A A A
drukuj

Czym ryzykujesz, gdy żyrujesz komuś pożyczkę lub kredyt?

Data publikacji: 2017.10.20 godz. 15:16
OCENA
3.2/5

Niektóre pożyczki są dostępne tylko wtedy, gdy wnioskodawca przedstawi żyranta. Każda osoba gwarantująca pożyczkę krewnego lub znajomego, powinna znać konsekwencje takiej decyzji.

Fot: Obowiązki poręczyciela kredytu lub pożyczki.

Poyczki pozabankowe wymagające gwaranta, już od dłuższego czasu występują na krajowym rynku. Na szczęście wymagań dotyczących gwarantowania, nie mają firmy oferujące popularne „chwilówki” online. Spora część pożyczek ratalnych o większej wartości, także jest dostępna bez gwaranta. Obowiązek posiadania osoby gwarantującej spłatę, najczęściej dotyczy pożyczek dla klientów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Trzeba wiedzieć, że pod słowem „gwarant” i „gwarancja”, kryje się po prostu dobrze znana instytucja poręczenia. Znalezienie poręczyciela (potocznie zwanego żyrantem), staje się coraz trudniejsze, gdyż wiele osób już wie, jakie konsekwencje może mieć poręczenie cudzej pożyczki.

W razie problemów kredytobiorcy to żyrant będzie musiał spłacić dług
Tak jak już wspomnieliśmy, określenia „gwarancja” i „gwarant” w przypadku kredytów oraz pożyczek dotyczą poręczenia. Instytucja poręczenia została uregulowana przez przepisy prawa cywilnego, które warto znać (przynajmniej w ogólnym zarysie). Zgodnie z obowiązującym prawem, rozróżniamy dwa rodzaje poręczenia: poręczenie cywilne oraz poręczenie dotyczące weksla (awal). W ramach działalności firm pożyczkowych, częściej można spotkać się z poręczeniem cywilnym.
Zobacz nasz najnowszy ranking szybkich pożyczek online bez poręczyciela »

Kodeks cywilny (KC) jasno precyzuje zasady odpowiedzialności poręczyciela. Zgodnie z artykułem 876 paragraf 1 KC, „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. Dzięki poręczeniu cywilnemu, podmiot wymagający takiego zabezpieczenia (np. pożyczkodawca), uzyskuje gwarancję zwrotu swojej należności. Instytucja poręczenia może zostać wykorzystana w razie niewypłacalności głównego dłużnika (to znaczy osoby zaciągającej zobowiązanie - np. pożyczkę). Takie rozwiązanie sprawia, że pozycja poręczyciela jest zdecydowanie najgorsza. Zwykle nie może on liczyć na korzyści (np. wynikające z uzyskania kredytu). Jedyną motywacją do poręczenia bywa chęć wyświadczenia przysługi krewnemu lub znajomemu. Ze względu na charakter zobowiązań dotyczących poręczenia, przepisy wskazują, że oświadczenie poręczyciela (pod rygorem nieważności) zawsze powinno zostać złożone na piśmie (patrz artykuł 876 paragraf 2 KC).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Warto zwrócić uwagę, że w ramach poręczenia cywilnego, poręczyciel może odpowiadać tylko za przyszły dług do sumy, która została z góry oznaczona. To odróżnia poręczenie cywilne od poręczenia wekslowego (awalu). W przypadku awalu, możliwe jest rozszerzenie odpowiedzialności poręczyciela do kwoty nieznanej na dzień podpisywania umowy. Trzeba również pamiętać, że poręczyciel wekslowy (awalista), nie może uwolnić się od odpowiedzialności (nawet wtedy, gdy poręczone zobowiązanie okaże się nieważne na wskutek innej wady niż formalna). Poręczenie cywilne pod tym względem jest znacznie bardziej dogodne i bezpieczne dla poręczyciela (gwaranta/żyranta). Poręczyciel cywilny na zasadach określonych w KC, może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli termin płatności długu nie został określony albo płatność długu zależy od wypowiedzenia umowy pomiędzy głównym dłużnikiem i wierzycielem (patrz art. 882 KC). Dodatkowo poręczenie na czas nieokreślony można swobodnie odwołać jeszcze przed powstaniem długu (patrz artykuł 878 paragraf 2 KC).
Przeczytaj więcej na eBroker.pl o zasadach działania weksli »

Warto podkreślić, że osoba udzielająca poręczenia cywilnego, w razie problemów głównego dłużnika ze spłatą, będzie odpowiadała do całej wysokości gwarantowanego zobowiązania. W przypadku istnienia kilku poręczycieli, wierzyciel może swobodnie wybrać jednego z nich i zażądać spłaty całego długu. Takie zasady solidarnej odpowiedzialności obowiązują, jeżeli strony (wierzyciel, główny dłużnik i poręczyciel) nie określiły innych uregulowań.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Dopiero po spłacie wierzyciela (np. firmy pożyczkowej), poręczyciel cywilny może się domagać od głównego dłużnika zwrotu należnej kwoty. Taki zwrot dochodzony na drodze perswazji albo postępowania cywilnego, oczywiście może być trudny jeśli dłużnik popadł w poważne kłopoty finansowe.
Warto zwrócić uwagę, że przepisy zobowiązują poręczyciela do zawiadomienia głównego dłużnika (posiadacza zobowiązania - np. pożyczki) o dokonanej przez siebie spłacie długu. Podobny obowiązek informacyjny spoczywa również na głównym dłużniku. Wspomniana osoba musi powiadomić poręczyciela cywilnego o spłacie długu. To ważna kwestia, gdyż spłata zobowiązania skutkuje wygaśnięciem ryzyka finansowego dla poręczyciela. Poręczenie cywilne wygaśnie również po upływie terminu określonego przez strony (w przypadku poręczeń na czas określony) lub po spełnieniu jakiegoś dodatkowego i wcześniej ustalonego warunku (np. po spłacie połowy długu).
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się czy dane poręczyciela trafią do BIK »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus