A A A
drukuj

Odpowiedzialność banku za cyberataki na konta klientów

Data publikacji: 2018.09.17 godz. 08:40
OCENA
5.0/5

Na działalność przestępczą i jej negatywne skutki klienci banków są narażeni nie tylko w realnym świecie, ale również w cyberprzestrzeni. Zwiększenie popularności bankowości internetowej spowodowało, że wielu przestępców zaczęło atakować klientów w ramach cyberataków. Stwarza to realną groźbę utraty oszczędności, jakie klient zgromadził na koncie bankowym. Kto ponosi ostatecznie odpowiedzialność za cyberatak i utratę przez konsumenta pieniędzy z rachunku?

Fot: Cyberataki a odpowiedzialność banku

Jeśli w wyniku cyberataku na konto bankowe klienta w internecie jego pieniądze zostaną skradzione, to odpowiedzialność za całą sytuację najprawdopodobniej spocznie na banku, który będzie zobowiązany do zwrotu klientowi jego utraconych oszczędności. 

Odpowiedzialność na barkach banku
Banki są zobowiązane na mocy art. 50 Prawa bankowego do dokładania wszelkiej, szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych na kontach osobistych, firmowych, oszczędnościowych i innych środków pieniężnych. Prawo tym samym stoi po stronie konsumenta i bank musi liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności za cyberatak wymierzony w infrastrukturę banku, którego rezultatem będzie kradzież środków pieniężnych klientów.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Przyjęto przy tym założenie, że to zaatakowany bank nie dołożył w takiej sytuacji odpowiedniej staranności, aby właściwie zabezpieczyć dobra swoich klientów. Z tego względu, jako podmiot winny szkód, jakie ponieśli klienci, musi zaspokoić roszczenia pokrzywdzonych w wyniku cyberataku.

Bank odpowiada za pieniądze klientów
Przy zakładaniu kont w banku klienci deponują na nich swoje środki finansowe, powierzając je specjalistom bankowym. To wyraz zaufania do instytucji, jaką jest bank. Jest on odpowiedzialny za pieniądze klientów.
Art. 46 ustawy o usługach płatniczych wskazuje, że w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, np. w wyniku cyberataku, dostawca płatnika ma obowiązek niezwłocznego zwrotu płatnikowi kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej. W przypadku, gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, bank powinien przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, jeśli nie miałaby miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Bank musi pokryć zaistniałe straty, które powstały w wyniku cyberataku i wytransferowania (wyprowadzenia) z rachunku bez wiedzy i zgody klienta pieniędzy. Szczególnie taka powinność istnieje w stosunku do ofiar phishingu, czyli podszywania się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia konkretnych informacji.

Wyjątek od reguły
Bank może nie ponosić odpowiedzialności za cyberatak na konto osobiste klienta, jeśli nastąpił on na skutek rażącego niedbalstwa klienta. Z taką sytuacją mamy do czynienia, jeśli klient przekaże np. poufne dane do logowania na konto indywidualne osobom trzecim, albo pozostawi je w miejscu publicznym, na zewnętrznych nośnikach.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »