A A A
drukuj

Poręczenie wekslowe - jak to działa?

Data publikacji: 2018.09.21 godz. 10:37
OCENA
5,0/5

Do zabezpieczenia zobowiązań finansowych, między innymi w przypadku zaciągania kredytu lub pożyczki, można zastosować np. weksel. Jest on wykorzystywany w ramach procedury właściwej dla poręczenia wekslowego. Na czym ono polega?

Fot: Co to jest poręczenie wekslowe?

Poręczenie wekslowe jest zobowiązaniem poręczyciela do odpowiedzialności za zobowiązanie dłużnika wynikające z weksla, jeśli on sam z takiego zobowiązania się nie wywiąże. 

Czynność prawna
Podstawą ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla jest ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe. Poręczenie wekslowe, nazywane również awalem, określone zostało w przepisach jako czynność prawna, która polega na bezwarunkowym poręczeniu długu wekslowego przez poręczyciela.
W momencie, kiedy poręczyciel dokona takiej czynności prawnej, wchodzi w rolę solidarnego dłużnika i będzie odpowiadał tak samo za zobowiązanie finansowe, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela w ramach poręczenia wekslowego nie traci ważności, nawet wówczas, gdy zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z dowolnej przyczyny z wyjątkiem wady formalnej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Należy rozróżnić instytucję poręczenia wekslowego od poręczenia cywilnego, które jest warunkowane przepisami kodeksu cywilnego.

Ważność weksla
Poręczenie wekslowe ma formę swoistej umowy pomiędzy poręczycielem a wierzycielem wekslowym. Aby nabrała ona mocy prawnej, a weksel był ważny, konieczne jest zachowanie dla takiej czynności prawnej formy pisemnej. Poręczenie pisze się bezpośrednio na wekslu. Klauzula wekslowa poręczyciela występuje w różnych postaciach, np. z wykorzystaniem zwrotu poręczam, gwarant lub awal. Poręczenie musi wskazywać osoby, za które się poręcza oraz podpis poręczyciela.
Skrócona klauzula wekslowa zakłada, że można nie wskazywać za kogo poręczyciel poręczył, a przyjmuje się powszechnie wtedy, że poręcza za wystawcę weksla. Najprostszą z dopuszczalnych form poręczenia wekslowego jest sam podpis poręczyciela, ale musi on znajdować się na awersie weksla, o ile nie jest to podpis wystawcy lub trasata.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Jak wykorzystywane są poręczenia wekslowe?
Podstawową funkcją, jaką pełni poręczenie wekslowe, jest zabezpieczenie stosunku wekslowego do określonego dłużnika. Poręczenie wekslowe jest gwarancją, jaką poręczyciel udziela za kogoś wierzycielowi wekslowemu. Nie jest to więc samoistne zobowiązanie się poręczyciela do zapłaty za daną osobę określonej w treści weksla sumy. Zapłata sumy wekslowej następuje wtedy, gdy nie zrobi tego osoba, za którą poręczyciel poręcza.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »