityków rynku energii elektrycznej niestety prognozuje spore zmiany cen w taryfach dla gospodarstw domowych. Te prognozy uwzględniają stan techniczny infrastruktury potrzebnej do wytwarzania prądu. Ponad połowa bloków energetycznych w naszym kraju, liczy już sobie więcej niż 30 lat. Taki wiek urządzeń kwalifikuje je do wymiany. Perspektywa podwyżek jest związana również z wprowadzeniem tzw. rynku mocy, czyli rozwiązania, które ma sfinansować potrzebne inwestycje w infrastrukturę energetyczną.
Prognozy specjalistów dotyczące cen prądu, raczej nie napawają optymizmem. Zgodnie z oczekiwaniami organizacji Regulatory Assistance Project i ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, samo wprowadzenie rynku mocy będzie skutkowało dziesięcioletnim wzrostem kosztów energii elektrycznej o 20%.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus