A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Jak wygląda kontrola ZUS na chorobowym?

Data publikacji: 2018.10.04 godz. 12:20

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5,0/5

Utrata świadczenia chorobowego będzie karą za oszustwo …
W krajowych mediach znacznie częściej pisze się o drugim wariancie kontroli przeprowadzanej przez ZUS. Mowa o kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. W ramach takich czynności kontrolnych, pracownicy odpowiedniej komórki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdzają, czy pracownik lub przedsiębiorca odpowiednio realizuje zalecenia lekarskie (dotyczące np. pobytu w łóżku) i swoim postępowaniem nie przyczynia się do wydłużenia okresu choroby. Kontrolerzy powinni uwzględnić sytuację życiową chorego. Przykładowo osoba chora i mieszkająca samotnie, musi opuścić mieszkanie w celu zakupu leków (pomimo zalecenia dotyczącego pobytu w łóżku). Warto wiedzieć, że sama nieobecność kontrolowanego w miejscu zamieszkania nie uzasadnia sankcji. Osoba powołująca się na wizytę u lekarza jako powód nieobecności, będzie jednak musiała przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające taki fakt. Stwierdzenie przez pracowników ZUS-u wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem lub wykonywania pracy zarobkowej w czasie trwania „chorobowego”, skutkuje utratą prawa do całego zasiłku chorobowego (zobacz artykuł 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Prawo do kontrolowania „na zwolnieniu” ma też pracodawca
W nawiązaniu do kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzanych przez ZUS, warto wspomnieć również o uprawnieniach kontrolnych pracodawców. Firmy mogą przeprowadzać kontrole prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w okresie wypłacania pracownikom wynagrodzenia za czas choroby. Warto pamiętać, że to pracodawca przez pierwsze 33 dni finansuje wynagrodzenie dla chorego pracownika. Wyjątek stanowią tylko chorzy pracownicy w wieku ponad 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już po 14 dniach zaczyna wypłacać odpowiednie świadczenie dla takich osób (zasiłek chorobowy) i tym samym szybciej odciąża pracodawcę.
Trzeba nadmienić, że pracodawca może również kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich, w czasie których wypłaca swoim pracownikom lub zleceniobiorcom zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze albo świadczenia rehabilitacyjne. Takie prawo do kontroli związane z samodzielnym wypłacaniem wymienionych świadczeń, posiadają pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 ubezpieczonych.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »