A A A
drukuj

Pilne! W 2017 komornik zabierze mniej emerytom i rencistom!

Data publikacji: 2016.12.16 godz. 14:00

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.8/5

W pierwszej połowie 2017 roku, prawdopodobnie zostaną wprowadzone nowe zasady egzekucji komorniczej z rent i emerytur. Komornicy będą mieli mniejsze możliwości zajmowania świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Fot: W 2017 zł konta emerytów i rencistów lepiej chronione przed komornikiem.

Wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie dobry dla najuboższych emerytów. Już teraz wiemy, że 1 marca 2017 r. najniższa emerytura i najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 882,56 zł brutto do 1000,00 zł brutto. Takie świadczenie nadal trudno będzie uznać za wysokie, ale osoby pobierające najmniejsze emerytury i renty na pewno pozytywnie odczują przyszłoroczny wzrost. Pierwsza połowa 2017 roku przyniesie też pozytywne zmiany dla zadłużonych emerytów i rencistów. Przepisy przyjęte przez Sejm i Senat zapewniają bowiem znaczące podniesienie kwoty rent oraz emerytur, która nie będzie podlegała zajęciu przez komornika. Aby lepiej zrozumieć sens wprowadzanych zmian, trzeba najpierw przyjrzeć się obecnym zasadom egzekucji komorniczej ze świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Obecnie kwota wolna od zajęcia przez komornika wynosi tylko 441 zł
Informacje o zasadach zajmowania rent oraz emerytur przez komornika, znajdziemy w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118). Regulacje z tej ustawy dotyczą tylko zajmowania świadczeń naliczonych i niewypłaconych przez ZUS. Zgodnie z obecnymi przepisami, komornik może zmniejszyć takie emerytury i renty o:

  • 60% kwoty brutto (kwoty z podatkiem PIT i składką na NFZ) przy egzekucji zaległych alimentów
  • 50% kwoty brutto, gdy zadłużenie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo - leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych
  • 25% kwoty brutto podczas egzekucji pozostałych świadczeń (np. niespłacanych kredytów)

Zobacz, jakich przedmiotów nie będzie mógł zająć komornik »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W praktyce najczęściej stosuje się limit potrącenia wynoszący 25% kwoty brutto danej emerytury lub renty. Wspomniany limit jest dwa razy mniejszy, niż analogiczny poziom potrąceń, który najczęściej dotyczy wynagrodzenia za etatową pracę (50%). Limit wynoszący 25% kwoty brutto emerytury lub renty stosuje się też w przypadku zbiegu kilku egzekucji pozostałych świadczeń (np. dwóch niespłacanych kredytów). Dodatkowym ograniczeniem jest kwota wolna od egzekucji, która wynosi:

  • 60% najniższego świadczenia brutto m.in. przy zwrocie nienależnych rent i emerytur
  • 20% najniższego świadczenia brutto, gdy zadłużenie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo - leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych
  • 50% najniższego świadczenia brutto podczas egzekucji pozostałych świadczeń (np. niespłacanych kredytów oraz alimentów)

Kwota wolna od zajęcia jest minimalną suma, którą musi otrzymać emeryt lub rencista. W większości przypadków, wspomniana kwota obecnie wynosi 441,28 zł (50% x 882,56 zł). Warto nadmienić, że kwota wolna jest traktowana jako dodatkowe ograniczenie. W pierwszej kolejności, komornicy biorą pod uwagę limity zajęć.
Dowiedz się więcej o poprzednich zasadach zajmowania rent i emerytur »

W 2017 r. komornik będzie musiał pozostawić emerytowi 750 zł
Emeryci i renciści od dłuższego czasu skarżyli się na niski poziom kwoty wolnej od zajęcia, a posłowie kilkakrotnie próbowali interweniować we wspomnianej sprawie. Wszystko wskazuje, że tym razem problem zostanie wreszcie rozwiązany. Sejm na głosowaniu z 21 października 2016 r. jednogłośnie przyjął ustawę podwyższającą kwotę emerytury i renty wolną od zajęcia komorniczego. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, następnie trafiła do Senatu, który nie wyraził żadnych zastrzeżeń. Trudno spodziewać się prezydenckiego weta.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zatem można oczekiwać, że już w pierwszej połowie 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy podwyższające „główną” kwotę wolną od zajęcia z 50% najniższej emerytury/renty do 75% najniższej emerytury/renty (750 zł w 2017 r.). Zmiany nie będą dotyczyły pozostałych kwot wolnych (dla egzekucji alimentów i należności za pobyt w placówkach opiekuńczych) oraz limitów zajęć. Podwyższona kwota wolna od zajęcia znajdzie zastosowanie m.in. w przypadku niespłacanych kredytów oraz pożyczek. Co ważne, nowe zasady będą stosowane również dla zobowiązań powstałych przed wejściem w życie zmienionych przepisów. Podwyższona kwota wolna od zajęcia (na poziomie 75% minimalnej emerytury), ma zacząć obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia odpowiedniej ustawy.

Z czysto prawnego punktu widzenia, podwyższenie jednej kwoty wolnej od zajęcia nie jest dużą zmianą (podobnie jak wzrost najniższej emerytury). Ekonomiczne skutki dla najuboższych emerytów i rencistów będą jednak bardzo istotne. Świadczy o tym następujący przykład.

Pan Adam obecnie pobiera emeryturę w najniższej wysokości (882,56 zł brutto/ok. 759 zł netto - „na rękę”). Od tego świadczenia odejmowane jest 25% sumy brutto (221 zł) w ramach egzekucji związanej z kredytem konsumenckim. Komornik może zająć taką kwotę, gdyż suma wypłacana przez ZUS na rachunek pana Adama (759 zł - 221 zł) nadal przekracza kwotę wolną od zajęcia (441 zł/m-c). W marcu 2017 roku emerytura pana Adama wzrośnie do 1000 zł brutto/ok. 854 zł netto. Nieco później kwota wolna od wszystkich zajęć zwiększy się do 750 zł/m-c. Dlatego komornik będzie mógł zająć 104 zł miesięcznie (854 zł - 750 zł).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W analizowanym przykładzie, miesięczny dochód pana Adama wzrósł z 538 zł do 750 zł. Dla osoby posiadającej niewielką emeryturę, z pewnością jest to znacząca zmiana.
Przeczytaj, jak możesz złożyć skargę na czynności komornika »

 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »