A A A
drukuj

Od stycznia 2017 jazda bez ważnego OC jeszcze droższa

Data publikacji: 2016.10.20 godz. 13:01
Ostatnia aktualizacja: 2017.01.04 godz. 10:29

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.5/5

Od początku przyszłego roku, najniższa krajowa wzrośnie o 150 zł brutto. Ta zmiana oznacza znaczną podwyżkę kar dla kierowców za jazdę bez obowiązkowego OC.

Fot: Ile wyniesie kara nieposiadanie OC pojazdu w 2017 roku?

Wraz z pocztkiem przyszłego roku będzie miała miejsce zmiana, która z pewnością ucieszy najgorzej wynagradzanych „etatowców”. Mowa o wzroście minimalnej płacy z 1850 zł brutto do 2000 zł brutto. Podwyżka tzw. „najniższej krajowej” wpłynie również na kilka ważnych wskaźników i opłat. Warto wiedzieć, że od minimalnego wynagrodzenia uzależnione są np. kary, które muszą płacić kierowcy nieposiadający obowiązkowej polisy OC. Spory wzrost minimalnej płacy, przełoży się na dotkliwą zmianę karnych stawek stosowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wyższe kary połączone z coraz większą skutecznością kontroli (m.in. wykonywanych przez „wirtualnego policjanta”) sprawiają, że jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia staje się jeszcze bardziej ryzykowna. 
Nie masz ważnego OC? Oblicz ratę i kup jak najszybciej online »

Od przyszłego roku podstawowa kara dla kierowców wzrośnie o 300 zł …
Zasady ustalania opłat karnych dla kierowców bez OC, zostały dokładnie określone przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym aktem prawnym (patrz art. 88), właściciel samochodu osobowego zapłaci dwukrotność najniższego wynagrodzenia jeśli przerwa w ubezpieczeniu pojazdu przekroczyła 14 dni. Takie rozwiązanie od 1 stycznia 2017 r. będzie skutkowało wzrostem podstawowej kary dla kierowców „osobówek” o 300 zł (z 3700 zł do 4000 zł). Znaczące zmiany będą dotyczyć również właścicieli innych pojazdów (patrz poniższa tabela). Wraz z główną stawką zmienią się także zredukowane opłaty, które UFG nalicza w przypadku krótkich przerw ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli taka przerwa wynosi do 3 dni, to podstawowa stawka karna dla właściciela samochodu osobowego jest pomniejszana o 80% (do 740 zł w 2016 r.). Od 1 stycznia 2017 roku, analogiczna opłata wyniesie o 60 zł więcej. Na szczęście dla nieubezpieczonych kierowców, każda opłata karna dotyczy tylko roku kontroli i nie jest naliczana wstecz.
Sprawdź, kiedy obowiązkowe ubezpieczenie OC przedłuży się samo »

Warto nadmienić, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obecnie może wykryć nawet krótkie nieciągłości w okresie ochrony. Specjalne narzędzie informatyczne (tzw. „wirtualny policjant”), regularnie przeszukuje bazę wszystkich pojazdów z kończącą się polisą. Według danych UFG, w minionym roku „wirtualny policjant” zidentyfikował prawie 35 000 kierowców bez OC. Niedługo to narzędzie informatyczne może mieć o wiele większe znaczenie, niż tradycyjne kontrole drogowe.
Dowiedz się więcej o działaniu wirtualnego policjanta »

Wysokość kar za brak OC w 2016 i 2017 roku
Stawki obowiązujące w 2016 roku
Długość przerwy w ubezpieczeniu samochód osobowy samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus  pojazd należący do innej kategorii (np. motocykl lub motorower)
powyżej 14 dni 3 700 zł 5 550 zł 620 zł
od 4 do 14 dni (- 50%) 1 850 zł 2 780 zł 310 zł
do 3 dni (- 80%) 740 zł 1 110 zł 120 zł
Stawki, które będą obowiązywały w 2017 roku
Długość przerwy w ubezpieczeniu samochód osobowy samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus  pojazd należący do innej kategorii (np. motocykl lub motorower)
powyżej 14 dni (kara płatna w pełnym wymiarze) 4 000 zł 6 000 zł 670 zł
od 4 do 14 dni (- 50%) 2 000 zł 3 000 zł 340 zł
do 3 dni (- 80%) 800 zł 1 200 zł 130 zł

Potrzebujesz gotówki na ubezpieczenie? Weź darmową pożyczkę do 2000 zł »

Oblicz składkę OC na Twój samochód »

Umorzenie zobowiązań wobec UFG jest możliwe tylko w ramach wyjątku
Kierowca słusznie ukarany za brak OC, ma 30 dni na przelanie naliczonej opłaty (termin biegnie od daty doręczenia wezwania z UFG). Po przekroczeniu miesięcznego terminu, egzekucją kary zajmie się lokalny urząd skarbowy, który może skorzystać z pomocy komornika. Dodatkowe koszty egzekucji komorniczej, obciążają ukaraną osobę. Trudno oczekiwać, że opłata karna po prostu się przedawni, bo UFG wytrwale egzekwuje swoje należności, a termin przedawnienia mija po 3 latach od kontroli (nie później jednak niż po 3 latach naliczonych od końca roku, w którym dłużnik nie posiadał ubezpieczenia).
Osoba kwestionująca karę (np. ze względu na brak obowiązku wykupywania OC), może się odwołać do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kolejnym krokiem jest odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (w trakcie 30 dni od otrzymania postanowienia Rady UFG) lub sądu cywilnego.

Jeżeli okoliczności sprawy nie wzbudzają wątpliwości i jasno wskazują na zaniedbanie właściciela pojazdu, to składanie odwołań będzie bezcelowe. W takiej sytuacji, można wnioskować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o:

  • rozłożenie opłaty karnej na raty
  • odroczenie terminu płatności opłaty karnej
  • całkowite lub częściowe umorzenie opłaty karnej

Zgodnie ze Statutem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz specjalnym regulaminem, umorzenie zadłużenia wobec tej instytucji, a także podzielenie długu lub jego odroczenie, jest możliwe w przypadku trudnej sytuacji ukaranego (przykłady: niski dochód, wysokie zadłużenie kredytowe, ciężka choroba członka rodziny). Podobne zasady umorzeń i preferencyjnych płatności, dotyczą również sytuacji, w której UFG domaga się regresowego zwrotu odszkodowania za szkody spowodowane przez nieubezpieczonego kierowcę.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Osoba ubiegająca się o preferencyjne zasady płatności swojego zobowiązania (regresu/kary za brak OC), powinna wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej UFG, rzetelnie opisać swoją sytuację i poprzeć argumenty dowodami (np. zaświadczeniami o stanie zdrowia lub dochodzie). Warto wiedzieć, że szczegółowe informacje o stanie zobowiązań wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, są dostępne po zalogowaniu się na stronie tej instytucji.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »