A A A
drukuj

Najważniejsze pojęcia, które trzeba poznać przed wzięciem pożyczki

Data publikacji: 2016.05.31 godz. 17:13
OCENA
0/5

Nagła sytuacja losowa, remont czy nieprzewidziane wydatki to wydarzenia, które często wymagają dodatkowych kosztów. Jeśli nie mamy oszczędności w domowym budżecie, konieczne okazuje się szukanie zewnętrznego wsparcia finansowego. Zaciągając pożyczkę, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni nam bezpieczną spłatę zobowiązania.

Fot: Co trzeba wiedzieć przed wzięciem pożyczki?

Nawet w przypadku nagej sytuacji, gdy konieczne jest szybkie pozyskanie dodatkowych środków, nie należy zapominać o bezpieczeństwie zawieranej transakcji. Korzystanie wyłącznie z usług wiarygodnych instytucji uchroni nas bowiem przed wieloma przykrymi konsekwencjami. Przy wyborze warto posiłkować się nie tylko opiniami o danej firmie, ale również tym, czy należy ona do związku zrzeszającego instytucje o podobnym profilu działalności.

Związek Firm Pożyczkowych
Rynek pożyczek pozabankowych, jako że nie podlega kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, sam musiał zadbać o samoregulację i prawidłowe funkcjonowanie oraz najwyższe standardy w obsłudze klientów. W ten sposób powołano Związek Firm Pożyczkowych. Jednym z jego głównych członków jest NetCredit. Nadrzędnym zadaniem Związku jest promowanie dobrych praktyk w zakresie udzielania krótkoterminowych pożyczek przez internet. Warto podkreślić, że instytucje finansowe, które aplikują do przyjęcia w poczet członków ZFP, poddane są niezwykle rygorystycznym kryteriom. Wśród wymogów znajdują się między innymi:

  • udzielanie pożyczek ze środków własnych. Oznacza to, że ryzyko związane z prowadzoną działalnością ponosi wyłącznie pożyczkodawca, a nie klienci deponujący w danej firmie własne środki;
  • brak prowadzonych postępowań karnych, zarówno w stosunku do firmy, jak i członków kadry zarządzającej;
  • niewystępowanie na liście ostrzeżeń KNF;
  • niski poziom reklamacji ze strony klientów;
  • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także innych, związanych z prowadzoną działalnością;
  • stosowanie jasnych, czytelnych zasad w konstrukcji umowy, a w szczególności w zapisach dotyczących kosztów oraz terminów spłaty zobowiązania.

Oprócz spełnienia tych oraz wielu innych kryteriów, firma musi otrzymać rekomendację co najmniej dwóch innych członków ZFP.
Decydując się zatem na zaciągnięcie pożyczki, warto sprawdzić, czy instytucja, od której chcemy pożyczyć środki, należy do Związku Firm Pożyczkowych. Mamy wówczas gwarancję, że nie zaskoczą nas dodatkowe koszty lub inne przykre niespodzianki, chociażby w postaci uciążliwej windykacji.

RRSO
RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, jest wskaźnikiem, który określa całkowity koszt udzielonej pożyczki w ujęciu procentowym. Na jego wartość składają się między innymi: oprocentowanie, opłaty manipulacyjne, prowizja, koszty ubezpieczenia, a także wszelkie inne należności związane z wypłatą środków przez pożyczkodawcę. W praktyce wartość RRSO wyraża całkowity koszt pożyczki w ciągu roku, ma więc ona istotne znaczenie przy wyborze oferty długoterminowej. Często instytucje finansowe reklamują swoje produkty jako niskooprocentowane. W takiej sytuacji należy przede wszystkim sprawdzić powyższy wskaźnik, ponieważ może się okazać, że niskiemu oprocentowaniu towarzyszą wysokie koszty pozostałe.

Z kolei w przypadku zobowiązań krótkoterminowych wskaźnik RRSO jest mało miarodajny; określa on bowiem koszt pożyczki — przykładowo trzydziestodniowej — przy rocznym okresie spłaty. Warto również zauważyć, że wspomniana już instytucja udziela nowym klientom pożyczek do 2000 złotych całkowicie bez kosztów, zatem i tu podawanie RRSO mija się z celem.

Odpowiedzialne pożyczanie
Decydując się na zaciągnięcie pożyczki, warto przede wszystkim ocenić, czy jest ona faktycznie niezbędna i czy będziemy w stanie spłacić ją w terminie. Ulegając bowiem impulsowi, możemy narazić się na problemy finansowe. Bywają jednak sytuacje, gdy zewnętrzne wsparcie jest rzeczywiście koniecznie. Jak wynika z raportu Walka o polski rynek pożyczkowy w świetle nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim opracowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 53% zobowiązań zaciąganych w firmach pożyczkowych przeznaczane jest na remont, 39% – na bieżące wydatki, a 29% – na opłaty stałe. Z danych tych wynika, że konsumenci odpowiedzialnie podchodzą do kwestii pożyczania, a środki przeznaczane są na najważniejsze potrzeby.

Drugą ważną kwestią dotyczącą odpowiedzialnego pożyczania jest świadome podejmowanie decyzji. Dlatego też bezwzględnie należy bardzo dokładnie przeczytać umowę, sprawdzić wszystkie warunki, koszty, opłaty, procedury związane z należnościami windykacyjnymi i wiele innych elementów, które mogą mieć kluczowe znaczenie w przypadku sytuacji spornych. Jeśli jakieś sformułowania lub warunki są niejasne, należy rozwiać te wątpliwości lub odroczyć podpisanie umowy. Ważnym elementem przy zawieraniu umowy o pożyczkę jest formularz informacyjny. Powinien on zawierać między innymi takie informacje, jak: całkowity koszt pożyczki, termin spłaty, skutki niespłacenia czy forma jej zabezpieczenia.

Pożyczka jest dobrym rozwiązaniem w przypadku kryzysu finansowego, a dzięki niej możemy uporać się z nieprzewidzianymi wydatkami. Jednak nawet wówczas, gdy konieczne jest podjęcie szybkiej decyzji, należy przede wszystkim zadbać o to, by zaciągnięcie zobowiązania było w pełni bezpieczne. Dlatego pożyczkę najlepiej wziąć w zaufanej, rzetelnej firmie, sprawdzić dokładnie warunki umowy i ocenić, czy jej koszt nie obciąży nadmiernie domowego budżetu.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »