A A A
drukuj

Komornik od września będzie mógł zabrać więcej z konta?

Data publikacji: 2016.05.05 godz. 17:31
OCENA
3.6/5

Obecne zasady egzekucji z rachunku bankowego są krytykowane przez dłużników, a także komorników. Od września 2016 roku, zasady egzekucji z rachunków będą nieco prostsze. Dłużnicy zyskają na tej zmianie?

Fot: Egzekucja komornicza

Egzekucja z rachunku bankowego jest jednym z podstawowych rozwizań, które stosuje się przy „ściąganiu” należności. Wierzyciele mają do wyboru również egzekucję z wynagrodzenia, egzekucję z ruchomości oraz egzekucję z nieruchomości. Zajęcie części wynagrodzenia oraz kwot na rachunku bankowym to warianty najczęściej wybierane w przypadku mniejszych długów. Obecnie środki na rachunku bankowym są chronione przed egzekucją, poprzez zastosowanie jednego limitu kwoty wolnej od zajęć. Wspomniany limit nie ulega odnowieniu i jest niezależny od liczby posiadanych rachunków bankowych (tzn. kont oszczędnościowo - rozliczeniowych, kont oszczędnościowych oraz lokat). Od 8 września 2016 r. mają obowiązywać zupełnie inne zasady egzekucji dokonywanej przy pomocy banku. Ich zmiana nie będzie korzystna dla wszystkich dłużników.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Niski limit kwoty wolnej od zajęcia będzie odnawiał się co miesiąc …
Zasady egzekucji komorniczej z rachunku bankowego są regulowane przez ustawę prawo bankowe. Zgodnie z obecnymi przepisami, limit środków niepodlegających egzekucji wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku (limit w kwietniu 2016 roku = 3 x 4350,83 zł = 13 052,49 zł). Warto wiedzieć, że dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych (tzw. SKOK-ów) obowiązuje osobny limit. Wynosi on 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (limit w kwietniu 2016 roku = 3 x 3490,41 zł = 10 471,23 zł).
Zobacz, jakie zasady egzekucji z rachunku bankowego obowiązują do 8 września 2016 r. »

Nowelizacja ustawy prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych wprowadza takie same limity zajęć komorniczych dla rachunków prowadzonych w bankach oraz SKOK-ach (uwaga: limity dla banków i SKOK-ów nadal będą osobne). Od 8 września 2016 r. komornik co miesiąc będzie musiał pozostawić na rachunku przynajmniej równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tzw. „najniższej krajowej”). To oznacza, że od 8 września do 31 grudnia 2016 roku, co miesiąc przed zajęciem będzie chroniona kwota wynosząca 1387,50 zł (75% x 1850 zł). W 2017 roku ten odnawialny limit nieco wzrośnie ze względu na zmianę „najniższej krajowej”.
UWAŻAJ NA TO! Konta, o których "nie dowie się komornik". Czytaj więcej »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Opisywane zmiany w wysokości limitu egzekucji są korzystne dla osób regularnie mających do czynienia z komornikiem. Z nowelizacji przepisów raczej nie będą zadowoleni Ci dłużnicy, którzy posiadają większe oszczędności i po raz pierwszy popadli w kłopoty finansowe.
Warto podkreślić, że we wrześniu 2016 roku zostaną wprowadzone jeszcze inne zmiany dotyczące egzekucji z rachunku bankowego. Mowa o uruchomieniu specjalnego systemu elektronicznego, który pozwoli komornikom na szybszą wymianę informacji z bankiem. Wszystkie dokumenty dotyczące zajęcia rachunku bankowego mają być przesyłane przez wspomniany system. Taka zmiana prawdopodobnie sprawi, że trudniejsze będzie wypłacenie pieniędzy z rachunku bankowego przez jego spodziewanym zajęciem. Koszty dostępu komornika do systemu informatycznego mają zostać „przerzucone” na dłużnika.
Sprawdź, w jakich innych sytuacjach dłużnik pokrywa koszty egzekucji »

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się
jakie zmiany są przewidywane dla emerytów i rencistów »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus