A A A
drukuj

Obowiązkowe zapisy w umowie pożyczki gotówkowej udzielanej online

Data publikacji: 2018.01.22 godz. 13:25
OCENA
5,0/5

Podstawą udzielania pożyczek w świetle ustawy Kodeks cywilny jest umowa - pisemna lub ustna, w zależności od kwoty pożyczki. Jeśli zawierana jest umowa na piśmie, to jakie informacje powinny być w niej zawarte?

Fot: Umowa pożyczki przez internet - co powinna zawierać?

Kodeks cywilny o pożyczkach
Kwestia udzielania pożyczek została uregulowana w art. 720 Kodeksu cywilnego. Wskazano w nim, że przez umowę pożyczki, dający ją, zobowiązuje się do przeniesienia własności na biorącego. Przedmiotem pożyczki może być określona kwota pieniędzy albo rzeczy, które powinny zostać oznaczone co do gatunku. Biorący zobowiązuje się z kolei do zwrotu tej samej kwoty pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa pożyczki, której wartość przenosi co najmniej 500 zł, powinna mieć formę pisemną. Oznacza to, że np. w przypadku pożyczki na 1000 zł, także tej udzielanej w trybie online, pisemna umowa będzie obowiązkowa.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Elementy składowe umowy pożyczki online
Dużą popularnością w sieci internetowej cieszą się oferty pożyczek online, które można zaciągnąć, nie wychodząc z domu, bez zbędnych formalności, szybko i sprawnie. Niemniej podstawą takiej pożyczki od kwoty 500 zł jest umowa pożyczkowa pisemna.
W takiej umowie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • oznaczenie pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy - imiona, nazwiska lub nazwa firmy, adresy,
 • rodzaj udzielanej pożyczki,
 • wskazanie terminu i sposobu spłaty pożyczki,
 • oznaczenie całkowitej kwoty do uregulowania,
 • ilość egzemplarzy, w jakich sporządzono umowę pożyczki,
 • zasady utworzenia i prowadzenia profilu na stronie internetowej pożyczkodawcy,
 • informacje dotyczące organu, który nadzoruje firmy pozabankowe i przestrzeganie praw konsumentów,
 • dołączone do umowy załączniki, w tym tabela opłat i prowizji.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W przypadku pożyczek gotówkowych udzielanych online mamy do czynienia z formalnym zawarciem umowy pożyczkowej na odległość. Ważne miejsce w umowie zajmują skutki zerwania lub odstąpienia od umowy pożyczki oraz kwestia wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. Warto podkreślić przy tym, że na mocy przepisów odpowiednich ustaw konsument ma 14 dni na rezygnację z pożyczki, bez podawania przyczyn swojej decyzji, ani ponoszenia z jej tytułu jakichkolwiek kosztów. Organ udzielający pożyczki nie może nawet w umowie zastrzec, że przy odstąpieniu od umowy w tym czasie pożyczkodawca zapłaci tzw. odstępne, czyli określoną kwotę pieniędzy tytułem kary.
W umowie pożyczki online pożyczkodawca musi zamieścić informacje odnośnie do jej kosztów, a więc całkowitą kwotę przekazaną pożyczkodawcy, stopę oprocentowania pożyczki oraz wszelkie opłaty dodatkowe. Istotną informacją jest wysokość RRSO pożyczki, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »