A A A
drukuj

Kto może skorzystać z opcji leasingu konsumenckiego?

Data publikacji: 2018.03.06 godz. 10:28
OCENA
2.8/5

Popularną formą finansowania zakupu ze środków zewnętrznych, głównie samochodów jest leasing. Jedną z jego form stanowi leasing konsumencki, przeznaczony dla osób prywatnych, a nie dla firm. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z leasingu konsumenckiego?

Fot: Komu się opłaci leasing konsumencki?

Z formy finansowania zewnętrznego zakupu ruchomości lub nieruchomości - leasingu konsumenckiego może skorzystać konsument, czyli osoba fizyczna, nieposiadająca działalności gospodarczej, która ma przy tym odpowiednio wysoką zdolność kredytową.  

Czym jest leasing konsumencki?
Leasing jest formą finansowania zewnętrznego, zaś leasing konsumencki, nazywany również leasingiem prawnym lub osobistym, to usługa kierowana stricte do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Stanowi alternatywę wobec kredytów i pożyczek, choć cieszy się o wiele mniejszą popularnością.
Za pośrednictwem leasingu można sfinansować przy niskim udziale środków własnych nabycie danej rzeczy. Ta forma zewnętrznego finansowania łączy elementy kredytu i dzierżawy. W trakcie trwania umowy leasingowej konsument nie posiada praw własności do leasingowanego przedmiotu. Może tylko z niego korzystać, na warunkach określonych w umowie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Umowa leasingu konsumenckiego pozwala na zawarcie transakcji, w której podmiot finansujący jako leasingodawca zobowiązuje się do nabycia określonej rzeczy od zbywcy na warunkach określonych w umowie, aby ją później przekazać korzystającemu, tj. leasingobiorcy, do używania przez oznaczony okres. Korzystający w leasingu konsumenckim, czyli konsument ma obowiązek dokonywania zapłaty w uzgodnionych ratach w formie wynagrodzenia pieniężnego, w zamian za możliwość korzystania z przedmiotu leasingu. Przedmiotem tym mogą być rzeczy ruchome lub nieruchomości.
Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu konsumenckiego konsument ma prawo, ale nie obowiązek nabycia danej rzeczy, po określonej wcześniej cenie.

Dla kogo leasing konsumencki?
Jak sama nazwa wskazuje, leasing konsumencki przeznaczony jest dla osób fizycznych, obywateli, którzy jednocześnie mają odpowiednią zdolność kredytową w opinii leasingodawcy. Zdolność ta jest zwykle wyższa niż zdolność ustalana przez banki przy ubieganiu się przez klienta o kredyt. Dlatego o wiele łatwiej i szybciej otrzymamy leasing niż kredyt bankowy. Firmy leasingowe nie mają ustawowego obowiązku badania zdolności kredytowej klienta i sprawdzania historii kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Niska popularność leasingu konsumenckiego w Polsce
Związek Polskiego Leasingu wskazuje, że w naszym kraju w 2016 roku zostały podpisane z konsumentami 763 umowy o leasing konsumencki, o łącznej wartości 66 mln zł. W porównaniu do roku 2015 rynek wzrósł o 78 proc., ale udział leasingu konsumenckiego pozostaje śladowy. W całym rynku wynosi on średnio zaledwie 0,1 proc. Zupełnie inaczej jest w krajach Europy Zachodniej, gdzie np. na koniec 2015 roku w Wielkiej Brytanii wartość procentowa udziału leasingu w rynkach leasingu ruchomości wynosiła aż 49 proc. (pod względem wartości zawieranych umów).

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »