A A A
drukuj

Kto może zmienić wpis w BIK-u?

Data publikacji: 2015.05.12 godz. 16:00

Opracowanie własne
OCENA
4,8/5

Poprawa informacji w BIK-u jest łatwiejsza niż ich usunięcie

Poprawa błędnych danych w BIK-u jest obowiązkiem tej instytucji, która udzieliła kredytu konsumenckiego. Korektę historii kredytowej trzeba wyraźnie odróżnić od usunięcia wpisów o kredytach. To drugie rozwiązanie jest możliwe tylko wtedy, gdy dług został już spłacony, a kredytobiorca odwołał swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BIK. Odwołanie wspomnianej zgody może dotyczyć konkretnego kredytu lub wszystkich wcześniej spłaconych zobowiązań. Takie „wyczyszczenie” informacji przechowywanych przez BIK nie ma sensu, jeżeli historia kredytowa jest dobra. Usunięcie pozytywnych wpisów z Biura Informacji Kredytowej sprawia, że dana osoba staje się mniej wiarygodna podczas składania wniosków o następne kredyty.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Usunięcie informacji przechowywanych przez BIK nie będzie możliwe, jeżeli zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:

  1. Zwłoka w spłacie kredytu lub jego raty przekroczyła 60 dni
  2. Po przekroczeniu terminu 60 dni, kredytodawca wysłał do dłużnika zawiadomienie o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody
  3. Od doręczenia zawiadomienia (punkt 2) upłynęło co najmniej 30 dni, a dłużnik nie uregulował zobowiązania

W opisywanej sytuacji, Biuro Informacji Kredytowej niezależnie od zgody kredytobiorcy może przetwarzać dane dotyczące kredytu. BIK traci to uprawnienie dopiero po pięciu latach od ostatecznej spłaty „przeterminowanego” zobowiązania. Jeśli wspomniany termin już upłynął, Biuro Informacji Kredytowej usuwa wpis świadczący o poważnym opóźnieniu w spłacie.

W przypadku kłopotów ze zmianą danych trzeba złożyć skargę!

Instytucje finansowe czasem bardzo niechętnie odpowiadają na wnioski dotyczące aktualizacji danych w BIK-u. Takie sytuacje oczywiście nie powinny mieć miejsca. Klient banku, SKOK-u lub firmy pożyczkowej może je zgłosić do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. W przypadku banków możliwe jest złożenie skargi do Arbitra Bankowego. Warto pamiętać, że informacje dotyczące złego działania instytucji finansowych przyjmuje też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgłoszenia kredytobiorców do UOKiK-u były np. podstawą do wymierzenia kary finansowej dla BRE Banku (1 550 919 zł) i Sygma Banku (102 572 zł). W styczniu 2013 roku, Pekao też zostało ukarane za powolną aktualizację danych w BIK (kara: 1 833 182 zł).

Jeśli opieszałość banku aktualizującego dane w Biurze Informacji Kredytowej naraziła klienta na straty lub niedogodności, to dodatkowo możliwe jest uzyskanie odszkodowania na drodze sądowej. Od pewnego czasu kredytobiorcy coraz częściej pozywają instytucje finansowe za niedbałość w przekazywaniu informacji do BIK-u. Już w kilku przypadkach sąd przyznał klientom słuszność oraz finansową rekompensatę.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w Getin Noble Bank »
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »