A A A
drukuj

Komornicy masowo rezygnują z zawodu. Raj dla dłużników?

Data publikacji: 2017.05.23 godz. 13:11
OCENA
4.6/5

W ostatnim czasie wzrosła liczba komorników, którzy odeszli z zawodu lub mają taki plan. Wszystko przez zmiany prawne, które mają znacznie zmniejszyć opłacalność ich działalności.

Fot: Zmniejszenie ilości komorników wpłynie na to, jak będą wyglądały egzekucje?

Krajowe media coraz czściej informują, że planowane zmiany w zasadach pracy i wynagradzania komorników, wzbudziły spory sprzeciw przedstawicieli tego środowiska. Niektórzy komornicy nie ograniczają się do krytykowania planów Ministerstwa Sprawiedliwości. Dowodem jest wzrost liczby komorników odchodzących z zawodu. Na razie nie mamy jeszcze do czynienia z masowymi zwolnieniami, ale prawdopodobieństwo takiej sytuacji wzrasta. Warto dowiedzieć się, jakie zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, aż tak bardzo zirytowały środowisko komornicze. To istotna kwestia, gdyż modyfikacja zasad działania komorników, będzie miała wpływ na sytuację typowego dłużnika.
Nie wiesz jaka jest Twoja historia kredytowa? Sprawdź w BIK »

Po zmianach prowadzenie egzekucji komorniczej będzie mniej zyskowne
Krajowi komornicy negatywnie oceniają m.in. proponowane zmiany w zasadach naliczania opłat pobieranych za prowadzenie egzekucji. Wspomniane zmiany powinny zainteresować także dłużników. W tym kontekście warto pamiętać, że to dłużnik ostatecznie ponosi koszty związane z działalnością komornika. Artykuł 770 kodeksu postępowania cywilnego jasno wskazuje, że „dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji”. Wspomniane koszty są egzekwowane przez komornika razem z zaległym długiem.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Nietrudno domyślić się, że protesty komorników wynikają z propozycji ograniczenia ich wynagrodzeń. Taka zmiana będzie korzystna dla dłużników i równocześnie negatywna z punktu widzenia komorników. Zmiany w zasadach naliczania kosztów komorniczych mają być rewolucyjne. Wydaje się, że największe znaczenie będzie miało zastąpienie dwóch dotychczasowych stawek wynagrodzenia komornika (15% i 8% egzekwowanego świadczenia), przez jedną dziesięcioprocentową stawkę. W tym kontekście warto przypomnieć, że ośmioprocentowa stawka wynagrodzenia dla komornika aktualnie dotyczy egzekucji z: rachunku bankowego, zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury i wynagrodzenia za pracę. W przypadku tej stawki obowiązuje limit kwotowy opłaty wynoszący od 5% do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wyższa stawka opłaty za usługi komornika (15% długu, od 10% do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) ma ogólny charakter i dotyczy egzekucji świadczeń pieniężnych z innych źródeł niż rachunek bankowy, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych i wynagrodzenie.
Dowiedz się więcej o aktualnych zasadach wynagradzania komorników »

Ze względu na popularność piętnastoprocentowej stawki wynagrodzenia komornika, wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 10% będzie oznaczało spadek zysków dla wielu osób prowadzących egzekucję. Warto zwrócić uwagę, że przepisy niedawno przyjęte przez rząd, przewidują też wprowadzenie dwóch niższych stawek opłat komorniczych. Stawka wynosząca 3% ma być stosowana, gdy dłużnik ureguluje dług w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W przypadku dobrowolnego uregulowania długu po przekroczeniu dwutygodniowego terminu, wynagrodzenie komornika wzrośnie do 5% wyegzekwowanej kwoty.
Trzeba podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza przeforsować jeszcze jedną radykalną zmianę, która nie przypadła do gustu komornikom. Mowa o wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą część pobranych przez komornika opłat za egzekucję zasili budżet państwa. Według nowych rozwiązań, komornicy zachowają dla siebie od 60% do 99% otrzymanej opłaty za egzekucję. Komornik będzie musiał oddać państwu aż 40% nadwyżki opłat egzekucyjnych ponad 2 mln zł rocznie. Taka zmiana również zmniejszy opłacalność profesji komornika.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Nowe przepisy zmuszą komorników m.in. do nagrywania swoich działań
Po przeanalizowaniu zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uwagę zwracają również pewne rozwiązania niedotyczące opłat za egzekucję komorniczą. Wspomniany resort zamierza wprowadzić inne zmiany, które sprawią, że praca komornika będzie trudniejsza oraz mniej atrakcyjna. Do najważniejszych propozycji trzeba zaliczyć:

 • wprowadzenie możliwości bezpośredniego odwołania przez Ministra Sprawiedliwości komornika rażąco naruszającego prawo (mowa o odwołaniu bez wcześniejszego wniosku prezesa Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego)
 • zobowiązanie komorników do przekazywania dłużnikowi formularza, na którym będzie można wpisać ewentualne skargi dotyczące egzekucji
 • wprowadzenie przepisów zmuszających komornika do nagrywania czynności egzekucyjnych i dołączania nagrań do akt sprawy
 • zobligowanie komornika do korzystania z asysty policjantów podczas przymusowego otwierania mieszkania dłużnika i przeszukania lokalu lub domu
 • wprowadzenie krótszego odstępu czasowego pomiędzy obowiązkowymi kontrolami kancelarii komorniczych przez prezesów sądów (rutynowe kontrole mają się odbywać co dwa lata, a nie co cztery lata)
 • zmuszenie komornika do przyjmowania spraw głównie ze swojego rewiru (komornik będzie mógł przyjmować sprawy z terenu właściwości sądu apelacyjnego tylko po wykazaniu się skutecznością działania, a przyjmowanie spraw z dowolnego miejsca w Polsce ma być zabronione)
 • zobligowanie wszystkich komorników do uzyskania wyższego wykształcenia prawniczego w trakcie 7 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy
 • zakazanie komornikom prowadzenia innej działalności zawodowej (poza pracą dydaktyczną lub naukowo - dydaktyczną)
 • wprowadzenie limitu urlopowego dla komorników (urlop do 26 dni w roku)
 • ograniczenie maksymalnego wieku komornika z 70 lat do 65 lat

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Część proponowanych zmian na pewno może mieć pozytywne skutki dla dłużników. Przykładem jest obowiązek nagrywania przez komornika jego pracy w terenie i wręczania dłużnikowi formularza służącego do wpisywania skarg. Wierzyciele będą mniej zadowoleni z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, bo obawiają się, że spadek liczby komorników zmniejszy skuteczność egzekucji.

 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »