A A A
drukuj

Kredytodawca sprawdzi BIK i... nie tylko

Data publikacji: 2014.09.12 godz. 00:00

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.5/5

Banki i niektóre firmy pożyczkowe sprawdzają informacje przechowywane w systemie Bankowy Rejestr. Warto wiedzieć, jak działa ta baza danych o kredytobiorcach.

Fot: Co to jest Bankowy Rejestr?

"summary">Sprawdź swój BIK w 15 min! 

Większość osób wnioskujących o kredyt wie, że bank lub SKOK przed podjęciem decyzji weźmie pod uwagę wpisy przechowywane w Biurze Informacji Kredytowej oraz Biurach Informacji Gospodarczej. Podobną procedurę weryfikacji klientów stosuje również kilkanaście firm pożyczkowych. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że banki oraz pożyczkodawcy regularnie sprawdzają jeszcze jedno źródło informacji na temat klientów.

W bazie BR znajdują się tylko 'negatywne" wpisy

BIK wbrew powszechnej opinii nie jest „czarną listą dłużników”. W jego bazie znajdują się również informacje o terminowej spłacie zobowiązań. Bankowy Rejestr (BR) ma natomiast zupełnie inną specyfikę. Prawne podstawy jego działania są takie same, jak w przypadku bazy danych Biura Informacji Kredytowej. Mimo tego podobieństwa w BR można znaleźć tylko negatywne wpisy. Zasady działania opisywanej bazy danych dobrze odzwierciedla jej nieoficjalna nazwa - Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych.  

Zgodnie z danymi Związku Banków Polskich w bazie danych BR znajdują się informacje na temat 2 268 000 osób (stan na koniec I kw. 2014 r.). W tej grupie można znaleźć zarówno przedsiębiorców jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Dzięki informacjom udostępnianym przez system Bankowy Rejestr kredytodawcy bardzo szybko identyfikują osobę, która miała problem ze spłatą zadłużenia. Krajowe banki korzystają z bezpośredniego dostępu do bazy danych BR.

Firmy pożyczkowe sprawdzają zawartość opisywanej bazy danych za pośrednictwem jednego z biur informacji gospodarczej (np. BIG InfoMonitor). Klienci pożyczkodawców wcześniej muszą wyrazić zgodę na taką weryfikację, ponieważ informacje z BR są objęte tajemnicą bankowa.

Wpis do rejestru oznacza problemy?

Dla każdej instytucji finansowej obecność wpisu w bazie danych Bankowego Rejestru jest poważnym ostrzeżeniem. Warto wiedzieć, że po otrzymaniu wniosku kredytowego krajowe banki w pierwszej kolejności sprawdzają bazę dokumentów zastrzeżonych oraz system BR. Jeżeli na tym etapie pracownik banku stwierdzi, że dana osoba wcześniej miała kłopoty ze spłatą jej wniosek kredytowy od razu może zostać odrzucony. Dopiero w dalszej kolejności kredytodawcy biorą pod uwagę informacje przechowywane przez BIK oraz trzy biura informacji gospodarczej (ERIF BIG, KRD BIG, oraz BIG InfoMonitor).

Decyzję o przekazaniu odpowiedniego monitu do bazy danych BR indywidualnie podejmuje każdy bank. Uwzględnienie danych dłużnika w systemie Bankowy Rejestr jest możliwe jeśli:

  • wartość zadłużenia przekracza 200 zł lub 500 zł (wyższy limit dotyczy tylko przedsiębiorców)
  • od daty wymagalności zobowiązania (np. raty kredytu) upłynęło przynajmniej 60 dni
  • po upływie sześćdziesięciodniowego terminu bank wysłał odpowiednie zawiadomienie, a dłużnik w ciągu kolejnych 30 dni od otrzymania tego dokumentu nie uregulował swojego zobowiązania

Jeżeli zostały spełnione wszystkie powyższe warunki informacja na temat niesolidnego klienta przez pięć lat od daty uregulowania długu będzie widoczna dla użytkowników systemu Bankowy Rejestr. Dłużnik nie może doprowadzić do usunięcia kłopotliwego wpisu poprzez powołanie się na ustawę o ochronie danych osobowych.
 
Informacje o opóźnieniach w spłacie mogą zniknąć z bazy danych BR jeśli bank przed przekazaniem monitu do Centrum Prawa Bankowego i Informacji nie dopełnił wymaganych formalności (np. zapomniał przesłać listowne zawiadomienie). Każda osoba, której dane znalazły się w Bankowym Rejestrze powinna sprawdzić, czy kredytodawca postąpił zgodnie z obowiązującym prawem. Wskazanie niedociągnięć banku stwarza szansę na usunięcie wpisu z systemu BR.

Warto również wiedzieć, że w pewnych sytuacjach bank może zadecydować o przedterminowym usunięciu danych swojego klienta z BR. Pozytywna decyzja kredytodawcy zależy od tego, czy klient przedstawił przekonujące argumenty. W sformułowaniu pisemnej prośby o przedterminowe usunięcie wpisu z Bankowego Rejestru może pomóc firma, która udziela dłużnikom porad prawnych.    

Sprawdzenie zawartości BR jest bezpłatne!

Warto wiedzieć, że dostęp do opisywanej bazy danych mają nie tylko banki i firmy współpracujące z Biurami Informacji Gospodarczej. Klienci banków po dostarczeniu pisemnego wniosku również mogą sprawdzić zawartość systemu BR. Centrum Prawa Bankowego i Informacji raz na sześć miesięcy udostępnia bezpłatny raport. Dzięki temu dokumentowi każda osoba może dowiedzieć się, czy jej dane aktualnie widnieją w Bankowym Rejestrze Klientów Niesolidnych.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus