A A A
drukuj

Kiedy warto złożyć PIT z małżonkiem?

Data publikacji: 2014.01.27 godz. 10:54

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,4/5

Już od czterech tygodni podatnicy mogą rozliczyć dochody uzyskane w 2013 roku. Wielu z nich jest zainteresowanych możliwością zapłacenia podatku PIT razem z małżonkiem.

"summary"> Wspólne konto? Zacznij oszczędzać na paliwie! Sprawdź, jak tankować po 4,95 zł na każdej stacji

Wspomniane rozwiązanie może jednak być niemożliwe ze względu na wybraną formę opodatkowania. Osoby, które są uprawnione do wspólnego rozliczenia przed podjęciem ostatecznej decyzji powinny sprawdzić, jak taka opcja wpłynie na ich zobowiązania podatkowe.

Jedna deklaracja jest możliwa tylko w pewnych sytuacjach

Na wstępie trzeba podkreślić, że możliwość zapłacenia podatku z małżonkiem dotyczy tylko dochodów opodatkowanych w ramach tzw. skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Prawa do wspólnego rozliczenia nie posiada osoba, której małżonek w ramach działalności gospodarczej płaci:

 • ryczałt ewidencjonowany (stawki: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%)
 • podatek dochodowy według liniowej stawki 19%
 • podatek ustalany na podstawie karty podatkowej
 • podatek tonażowy

Warto nadmienić, że wspólne rozliczenie może być zastosowane jeśli małżonek w ramach najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą płaci ryczałt ewidencjonowany (stawka 8,50%).

Spore znaczenie ma również termin złożenia deklaracji podatkowej. Osoby, które przekroczyły graniczną datę (30 kwietnia) nie mogą skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia uzyskanych dochodów.

Ostatnie kryterium decydujące o możliwości małżeńskiego rozliczenia podatku dochodowego to okres trwania wspólności majątkowej. Jednego PIT-u nie mogą złożyć osoby, które w trakcie danego roku podatkowego:

 • rozwiodły się
 • przeszły w stan separacji na podstawie orzeczenia sądu
 • zrezygnowały ze wspólności majątkowej po podpisaniu intercyzy

Nie każdy zyska na wspólnym rozliczeniu …

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego polega na zsumowaniu dochodów uzyskiwanych przez męża i żonę w ramach jednej deklaracji podatkowej (PIT - 36 lub PIT - 37). Warto nadmienić, że każdy z małżonków może wykorzystać przysługujące mu ulgi i odliczenia. Z możliwości zapłaty wspólnego podatku nie muszą rezygnować również osoby składające deklaracje PIT – 28 (za najem prywatny), PIT - 38 oraz PIT - 39. W ich przypadku małżeńskie rozliczenie dotyczy tylko dochodów uwzględnianych na formularzu PIT - 36 lub PIT - 37.

Trzeba dodać, że wspólny podatek PIT jest obliczany według następującego algorytmu:

 • dochody małżonków po uwzględnieniu odliczeń są sumowane, a następnie dzielone na pół (uśredniane)
 • od kwoty uśrednionego dochodu jest naliczany podatek (stawka 18% do 85 528 zł oraz 32% dla nadwyżki ponad 85 528 zł)
 • podatek ustalony w poprzednim punkcie mnoży się przez 200%
 • obliczona kwota zobowiązania podatkowego jest pomniejszana o ewentualne ulgi od dochodu (np. ulgę rehabilitacyjną)

Opisywane zasady wyliczania wspólnego podatku są korzystne tylko dla osób, które kwalifikują się do różnych progów podatkowych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

 • dochód jednego z małżonków (po uwzględnieniu wszystkich odliczeń) przekracza 85 528 zł
 • jeden z małżonków uzyskuje dochody w kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku PIT (mniej niż 3091 zł w skali roku)

Dla małżonków, którzy lokują się w pierwszym przedziale skali podatkowej (dochód od 3091 zł do 85 528 zł) wspólne rozliczenie jest neutralne z finansowego punktu widzenia. Oznacza to, że kwota podatku wykazywanego na jednym formularzu nie będzie niższa od sumy indywidualnych zobowiązań podatkowych męża i żony.

Komentarze

comments powered by Disqus