A A A
drukuj

Najczęstsze powody odmowy przy udzielaniu kredytu hipotecznego

Data publikacji: 2019.11.18 godz. 11:40
OCENA
5.0/5

Kredyt hipoteczny jest kredytem bankowym zabezpieczonym w formie wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Trzeba powiedzieć, że kredyt taki udzielany jest zwykle w wysokiej kwocie, na wiele lat. Przed wydaniem decyzji kredytowej bank skrupulatnie sprawdza wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Co może spowodować, że odmówi udzielenia kredytu hipotecznego?

Fot: Powody odmowy udzielenia kredytu

Brak zdolności lub zbyt niska zdolność kredytowa, negatywne wpisy w historii kredytowania lub obciążenia prawne kupowanej nieruchomości to podstawowe kwestie wpływające na wydanie decyzji odmownej na wniosek o kredyt hipoteczny

Kwestia zdolności kredytowej
Żaden bank nie udzieli kredytu osobie, która ma zbyt niską zdolność kredytową względem wnioskowanej kwoty lub w ogóle nie ma takiej zdolności. Interpretowana jest ona jako zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego, w miesięcznych ratach odsetkowo-kapitałowych, ze środków, jakie miesięcznie wpływają do budżetu domowego. Zdolność kredytowa jest sprawdzana na podstawie wysokości dochodów klienta i innych wpływów, a zmniejszają je obciążenia z tytułu m.in. konieczności spłaty rat kredytów i pożyczek, jakie zostały uprzednio zaciągnięte, czynszu, opłat za media, alimentów, składek ubezpieczeniowych itp. Przy niskiej zdolności kredytowej klient może otrzymać odpowiedź odmowną na swój wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego lub bank może zaproponować mu mniejszy kredyt.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Dla zwiększenia swojej zdolności kredytowej jako kredytobiorcy hipotecznego można wpisać do wniosku kredytowego współkredytobiorcę, co pozwoli na to, aby bank liczył zdolność dla całego wniosku, uwzględniając również dochody drugiej osoby. Można też spłacić zobowiązania, które obciążają budżet klienta, zrezygnować z limitów w koncie osobistym czy kart kredytowych, z których zresztą wielu z nas nie korzysta, a tylko trzyma na przysłowiową „czarną godzinę”.

Kwestia historii kredytowania
Prócz zdolności kredytowej, bank w procesie kredytowym sprawdza także, czy klient w przeszłości zaciągał jakieś kredyty lub pożyczki oraz w jaki sposób radził sobie z ich spłatą. W tym celu sięga po informacje z Biura Informacji Kredytowej (BIK). W BIK-u zapisywane są wszystkie informacje o kredytobiorcach i części pożyczkobiorców, o zaciąganych zobowiązaniach i trybie ich spłaty. Opóźnienia w zakresie uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych znajdują odzwierciedlenie w BIK-u i wpływają negatywnie na historię kredytowania klienta.
Ewentualnie bank może też sprawdzić bazy danych dłużników, dla skontrolowania wiarygodności finansowej potencjalnego kredytobiorcy.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Problematyczne mogą być podejrzane zapytania w BIK - jeśli klient składa kilka wniosków kredytowych w różnych instytucjach, to wszystkie kierują zapytania do BIK. Wpływa to na obniżenie oceny punktowej kredytobiorcy.

Kwestia problematycznej nieruchomości
Czasami sytuacja finansowa klienta właściwie nie budzi wątpliwości banku, ale już nieruchomość, jaką chce sfinansować kredytem hipotecznym jak najbardziej. Analityk kredytowy sprawdza nieruchomość i jeśli znajdzie np. w księdze wieczystej zapisy, które utrudnią przyszłemu właścicielowi swobodne korzystanie z nieruchomości, może odmówić udzielenie kredytu. Takie wpisy to m.in. inna hipoteka, dożywocie lub służebność. W razie problemów ze spłatą rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego bank może mieć problem ze zbyciem kłopotliwego zabezpieczenia zobowiązania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »