A A A
drukuj

Redukcje kosztów i inwestycje - polskie firmy oceniają I półrocze

Data publikacji: 2013.09.02 godz. 12:57

Opracowanie własne
OCENA
2.9/5

Choć nastroje wśród polskich firm poprawiły się znacznie, to wciąż w badaniach wskazują one na liczne utrudnienia w prowadzeniu działalności.

Jak podaje serwis Biznes-firma.pl na negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego na działalność firmy wskazuje aż 72% respondentów. Największy odsetek respondentów stanowią firmy: sektora finansowego 84% oraz branży budowlanej 79%.

Dużym problemem okazuje się wciąż nieterminowe regulowanie płatności, z którym borykają się firmy we wszystkich badanych sektorach. Problem ten uznawany jest za zdecydowane utrudnienie w prowadzeniu działalności (dla 83% zbadanych firm)

Jaki jest szacunkowy poziom zadłużenia kontrahentów wobec Pana(i) firmy?

do 10 tys. zł

od 10,1 do 50 tys. zł

od 50,1 do 100 tys. zł

powyżej 100 tys. zł

miałem(am) takie wierzytelności, ale już ich nie mam

nie wiem/ odmowa

Dostawcy usług finansowych

9

16

7

56

12

Dostawcy usług masowych

13

18

16

51

2

Przedsiębiorcy(inne branże)

28

27

11

33

1

Branża turystyczna

48

35

5

6

2

5

Branża budowlana

10

27

14

44

2

3

E- commerce

55

33

6

3

3

Ogółem

26

26

10

33

1

4

Źródło: TNS Polska

Jak wynika z najnowszego raportu BIG, największe redukcje kosztów przeprowadziły firmy budowlane (69%) i finansowe (64%), zaś najwięcej inwestycji poczyniły firmy e-commerce (24%). Przejdź do pełnego artykułu »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »