A A A
drukuj

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem jest bezpieczny?

Data publikacji: 2013.04.03 godz. 13:55

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3,9/5

Dzięki rekordowo niskim notowaniom stopy WIBOR kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu cieszą się nieco większym zainteresowaniem wnioskodawców. Dlatego na początku ubiegłego miesiąca kolejny bank dołączył takie produkty do swojej oferty. Aktualnie z kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu mogą korzystać klienci pięciu instytucji (BGŻ, BZ WBK, Deutsche Bank PBC, Getin Noble Bank i PKO BP). Warto przeanalizować szczegółowe warunki, które  ustaliły wymienione banki …

Identyczna rata nie utrzyma się do końca okresu spłaty

Przewidywalność przyszłych wydatków ratalnych to jeden z najistotniejszych argumentów, które przemawiają na korzyść kredytów o stałym oprocentowaniu. Osoby zainteresowane takimi produktami muszą jednak wiedzieć, że perspektywa opłacania identycznej raty przez dwadzieścia lub trzydzieści lat nie jest prawdopodobna. Wszystkie analizowane banki naliczają bowiem stałe raty w ramach pewnego okresu przejściowego (od 1 roku do 10 lat). Później comiesięczne płatności są uzależnione od wahań stopy WIBOR (patrz poniższa tabela).

W przypadku oferty Deutsche Banku PBC i PKO BP klient dysponuje możliwością prolongaty stałych rat na kolejny okres (patrz poniższa tabela). Niestety obydwaj wspomniani kredytodawcy rezerwują sobie prawo do zmiany oprocentowania, które będzie stosowane w trakcie ustalania kolejnych, stałych płatności.  

Złotówkowe kredyty hipoteczne w krajowych bankach: oferta produktów ze stałym oprocentowaniem

Nazwa banku

BGŻ

Bank Zachodni WBK

Deutsche Bank PBC

Getin Noble Bank

PKO BP

Okres utrzymywania stałego oprocentowania

5 lat

5 lat

od 1 roku do 5 lat

5 lat lub 10 lat

2 lata

Możliwość wydłużenia okresu spłaty stałych rat na kolejny okres

Nie

Nie

Tak (raty mogą być naliczane według nowej stawki)

Nie

Tak (raty mogą być naliczane według nowej stawki)

Stawka oprocentowania stałego

5,55%

7,60%

od 4,80%

Stałe raty dla:

5 lat: od 4,49% do 8,40%

dla 10 lat: 4,79% do 8,75%

Naliczane jako suma piątkowego notowania stopy Interest Rate Swap* (IRS 2Y) oraz marży

* - na dzień 29 marca 2013 roku stopa IRS 2Y wynosiła około 3,15%

Sposób wyznaczenie oprocentowania zmiennego

WIBOR 6M/1Y + marża ustalona w umowie

WIBOR 3M + stała marża (3,50 p.p.)

WIBOR 3M + aktualna marża

WIBOR 3M + marża ustalona w umowie

WIBOR 3M + aktualna marża

Prowizja za udzielenie kredytu

do 4,00%

do 2,50%

3,00%, minimum 300 zł

do 4,00%

do 3,50%

Prowizja za wcześniejszą spłatę zadłużenia

(warunki dla standardowego kredytu hipotecznego)

2,00%, minimum 100zł

3,00%

(standardowo brak prowizji za wcześniejszą spłatę)

3,00% dla pierwszych trzech lat

(2,00% dla pierwszych trzech lat)

Całkowita lub częściowa spłata przed upływem:

1 roku: 5,00%

2 lat: 4,00%

3 lat: 3,00%

4 lat: 2,00%

5 lat: 1,00%

Całkowita spłata: 2,00%, minimum 200 zł

(1,50%, minimum 200 zł)

częściowa spłata: 0,50% w ciągu pierwszych dwóch lat

Andrzej Prajsnar, ekspert eBroker.pl. Opracowanie własne.


Za kredytowe bezpieczeństwo trzeba dopłacić …

W ramach uzupełnienia warto zwrócić uwagę na dwie dodatkowe kwestie. Pierwsza z nich dotyczy kosztów odsetkowych, które są naliczane dla kredytu o stałym oprocentowaniu. Osoby wybierające taki produkt niestety muszą się liczyć z koniecznością zapłacenia nieco wyższej raty. Dzięki otrzymanej premii odsetkowej banki rekompensują sobie ryzyko podwyżki stopy referencyjnej. W przypadku tradycyjnego kredytu ponosi je klient.   

Drugi istotny aspekt to prowizja za wcześniejszą spłatę. Okazuje się, że trzy banki są bardziej restrykcyjne dla osób, które nadpłacają lub całkowicie zwracają kredyt o stałym oprocentowaniu (patrz powyższe zestawienie). Taka polityka w zakresie prowizji ma zniechęcać klientów do refinansowania zaciągniętych zobowiązań po obniżce stopy WIBOR. 

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »