A A A
drukuj

Który formularz deklaracji PIT wybrać i jak się w tym nie pogubić?

Data publikacji: 2017.04.11 godz. 14:12

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Bez załączników nie będzie można rozliczyć ulg albo samego dochodu …
Osoba kompletująca swoje zeznanie podatkowe za 2016 rok, nie może zapominać o załącznikach. Bez tych dodatkowych formularzy, przedsiębiorca lub najemca nie rozliczy swojego dochodu/przychodu (patrz: formularz PIT/B, PIT - 28/A i PIT - 28/B). Odpowiednie załączniki służą również do rozliczenia dostępnych ulg (patrz poniższa tabela). Najbardziej popularne obecnie ulgi (m.in. prorodzinną i rehabilitacyjną), trzeba wykazać na dokumencie oznaczonym jako PIT/O. W przypadku nabytych ulg budowlanych, koniecznie będzie wykorzystanie formularza PIT/D. Ważny jest również formularz:

  • PIT - 2K potrzebny do pierwszego wykazania ulgi odsetkowej
  • PIT/M przeznaczony dla osób wykazujących dochody małoletniego dziecka
  • PIT/ZG potrzebny podatnikom posiadającym dochody zagraniczne
  • PIT - OP pozwalający niezatrudnionym emerytom lub rencistom na przekazanie 1% podatniku bez składania PIT - 37
  • ZAP - 3 wymagany w przypadku aktualizacji danych podatnika (np. numeru konta bankowego)
  • PIT - WZ będący wnioskiem o elektroniczne rozliczenie PIT - 37 przed urząd skarbowy

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Warto nadmienić, że niektóre załączniki są przeznaczone tylko do wybranych formularzy głównych (patrz poniższa tabela). Przykładem może być załącznik PIT/M, który fiskus zaakceptuje tylko razem z deklaracją PIT - 36.
Przeczytaj o tym, kiedy urząd skarbowy może rozliczyć podatek za pracownika »

Na uwagę zasługują również formularze wymienione w pierwszej części tabeli (PIT - 8C, PIT - 11, PIT - 11A, PIT - 40 oraz PIT - 40A). Tych dokumentów nie wypełnia podatnik. Stanowią one jednak ważną informację na temat dochodów, o których zobowiązana instytucja (np. ZUS, KRUS lub zakład pracy) musiała powiadomić fiskusa. Deklaracja PIT - 8C jest wyjątkowa, ponieważ dokumentuje m.in. dochody, od których wcześniej nie zostały odprowadzone zaliczki na PIT. Dlatego otrzymanie formularza PIT - 8C często zwiastuje dopłatę podatku albo pomniejszenie należnego zwrotu.

Pozostałe formularze podatkowe związane z podatkiem PIT (dot. rozliczenia za 2016 r.)
Nazwa formularza PIT Zastosowanie formularza podatkowego Dodatkowe informacje
Te formularze nie są wypełniane przez podatnika!
PIT - 8C Formularz dokumentuje m.in. dochody,
od których płatnik nie musiał odprowadzić podatku.
Formularz PIT - 8C dotyczy głównie dochodów,
od których podatnik musi samodzielnie odprowadzić podatek.
PIT - 11 Formularz dokumentuje dochody,
od których płatnik musiał odprowadzić podatek
(np. wynagrodzenia).
Formularz PIT - 11 potwierdza dochód
i wysokość zaliczek na podatek dochodowy.
PIT - 11A Formularz, na którym ZUS lub KRUS
potwierdza dochód z wypłacanych zasiłków.
Osoby posiadające tylko dochody uwzględnione na formularzu PIT - 11A,
muszą składać roczną deklarację PIT
(różnica w stosunku do PIT - 40A). 
PIT - 40 Formularz, na którym pracodawca samodzielnie rozlicza pracownika. Wniosek o rozliczenie przez pracodawcę na formularzu PIT - 40,
trzeba złożyć najpóźniej 9 stycznia kolejnego roku.
PIT - 40A Formularz, na którym ZUS lub KRUS
potwierdza dochód i wysokość odprowadzonych zaliczek podatkowych.
Osoby posiadające tylko dochody uwzględnione
na formularzu PIT - 40A, nie muszą składać PIT - 37. 
Najważniejsze załączniki wypełniane przez podatnika do rocznego rozliczenia i pozostałe formularze
PIT/B (14) Formularz, w którym przedsiębiorcy opodatkowani stawkami 18%, 19% lub 32%,
wykazują roczny zysk/roczną stratę.
Formularza PIT/B nie załączają przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem (PIT - 28).
PIT/D (26) Formularz, na którym trzeba wykazać
jedną z nabytych ulg budowlanych.
Załącznik PIT/D jest przeznaczony dla osób składających
PIT - 28, PIT - 36 lub PIT - 37
PIT - 2K (8) Formularz, na którym trzeba po raz pierwszy uwzględnić
nabytą ulgę odsetkową.
Załącznik PIT/D składa się tylko przy rozpoczęciu korzystania z ulgi odsetkowej.
W kolejnych latach tę ulgę wykazuje się na PIT/D
(patrz wyżej).
PIT/O (22) Formularz, w którym trzeba wykazać wszystkie ulgi
nieuwzględnione na formularzu PIT/D.
Załącznik PIT/O służy m.in. do rozliczenia
ulgi prorodzinnej i ulgi rehabilitacyjnej.
PIT - WZ Formularz internetowy, na którym podatnik wnioskuje
o wypełnienie PIT - 37 przez urząd skarbowy.
PIT - WZ nie można złożyć w formie papierowej.
PIT - OP (1) Formularz, na którym emeryt lub rencista wskazuje
organizację obdarowaną 1% podatku. 
Dzięki PIT - OP, osoba posiadająca dochody tylko z emerytury/renty,
może przekazać 1% podatku bez wypełnienia rocznego rozliczenia
PIT/M (7) Formularz, na którym wykazuje się
dochody małoletniego dziecka.
PIT/M składa się tylko jako załącznik do PIT - 36.
PIT/ZG (5) Formularz, na którym wykazuje się
dochody zagraniczne.
Załącznik PIT/ZG jest przeznaczony dla osób składających
PIT - 36, PIT - 36L, PIT - 38 lub PIT - 39.
PIT - 28/A (16) orazPIT - 28/B (14) Formularze, na których podatnik wyszczególnia
przychody opodatkowane poszczególnymi
stawkami ryczałtu. 
PIT - 28/B składają wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej
PIT - 28/A pozostali podatnicy objęci ryczałtem
(przedsiębiorcy i wynajmujący). 
ZAP - 3 (3) Formularz służący do aktualizacji danych podatnika
będącego osobą fizyczną
(np. numeru konta do zwrotu nadpłaty).
ZAP - 3 jest składany tylko jednorazowo po zmianie danych.
Nie trzeba go dostarczać w terminie składania PIT-ów.

Uwaga: fiskusowi można dostarczyć tylko formularze w aktualnej wersji
W ramach podsumowania, warto przypomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Podatnicy często nie zwracają uwagi na aktualność używanych formularzy (nawet w przypadku elektronicznego wypełniania PIT-u). Tylko korzystanie z najnowszej wersji programu podatkowego gwarantuje, że fiskus nie będzie kwestionował rozliczenia ze względu na nieco inny wzór formularza, niż aktualnie obowiązujący. Osoby samodzielnie pobierające formularze z Internetu, powinny zwrócić uwagę na indeks (małą cyferkę) przy oznaczeniu dokumentu. Na przykład formularz PIT - 37 obowiązujący w 2017 roku, powinien być oznaczony dolnym indeksem „23” (jako PIT - 37 23). Informacje na temat oznaczenia aktualnych formularzy na 2017 rok, które są wypełniane przed podatnika, można znaleźć w powyższej tabeli.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »